Imenik zaposlenih

Imenik zaposlenih

Ob izbiri črke, se fokus avtomatsko postavi na prvi fokusni element izbrane črke. Ob pritisku kombinacije "SHIFT + B" se fokus avtomatsko postavi nazaj na prvo črko tega abecednega izbirnika.
mag. Jana Ačko 02 7493 676 jana.acko@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor, Enota za zagotavljanje kakovosti
Jernej Alif 01 4779 258 jernej.alif@vf.uni-lj.si Računalniški center
Irena Ardalič 01 4779 235 irena.ardalic@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
znan. sod. dr. Jana Avberšek 01 4779 841 jana.avbersek@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Petra Avsec Bernot 01 4779 117 petra.avsecbernot@vf.uni-lj.si Kadrovska služba
znan. sod. dr. Janja Babič 01 4779 233 janja.babic@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Katarina Babnik 01 4779 139 katarina.babnik@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Metka Babnik 01 4779 260 metka.babnik@vf.uni-lj.si Računalniški center
Irena Bahč 01 4779 251 irena.bahc@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
Aleš Bahor ales.bahor@vf.uni-lj.si NVI enota Ljubljana
doc. dr. Zlatka Bajc 01 4779 838 zlatka.bajc@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
doc. dr. Petra Bandelj 01 4779 162 petra.bandelj@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Marino Bec 01 4779 364 marino.bec@vf.uni-lj.si Finančno-računovodska služba
dr. Rebeka Lucijana Berčič 01 4779 240 rebekalucijana.bercic@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
dr. Majda Biasizzo 01 4779 827 majda.biasizzo@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Marko Bogataj 01 4779 244 marko.bogataj@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
Mateja Bogataj 01 4779 268 mateja.bogataj@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Vesna Bogdanović 030 710 467 vesna.bogdanovic@vf.uni-lj.si Čiščenje
Slavojka Bojić 030 710 466 slavojka.bojic@vf.uni-lj.si Čiščenje
Karin Bokal 01 4779 271 karin.bokal@vf.uni-lj.si Pisarna za raziskovanje in mednarodno sodelovanje
Sabina Bolha 01 4779 251 sabina.bolha@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
Sabina Boljte 01 4779 245 sabina.boljte@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
Mihael Božič 01 4779 257 mihael.bozic@vf.uni-lj.si Računalniški center
Tjaša Božnar 01 4779 240 tjasa.boznar@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
asist. dr. Jana Brankovič 01 4779 120 jana.brankovic@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Luka Bregar 01 4779 156 luka.bregar@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Jože Bregar 02 5321 471 joze.bregar@vf.uni-lj.si NVI enota Murska Sobota
Simon Breznikar 03 4281 633 simon.breznikar@vf.uni-lj.si NVI enota Celje
Kristina Lučka Buzeti 01 4779 334 kristinalucka.buzeti@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Barbara Celinšek 01 4779 320 barbara.celinsek@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
znan. svet. dr. Vesna Cerkvenik Flajs 01 4779 851 vesna.cerkvenikflajs@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Renata Ciglarič 01 4779 357 renata.ciglaric@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Martina Cimerman 01 4779 277 martina.cimerman@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Vasilij Cociancich 02 749 36 72 vasilij.cociancich@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Boštjan Cotič 041 628 083 bostjan.cotic@vf.uni-lj.si NVI enota Ljubljana
doc. dr. Marko Cotman 01 4779 120 marko.cotman@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Tatjana Cujnik 07 3931 750 tatjana.cujnik@vf.uni-lj.si NVI enota Novo mesto
Marko Cvetko 01 4779 153 marko.cvetko@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
prof. dr. Nina Čebulj Kadunc 01 4779 132 nina.cebuljkadunc@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Mojca Čelan 02 2283 734 mojca.celan@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
znan. sod. dr. Danijela Černe 01 4779 844 danijela.cerne@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Žiga Černilogar Munih 040 787 124 ziga.cernilogarmunih@vf.uni-lj.si NVI enota Ljubljana
Maša Čok 01 4779 136 masa.cok@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Liljana Črnjavič 01 4779 107 liljana.crnjavic@vf.uni-lj.si Glavna pisarna
Tjaša Debevec 01 4779 846 tjasa.debevec@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Lidija Dežman 01 4779 230 lidija.dezman@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
Valerija Divjak 02 2283 734 valerija.divjak@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
prof. dr. Martin Dobeic 01 4779 140 martin.dobeic@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Magdalena Dobravec 01 4779 124 magdalena.dobravec@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
dr. Jožica Dolenc 01 4779 191 jozica.dolenc@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Dejan Dolenc 04 2770 617 dejan.dolenc@vf.uni-lj.si NVI enota Kranj
Asist. Tamara Dolenšek 01 4779 870 tamara.dolensek@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Rebeka Dolinšek rebeka.dolinsek@vf.uni-lj.si Pisarna NVI
prof. dr. Aleksandra Domanjko Petrič 01 4779 285 aleksandra.domanjkopetric@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Ana-Marija Domitrović 01 4779 362 ana-marija.domitrovic@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
prof. dr. Alenka Dovč 01 4779 250 alenka.dovc@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
Maja Dragutinović 01 4779 233 maja.dragutinovic@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Barbara Dremelj 01 4779 188, 030 675 550 barbara.dremelj@vf.uni-lj.si Finančno-računovodska služba
Marjeta Dremelj 01 4779 243 marjeta.dremelj@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
Boštjan Drolc 01 4779 137 bostjan.drolc@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Frosina Dudeska 01 4779 277 frosina.dudeska@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Andrej Duh 02 5321 471 andrej.duh@vf.uni-lj.si NVI enota Murska Sobota
Barbara Ekar 04 2770 614 barbara.ekar@vf.uni-lj.si NVI enota Kranj
izr. prof. dr. Vladimira Erjavec 01 4779 281 vladimira.erjavec@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Mevlida Faljič 07 3931 752 mevlida.faljic@vf.uni-lj.si NVI enota Novo mesto
prof. dr. Gregor Fazarinc 01 4779 397 gregor.fazarinc@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Anita Ferfila anita.ferfila@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Petra Ferjan 01 4779 118 petra.ferjan@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Nataša Filej 05 3383 700 natasa.filej@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Majda Fišer 02 2283 734 majda.fiser@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Boštjan Flajnik 01 4779 244 bostjan.flajnik@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
Romana Flis 03 4281 632 romana.flis@vf.uni-lj.si NVI enota Celje
prof. dr. Robert Frangež 01 4779 131 robert.frangez@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Domen Maj Fras 01 4779 835 domenmaj.fras@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Gregor Frelih 01 4779 351 gregor.frelih@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
asist. razisk. Jernej Gačnikar 01 4779 265 jernej.gacnikar@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Stanka Galuf 01 4779 155 stanka.galuf@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Oskar Gazvoda 01 4779 810 oskar.gazvoda@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Niko Germek 01 4779 369 niko.germek@vf.uni-lj.si Tehnično vzdrževalna služba in upravljanje nepremičnin
Martina Germek 01 4779 177 martina.germek@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Špela Golavšek spela.golavsek@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
asist. dr. Irena Golinar Oven 01 4779 207 irena.golinaroven@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
asist. dr. Majda Golob 01 4779 166 majda.golob@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Saša Sandi Golub 02 5321 471 sasasandi.golub@vf.uni-lj.si NVI enota Murska Sobota
Zala Gombač 01 4779 857 zala.gombac@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
izr. prof. dr. Mitja Gombač 01 4779 149 mitja.gombac@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Roman Gorečan 03 5451 031 roman.gorecan@vf.uni-lj.si NVI enota Celje
Maja Gorišek 01 4779 176 maja.gorisek@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Nataša Gorišek 01 4779 224 natasa.gorisek@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Ana Gotvajn 01 4779 239 ana.gotvajn@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
doc. dr. Neža Grgurevič 01 4779 210 neza.grgurevic@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
asist. dr. Aleksandra Grilc Fajfar 01 4779 846 aleksandra.grilcfajfar@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Ajda Grmovšek 01 4779 277 ajda.grmovsek@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Romana Grom 01 4779 102 romana.grom@vf.uni-lj.si Dekanat
Biljana Grubišič 01 4779 147 biljana.grubisic@vf.uni-lj.si Center za permanentno izobraževanje, Referat za podiplomski študij
mag. Petra Gruden 01 4779 852 petra.gruden@vf.uni-lj.si Pisarna za raziskovanje in mednarodno sodelovanje
znan. sod. dr. Igor Gruntar 01 4779 168 igor.gruntar@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
dr. Biljana Hacin 05 3383 705 biljana.hacin@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Amanda Hadžić amanda.hadzic@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
dr. Urška Henigman 01 4779 855 urska.henigman@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Snježana Hiti 01 4779 347 snjezana.hiti@vf.uni-lj.si Sprejemnica vzorcev
Barbara Hočevar 01 4779 144 barbara.hocevar@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
dr. Lena Hodošček 04 2770 615 lena.hodoscek@vf.uni-lj.si NVI enota Kranj
Gabrijel Jelko Holc 02 7493 687 gabrijeljelko.holc@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Mojca Horvat 01 4779 362 mojca.horvat@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
prof. dr. Peter Hostnik 01 4779 178 peter.hostnik@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Center za permanentno izobraževanje
Janko Hribar 01 4779 277 janko.hribar@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Luka Igrec luka.igrec@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Jože Ilc 01 4779 347 joze.ilc@vf.uni-lj.si Sprejemnica vzorcev
Viki Ivčević 01 4779 277 viki.ivcevic@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Albina Jager 03 5419 336 albina.jager@vf.uni-lj.si NVI enota Celje
izr prof. dr. Breda Jakovac Strajn 01 4779 231 breda.jakovacstrajn@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Karolina Jamnik Cerk 01 4779 274 karolina.jamnik.cerk@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
izr. prof. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki 01 4779 829 urska.jamnikar@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Marjeta Jankovec 01 4779 859 marjeta.jankovec@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
mag. Marjeta Jarc 02 2283 730 marjeta.jarc@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor, Pisarna NVI
Vera Jarh Avšič vera.jarhavsic@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Petra Jelovčan 01 4779 320 petra.jelovcan@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
prof. dr. Vlasta Jenčič 01 4779 145 vlasta.jencic@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Aleksander Jenko 01 4779 301 aleksander.jenko@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
mag. Mira Jenko Rogelj 04 2770 620 mira.jenkorogelj@vf.uni-lj.si NVI enota Kranj
Janja Jereb 01 4779 365 janja.kogej@vf.uni-lj.si Finančno-računovodska služba
Irma Jesenovec 01 4779 389 irma.jesenovec@vf.uni-lj.si Kadrovska služba
Anja Jesenovec 01 4779 859 anja.jesenovec@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Alenka Jezeršek 01 4779 332 alenka.jezersek@vf.uni-lj.si Pisarna za raziskovanje in mednarodno sodelovanje
doc. dr. Jožica Ježek 01 4779 216 jozica.jezek@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Alenka Jurić 03 4281 635 alenka.juric@vf.uni-lj.si NVI enota Celje
Mojca Juvan 01 4779 277 mojca.juvan@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Elizabeta Kadunc 01 4779 362 elizabeta.kadunc@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Petra Kadunc 05 3383 702 petra.kadunc@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
asist. dr. Vesna Kadunc Kos 01 4779 324 vesna.kadunckos@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Janez Kardoš 02 5321 471 janez.kardos@vf.uni-lj.si NVI enota Murska Sobota
Andrej Karnekar 02 7493 687 andrej.karnekar@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Maja Kavalič 01 4779 160 maja.kavalic@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Maja Kavčič Ferfolja 05 3383 700 maja.kavcicferfolja@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Nika Keber 030 363 656 nika.keber@vf.uni-lj.si Glavna pisarna
prof. dr. Andrej Kirbiš 01 4779 190 andrej.kirbis@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Mihaela Klasić 01 4779 277 mihaela.klasic@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Irena Klasinc 01 4779 159 irena.klasinc@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
izr. prof. dr. Primož Klinc 01 4779 266 primoz.klinc@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Magda Klun 01 4779 172 magda.klun@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
doc. dr. Tanja Knific 01 4779 840 tanja.knific@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Petra Kobal 05 3383 700 petra.kobal@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Nina Kočar nina.kocar@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
Ulla Urška Kočevar 01 4779 317 ullaurska.kocevar@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Poldka Kodrič 07 3931 754 poldka.kodric@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Linda Komel 05 3383 700 linda.komel@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Žiga Komperšek 030 452 574 ziga.kompersek@vf.uni-lj.si Tehnično vzdrževalna služba in upravljanje nepremičnin
asist. dr. Saša Koprivec 01 4779 139 sasa.koprivec@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Polona Koren 01 4779 235 polona.koren@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Rok Korljan 01 4779 310 rok.korljan@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Mirjana Korošak 02 2283 734 mirjana.korosak@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Olga Kosar 01 4779 843 olga.kosar@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Tea Košuta 01 4779 114 tea.kosuta@vf.uni-lj.si Finančno-računovodska služba
Jelena Kotiščak 01 4779 839 jelena.kotiscak@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
izr. prof. dr. Tina Kotnik 01 4779 284 tina.kotnik@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Zvonko Kotnik 031 432 003 zvonko.kotnik@vf.uni-lj.si NVI enota Ljubljana
Soter Kovač 05 3383 701 soter.kovac@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Kaja Kovič 01 4779 277 kaja.kovic@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Monika Kozar 040 252 781 monika.kozar@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Brigita Kozjek 01 4779 362 brigita.kozjek@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Tjaša Krajc tjasa.krajc@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
asist. dr. Petra Kramarič 01 4779 326 petra.kramaric@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
znan sod. dr. Uroš Krapež 01 4779 247 uros.krapez@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce, Pisarna NVI
Marijan Kravos 05 3383 703 marijan.kravos@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Darja Krelj 01 4779 243 darja.krelj@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
Petra Križe 01 4779 192 petra.krize@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
asist. dr. Manja Križman 01 4779 185 manja.krizman@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
asist. dr. Martina Krofič Žel 01 4779 320 martina.krofic@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
David Kropivnik 031 271 535 david.kropivnik@vf.uni-lj.si NVI enota Ljubljana
Matjaž Kropivnik 01 5878 164 matjaz.kropivnik@vf.uni-lj.si NVI enota Ljubljana
znan. sod. dr. Brane Krt 01 4779 167 brane.krt@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
izr. prof. dr. Peter Kruljc 01 4779 325 peter.kruljc@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Janez Kuder 041 257 134 janez.kuder@vf.uni-lj.si NVI enota Ljubljana
znan sod. dr. Urška Kuhar 01 4779 845 urska.kuhar@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Brigita Kuhar 02 2283 734 brigita.kuhar@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Slobodanka Kuravica 030 710 467 slobodanka.kuravica@vf.uni-lj.si Čiščenje
znan. sod. dr. Darja Kušar 01 4779 166 darja.kusar@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Stane Lampič 01 4779 116 stane.lampic@vf.uni-lj.si Tehnično vzdrževalna služba in upravljanje nepremičnin
Anja Lebar anja.lebar@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Miha Lenarčič 01 4779 181 miha.lenarcic@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Maja Lepen 01 4779 159 maja.lepen@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Jaka Leskovic jaka.leskovic@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
mag. Vida Lešnik 02 2283 738 vida.lesnik@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Janja Likar 01 4779 875 janja.likar@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Eva Likar 05 3383 702 eva.likar@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Vilma Lindner 01 4779 360 vilma.lindner@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
dr. Renata Lindtner Knific 01 4779 241 renata.lindtnerknific@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
Anja Lisjak 01 4779 277 anja.lisjak@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Igor Lomovšek 01 4779 346 igor.lomovsek@vf.uni-lj.si Sprejemnica vzorcev
Rok Lozar 05 3383 701 rok.lozar@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Ivan Ložar 01 4779 160 ivan.lozar@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
mag. Jožef Lugarič 03 4281 634 jozef.lugaric@vf.uni-lj.si NVI enota Celje
doc. dr. Barbara Lukanc 01 4779 305 barbara.lukanc@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Emina Majetić 030 710 467 emina.majetic@vf.uni-lj.si Čiščenje
prof. dr. Tadej Malovrh 01 4779 824 tadej.malovrh@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Pisarna NVI
Nejc Marčič nejc.marcic@vf.uni-lj.si NVI enota Celje
Boštjan Marčič 02 7493 687 bostjan.marcic@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
mag. Darja Markoja 01 4779 226 darja.markoja@vf.uni-lj.si Pisarna NVI
Špela Markovič 01 4779 341 spela.markovic@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
asist. Rok Marzel 01 4779 214 rok.marzel@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Robi Matak 01 4779 189 robi.matak@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Darinka Maučec 02 5348 216 darinka.maucec@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Ivanka Merlak 01 4779 109 ivanka.merlak@vf.uni-lj.si Glavna pisarna
znan. sod. dr. Matjaž Mesarič 01 4779 874 matjaz.mesaric@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
dr. Jasna Mićunović 01 4779 841 jasna.micunovic@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Benjamin Mihelič 01 4779 189 benjamin.mihelic@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Roque Miklič 01 4779 111 roque.miklic@vf.uni-lj.si Finančno-računovodska služba
Janez Miklič 02 7493 687 janez.miklic@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Luka Milčinski 01 4779 864 luka.milcinski@vf.uni-lj.si Dekanat
asist dr. Nina Milevoj 01 4779 280 nina.milevoj@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
asist. dr. Nina Mlakar Hrženjak 01 4779 247 nina.mlakarhrzenjak@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
Andrejka Močnik 01 4779 343 andrejka.mocnik@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Katarina Modrijan 01 4779 251 katarina.modrijan@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
mag. Ines Mori 03 4281 636 ines.mori@vf.uni-lj.si NVI enota Celje
Hrvoje Mozetič 07 3325 801 hrvoje.mozetic@vf.uni-lj.si NVI enota Novo mesto
prof. dr. Janko Mrkun 01 4779 264 janko.mrkun@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Irena Mubi 01 4779 360 irena.mubi@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Romana Muha 01 4779 390 romana.muha@vf.uni-lj.si Kadrovska služba
Jani Mulec 02 7493 687 jani.mulec@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Elma Muratović 01 4779 160 elma.muratovic@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Darja Murko 02 2283 734 darja.murko@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
asist. razisk. Eva Nadlučnik 01 4779 202 eva.nadlucnik@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Leonora Nardoni 01 4779 106 leonora.nardoni@vf.uni-lj.si Dekanat
doc. dr. Ana Nemec 01 4779 292 ana.nemec@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
strok. svet. mag. Marija Nemec 01 4779 219 marija.nemec@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali, Enota za zagotavljanje kakovosti
prof. dr. Alenka Nemec Svete 01 4779 290 alenka.nemecsvete@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Nataša Noč 04 2770 617 natasa.noc@vf.uni-lj.si NVI enota Kranj
Natalija Novak 01 4779 850 natalija.novak@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Stanislav Novak 03 5451 031 stanislav.novak@vf.uni-lj.si NVI enota Celje
Zekira Nuhić 030 710 466 zekira.nuhic@vf.uni-lj.si Čiščenje
mag. Mojca Nushol 05 9366 760 mojca.nushol@vf.uni-lj.si NVI enota Murska Sobota
Bernarda Oblak 01 4779 222 bernarda.oblak@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
znan svet. dr. Matjaž Ocepek 01 4779 252 matjaz.ocepek@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Pisarna NVI
Edita Okršlar 01 4779 302 editaokrslar@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Jurij Omahen 01 4779 155 jurij.omahen@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Nika Osojnik 01 4779 277 nika.osojnik@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Marija Ovsenek 04 2770 614 marija.ovsenek@vf.uni-lj.si NVI enota Kranj
Tatjana Pačnik 01 4779 177 tatjana.pacnik@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
dr. Tomislav Paller 01 4779 151 tomislav.paller@vf.uni-lj.si NVI enota Ljubljana
Elizabeta Papež 01 4779 327 elizabeta.papez@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
znan. sod. dr. Bojan Papić 01 4779 810 bojan.papic@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
viš. znan. sod. dr. Mateja Pate mateja.pate@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Center za permanentno izobraževanje
Nina Paučič nina.paucic@vf.uni-lj.si NVI enota Celje
Helena Pauko 01 4779 852 helena.pauko@vf.uni-lj.si Pisarna za raziskovanje in mednarodno sodelovanje
dr. Matic Pavlica 01 4779 281 matic.pavlica@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
asist. razisk. Katarina Pavlin 01 4779 835 katarina.pavlin@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
doc. dr. Darja Pavlin 01 4779 321 darja.pavlin@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
prof. dr. Andrej Pengov 01 4779 163 andrej.pengov@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Betka Perc 01 4779 280 betka.perc@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Janez Perko 041 627 691 janez.perko@vf.uni-lj.si NVI enota Ljubljana
Danjel Peršolja 040 618 702 danjel.persolja@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Mojca Perušek 01 4779 103 mojca.perusek@vf.uni-lj.si Dekanat
Dušan Pešak 02 7493 687 dusan.pesak@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Nataša Peterka 01 4779 160 natasa.peterka@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Špela Petročnik spela.petrocnik@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Matjaž Petrovič 01 4779 387 matjaz.petrovic@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Barbara Pezdir 01 4779 384 barbara.pezdir@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Mariša Pintar 01 4779 188 marisa.pintar@vf.uni-lj.si Finančno-računovodska služba
doc. dr. Štefan Pintarič 01 4779 141 stefan.pintaric@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Janez Pipan 051 322 957 janez.pipan@vf.uni-lj.si NVI enota Ljubljana
Sonja Pirman 01 4779 113 sonja.pirman@vf.uni-lj.si Finančno-računovodska služba
Andrej Pirnat 041 257 130 andrej.pirnat@vf.uni-lj.si NVI enota Ljubljana
dr. Tina Pirš 01 4779 811 tina.pirs@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za zagotavljanje kakovosti
doc. dr. Metka Pislak Ocepek 01 4779 144 metka.pislakocepek@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Matjaž Pišek 02 7493 687 matjaz.pisek@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Matej Pivec 030 343 911 matej.pivec@vf.uni-lj.si NVI enota Ljubljana
mag. Ivo Planinc 05 3383 704 ivo.planinc@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Rok Planinc 01 4779 277 rok.planinc@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Darko Platovnjak 01 4779 385 darko.platovnjak@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
dr. Tanja Plavec 01 4779 277 tanja.plavec@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Tina Podboršek 01 4779 362 tina.podborsek@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Ema Podjed 04 2770 613 ema.podjed@vf.uni-lj.si NVI enota Kranj
izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan 01 4779 215 ozbalt.podpecan@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali, Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
doc. dr. Janez Posedi 01 4779 176 janez.posedi@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Potni nalogi 01 4779 112 racunovodstvo@vf.uni-lj.si Finančno-računovodska služba
Tončka Potokar 01 4779 275 toncka.potokar@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Milan Povše 01 4779 381, 030 206 840 milan.povse@vf.uni-lj.si Tehnično vzdrževalna služba in upravljanje nepremičnin
Anton Pravdič 02 7493 687 anton.pravdic@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Zorko Premrov 05 3383 701 zorko.premrov@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Sandra Pšeničny 01 4779 226 sandra.psenicny@vf.uni-lj.si Pisarna NVI
izr. prof. dr. Joško Račnik 01 4779 249 josko.racnik@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
Ivan Radej 07 3325 801 ivan.radej@vf.uni-lj.si NVI enota Novo mesto
Maša Rajšp 01 4779 239 masa.rajsp@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Katarina Ramljak 01 4779 277 katarina.ramljak@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
asist. Petra Raspor Lainšček 01 4779 840 petra.rasporlainscek@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Mateja Ratiznojnik 02 5348 218 mateja.ratiznojnik@vf.uni-lj.si NVI enota Murska Sobota
asist. dr. Urška Ravnik Verbič 01 4779 280 urska.ravnik.verbic@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
mag. Saša Rupnik 04 2770 616 sasa.rupnik@vf.uni-lj.si NVI enota Kranj
Saša Rus sasa.rus@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Rene Rus 01 4779 371 rene.rus@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Blaž Sajevic 01 4779 353 blaz.sajevic@vf.uni-lj.si NVI enota Ljubljana
Slavica Sekulič 01 4779 379 slavica.sekulic@vf.uni-lj.si Knjižnica
izr. prof. dr. Alenka Seliškar 01 4779 283 alenka.seliskar@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
mag. Marija Seničar 03 5419 335 marija.senicar@vf.uni-lj.si NVI enota Celje
Mateja Setnikar 01 4779 105 mateja.setnikar@vf.uni-lj.si Referat za dodiplomski študij
Bojan Sever 02 5321 471 bojan.sever@vf.uni-lj.si NVI enota Murska Sobota
Hasan Silahić hasan.silahic@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Valentin Simčič 05 3383 701 valentin.simcic@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
mag. Rosvita Sitar 05 6392 080 rosvita.sitar@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Suzana Skerbiš 05 9366 770 suzana.skerbis@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Urška Skerbiš 05 3383 708, 030 480 095 urska.skerbis@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Urša Skuk 01 4779 277 ursa.skuk@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
asist. dr. Brigita Slavec 01 4779 240 brigita.slavec@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
izr. prof. dr. Tomaž Snoj 01 4779 130 tomaz.snoj@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Marta Sodja 030 710 466 marta.sodja@vf.uni-lj.si Čiščenje
Peter Sokolovič 07 3325 801 peter.sokolovic@vf.uni-lj.si NVI enota Novo mesto
Anja Starešinič 01 4779 114 anja.staresinic@vf.uni-lj.si Finančno-računovodska služba
prof. dr. Jože Starič 01 4779 217 joze.staric@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Anica Starkež 030 710 466 anica.starkez@vf.uni-lj.si Čiščenje
Anita Strmole 01 4779 392 anita.strmole@vf.uni-lj.si Kadrovska služba
dr. Mateja Stvarnik 01 4779 267 mateja.stvarnik@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Sara Suhadolc Scholten 01 4779 320 sara.suhadolcscholten@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Nuša Šelekar 01 4779 327 nusa.selekar@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Petra Šenica petra.senica@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Mojca Šepec 01 4779 245 mojca.sepec@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
Eva Šifrar 01 4779 346 eva.sifrar@vf.uni-lj.si Sprejemnica vzorcev
Ema Šilc 01 4779 277 ema.silc@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
asist. dr. Laura Šimenc 01 4779 271 laura.simenc@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
dr. Metka Šimundić 01 4779 254 metka.simundic@vf.uni-lj.si Knjižnica
Andreja Šinko 02 2283 733 andreja.sinko@vf.uni-lj.si NVI enota Murska Sobota
Andrej Škibin 041 658 948 andrej.skibin@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Andrej Škofljanc 07 3325 801 andrej.skofljanc@vf.uni-lj.si NVI enota Novo mesto
asist.-razisk. Maruša Škrbec 01 4779 251 marusa.skrbec@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
asist. razisk. Manja Šolinc 01 4779 187 manja.mozetic@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Renata Špacapan 05 3383 700 renata.spacapan@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Romana Španinger 02 7493 687 romana.spaninger@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Luka Šparaš 01 4779 277 luka.sparas@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Jasna Šporar 01 4779 125 jasna.sporar@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
mag. Dominika Štabuc Starčevič 02 2283 737 dominika.stabucstarcevic@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Asist. Tim Šteferl 01 4779 202 tim.steferl@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
asist. dr. Nataša Šterbenc 01 4779 391 natasa.sterbenc@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Nina Šterman Bodlaj 01 4779 382 nina.sterman@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Nuša Štrajhar 01 4779 277 nusa.strajhar@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
asist. dr. Malan Štrbenc 01 4779 839 malan.strbenc@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
izr. prof. dr. Marina Štukelj 01 4779 206 marina.stukelj@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Heda Šturm 01 4779 256 heda.sturm@vf.uni-lj.si Računalniški center
dr. Sabina Šturm 01 4779 153 sabina.sturm@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Renata Šušnjara 01 4779 277 renata.susnjara@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Luka Šuštar 01 4779 347 luka.sustar@vf.uni-lj.si Sprejemnica vzorcev
Izr. prof. dr. Tanja Švara 01 4779 152 tanja.svara@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Patricia Tandara 01 4779 850 patricia.tandara@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Jolanda Tavčar 05 3383 700 jolanda.tavcar@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
znan. sod. dr. Gabrijela Tavčar Kalcher 01 4779 238 gabrijela.tavcarkalcher@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
asist. dr. Kristina Tekavec 01 4779 148 kristina.tekavec@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
asist. dr. Katerina Tomsič 01 4779 305 katerina.tomsic@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
prof. dr. Ivan Toplak 01 4779 180 ivan.toplak@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Slavojka Toprek 030 710 467 slavojka.toprek@vf.uni-lj.si Čiščenje
prof. dr. Nataša Tozon 01 4779 319 natasa.tozon@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Branko Travnikar 01 4779 127 branko.travnikar@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Rok Triler 051 631 620 rok.triler@vf.uni-lj.si NVI enota Ljubljana
dr. Tomaž Trobec 01 4779 137 tomaz.trobec@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Simona Tudjan 02 5211 991 simona.tudjan@vf.uni-lj.si NVI enota Murska Sobota
Živa Viktoria Turk 01 4779 277 ziva.turk@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Janja Turk 01 4779 146 janja.turk@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Klemen Turk 01 4779 276 klemen.turk@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Stanka Ujc 01 4779 255 stanka.ujc@vf.uni-lj.si Knjižnica
asist. dr. Igor Ujčič Vrhovnik 01 4779 232 igor.ujcic.vrhovnik@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
doc. dr. Matjaž Uršič 01 4779 119 matjaz.ursic@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Alenka Magdalena Usenik 01 4779 170 alenkamagdalena.usenik@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
doc. dr. Stanka Vadnjal 01 4779 837 stanka.vadnjal@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Tilen Vake 01 4779 134 tilen.vake@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Andreja Valenčič 04 2770 600 andreja.valencic@vf.uni-lj.si NVI enota Kranj
Danilo Vauhnik 02 7493 687 danilo.vauhnik@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
prof. dr. Modest Vengušt 01 4779 328 modest.vengust@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
prof. dr. Gorazd Vengušt 01 4779 196 gorazd.vengust@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Mariča Verdinek marica.verdinek@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
asist. razisk. Lena Veren Geč 01 4779 214 lena.verengec@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
asist. dr. Barbara Verk 01 4779 277 barbara.verk@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Asist. Zoja Verlič 01 4779 280 zoja.verlic@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Špela Vidrih 01 4779 862 spela.vidrih@vf.uni-lj.si NVI enota Ljubljana
Danijela Vočanec 03 4281 636 danijela.vocanec@vf.uni-lj.si NVI enota Celje
asist.-razisk. dr. Metka Voga 01 4779 382 metka.voga@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Alenka Vošnjak 01 4779 237 alenka.vosnjak@vf.uni-lj.si Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Nina Vozelj 01 4779 293 nina.vozelj@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Anita Vraničar Novak 07 3325 117 anita.vranicarnovak@vf.uni-lj.si NVI enota Novo mesto
prof. dr. Milka Vrecl Fazarinc 01 4779 118 milka.vreclfazarinc@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Martina Vrzel 02 2525 008 martina.vrzel@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
Karla Draga Vuga 05 338 3700 karladraga.vuga@vf.uni-lj.si NVI enota Nova Gorica
Vanja Vukajlovič 01 4779 115 vanja.vukajlovic@vf.uni-lj.si Finančno-računovodska služba
Jelka Vuković 01 4779 373 jelka.vukovic@vf.uni-lj.si Dekanat
Barbara Weber barbara.weber@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano 01 4779 122 jelka.zabavnikpiano@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Urška Zajc 01 4779 807 urska.zajc@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
mag. Lidija Zajec 01 4779 110 lidija.zajec@vf.uni-lj.si Finančno-računovodska služba
doc. dr. Maja Zakošek Pipan 01 4779 396 maja.zakosekpipan@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
Filip Zavrl 01 4779 227 filip.zavrl@vf.uni-lj.si Klinika za reprodukcijo in velike živali
prof. dr. Irena Zdovc 01 4779 158 irena.zdovc@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
prof. dr. Olga Zorman Rojs 01 4779 242 olga.zormanrojs@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
prof. dr. Petra Zrimšek 01 4779 133 petra.zrimsek@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
Staša Zupanc 01 4779 104 stasa.zupanc@vf.uni-lj.si Referat za dodiplomski študij
Jože Zupančič 07 3931 754 joze.zupancic@vf.uni-lj.si NVI enota Novo mesto
Majda Zver 02 5348 216 majda.zver@vf.uni-lj.si NVI enota Murska Sobota
Nevenka Zwölf Urbar 01 4779 313 nevenka.zwolfurbar@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
Polona Žagar 01 4779 850 polona.zagar@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
mag. Martina Žagar 07 3325 117 martina.zagar@vf.uni-lj.si NVI enota Novo mesto
doc. dr. Diana Žele Vengušt 01 4779 847 diana.zelevengust@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Žiga Žgank 01 4779 282 ziga.zgank@vf.uni-lj.si Klinika za male živali
dr. Zoran Žlabravec 01 4779 249 zoran.zlabravec@vf.uni-lj.si Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce
Melita Žlindra 01 4779 181 melita.zlindra@vf.uni-lj.si Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Urban Žnidaršič 01 4779 347 urban.znidarsic@vf.uni-lj.si Sprejemnica vzorcev
Neža Žnidaršič 01 4779 136 neza.znidarsic@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
dr. Alenka Žugelj 02 2283 733 alenka.zugelj@vf.uni-lj.si NVI enota Maribor
doc. dr. Monika C. Žužek 01 4779 135 monika.zuzek@vf.uni-lj.si Inštitut za predklinične vede
dr. Lucija Žvokelj 01 4779 143 lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele