Satje

Izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe

Nacionalni veterinarski inštitut v programskem letu na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel.