Podatki

Zagotavljanje kakovosti

Kakovost je za našo organizacijo ključni dejavnik pri izvajanju tako strokovno operativne dejavnosti, v okviru katere vzorčimo in preskušamo vzorce živali, živil, surovin in odpadkov živalskega izvora, veterinarskih zdravil, krmil, vode za napajanje in druge vzorce, kot tudi pri izvajanju pedagoške in raziskovalne dejavnosti.