Neural network

Projects

Bilateral, European, international and national projects.

Bilateral Projects

International Projects

National Programmes and Projects

Applicative Research Projects

 

Basic Research Projects

 

Other National Projects

NOO – Načrt za okrevanje in odpornost (ULTRA)

Precizna živinoreja - dobrobit živali ter zaščita okolja z uvajanjem senzorskih tehnologij v realnem času  
Problemsko e-učenje in pridobivanje praktičnih laboratorijskih in kliničnih veščin v laboratoriju za veščine v veterini in zdravstvu  
Vseživljenjsko projektno e-učenje  
Razvoj kompetenc (prihodnjih) vzgojiteljev za spodbujanje zelenega prehoda, trajnostnega razvoja in okoljske pismenosti v zgodnjem otroštvu  
Komuniciranje znanosti in krizno komuniciranje za trajnostni razvoj  
Zdravila za napredno zdravljenje - prebojno znanje za zdravje  

NOO – Načrt za okrevanje in odpornost (MKGP)

Drugi slovenski projekti (Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023)

Pridobivanje življenjskih veščin s področja komunikacije, digitalnih znanj in trajnostnega vodenja, njihova vključitev v digitalni laboratorij veščin (Skills Lab) ter v veterinarsko organizacijo z namenom koriščenja tudi v času epidemije COVID-19  

Contact

Office for Research and International Cooperation

Head: mag. Petra Gruden
Email: r-r@vf.uni-lj.si
             
Tel.: 01 4779 852