a

Research Equipment

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Seznam

Aparatura za izvajanje sekvencioniranja

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

Matjaž Ocepek  

Oddelek

   

Telefon

   

E-pošta

matjaz.ocepek@vf.uni-lj.si  

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

Sekvenciranje

 

Dostop do opreme

Opremo lahko v dogovoru s skrbnicami opreme brezplačno uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na VF. Ostali lahko, prav tako po dogovoru s skrbnicami opreme in vodjo P4-0092, opremo brezplačno uporabljajo.

Covaris M220 Focused-ultrasonicator

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

Urška Kuhar  

Oddelek

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo  

Telefon

01 4779 845  

E-pošta

urska.kuhar@vf.uni-lj.si  

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

Covaris ultrasonikator je namenjen mehanski fragmentaciji DNA. Omogoča pripravo fragmentov želene velikosti v razponu od 150 bp do 5000 bp. Uporablja se za pripravo knjižnic za sekvenciranje naslednje generacije in predobdelavo vzorcev (npr. mikobakterij pred MALDI-TOF analizo) ter za druge aplikacije.

 

Dostop do opreme

Oprema je dostopna tudi zunanjim uporabnikom ob predhodnem dogovoru z gospodarjem opreme. Uporaba opreme je dovoljena samo pod nadzorom usposobljenega strokovnjaka.

 

Cenik

Cenik še ni na voljo.

MALDI – TOF masni spektrometer - Bruker Mikroflex LT

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

Igor Gruntar  

Oddelek

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo  

Telefon

01 4779 168  

E-pošta

Igor.Gruntar@vf.uni-lj.si  

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

  • determinacija bakterijskih vrst
  • masna spektrometrija

 

Dostop do opreme

Opremo lahko uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na IMP-VF.

 

Cenik

Cene so določene v ceniku UL VF.

Računalniški tomograf SIEMENS SOMATOM SCOPE

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

Estera Pogorevc  

Oddelek

Klinika za male živali  

Telefon

01 4779 317  

E-pošta

estera.pogorevc@vf.uni-lj.si  

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

Aparat za računalniško tomografijo omogoča izvajanje rentgenskih posnetkov prerezov organov in telesnih področij. Kot tak je nujen za natančnejšo diagnostiko manjših patoloških procesov znotraj organizma, še posebej tumorjev, procesov v glavi, na hrbtenici, v prsni in trebušni votlini. Kot tak je nujen pri kliničnem, pedagoškem, raziskovalnem in strokovno operativnem delu. Zaradi nove napredne tehnologije ima aparat tudi zelo zmanjšano škodljivo delovanje ionizirajočih žarkov.

 

Dostop do opreme

CT slikanja opravljamo tudi za zunanje uporabnike. Naročila sprejemamo na telefon 01 4779 277, ali preko e-pošte: rentgen@vf.uni-lj.si.

 

Cenik opreme

Okvirna cena CT slikanja z narkozo in interpretacijo je 350 do 420 EURO (v ceno je vključen DDV), odvisno od števila preiskovanih področij in uporabe kontrastnega sredstva.

Ultrazvok-osnovna enota VIVID E9 PRO2D, osnovna enota LOGIQ S7 PRO, delovna postaja

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

Aleksandra Domanjko Petrič  

Oddelek

Klinika za male živali  

Telefon

01 477 9 285  

E-pošta

aleksandra.domanjko@vf.uni-lj.si  

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

Ultrazvočne preiskave    

 

Dostop do opreme

Opremo lahko uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na VF. Cene so določene v ceniku UL VF.

PCR v realnem času QuantStudio3

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

Urška Jamnikar Ciglenečki  

Oddelek

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano  

Telefon

01/4779 829  

E-pošta

urska.jamnikar@vf.uni-lj.si  

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

PCR v realnem času QuantStudio3 se uporablja za pomnoževanje in kvantitativno detekcijo nukleinskih kislin s pomočjo verižne reakcije s polimerazo. Omogoča tako izvajanje verižne reakcije s polimerazo v realnem času (kvantitativni PCR) kot tudi post - PCR analizo. Inštrument uporablja standardno plastikovino za PCR (posamezne tubice, tubice v stripu in mikrotiterske ploščice v formatu 96 vzorcev) in omogoča simultano analizo do 96 vzorcev.  

PCR v realnem času

Dostop do opreme

Opremo lahko v dogovoru s skrbnico opreme brezplačno uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na VF. Ostali se lahko za uporabo opreme dogovorijo s skrbnico opreme, preiskavo pa izvede za to usposobljen strokovnjak zaposlen na VF. 

 

Cenik opreme

Cena ure na napravi znaša toliko, kot je vredna režijska ura strokovnjaka, ki sodeluje pri izvajanju preiskav. Vrednoti se porabljeni čas za izvedbo.

Sistem za mikrofluidne analize LABCHIP GX TOUCH, 24

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

Urška Kuhar  

Oddelek

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo  

Telefon

01 4779 845  

E-pošta

urska.kuhar@vf.uni-lj.si  

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

Instrument PerkinElmer LabChip GX Touch 24 omogoča avtomatizirano, hitro in občutljivo kvantitativno analizo nukleinskih kislin. Analiza je zelo hitra: vzorčevanje poteka neposredno iz mikrotitrske plošče, brez uporabe gelov, analiza posameznega vzorčka traja od 30 do 150 sekund, odvisno od aplikacije. Sistem z uporabo ustreznih reagentov in čipov podpira širok nabor različnih analiz, ki vključujejo analize DNA (celotna genomska DNA ali fragmenti različnih dolžin) in RNA, pri čemer ponuja tako kvantitativne rezultate (koncentracija in velikost fragmentov) kot tudi numerično oceno integritete RNA ali genomske DNA. Idealen je tudi za analizo knjižnic za sekveniranje naslednje generacije.

 

Dostop do opreme

Oprema je dostopna tudi zunanjim uporabnikom ob predhodnem dogovoru z gospodarjem opreme. Uporaba opreme je dovoljena samo pod nadzorom usposobljenega strokovnjaka.

 

Cenik opreme

Cenik še ni na voljo.

CLEARVUE 100-240V (Thermo Scientific)

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

Tanja Švara  

Oddelek

Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele  

Telefon

01 4779 152  

E-pošta

tanja.svara@vf.uni-lj.si  

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

Aparatura se uporablja za pokrivanje obarvanih histo(pato)loških rezin in citoloških razmazov.

Clearvue

Dostop do opreme

Po predhodnem dogovoru je oprema dostopna tako raziskovalcem VF kot zunanjim uporabnikom. Vendar pa lahko z aparaturo upravlja le za to usposobljena oseba iz VF.

 

Cenik opreme

Oprema je po predhodnem dogovoru na voljo vsem raziskovalcem na VF. V primeru večjega števila vzorcev pa mora uporabnik pokriti materialne stroške.
Cena za zunanje uporabnike po dogovoru.

Masni detektor Agilent 7010B TQ MS s plinskim kromatografom

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

Jožica Dolenc  

Oddelek

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano  

Telefon

01 477 9191  

E-pošta

jozica.dolenc@vf.uni-lj.si  

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

Oprema je namenjena analizi hlapnih snovi in snovi, ki jih lahko s kemijskimi reakcijami spremenimo, da postanejo hlapne. Dodana knjižnica omogoča primerjavo spektra vzorca s spektri iz knjižnice in v nekaterih primerih prepoznavo snovi, ki so v vzorcu. 

GC_MSMS

 

Dostop do opreme

Dogovor o uporabi je možen kadarkoli na e-naslov jozica.dolenc@vf.uni-lj.si ali telefonsko 01 744 9191 od 7.00 do 15.00 ure med ponedeljkom in petkom.

 

Cenik opreme

Cena ure dela na napravi znaša 74,49 EUR, pri čemer je všteta uporaba opreme in delo strokovnjaka.

Modularni večnamenski čitalec plošč Tristar2 S LB 942

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

Milka Vrecl Fazarinc  

Oddelek

Inštitut za predklinične vede, Enota za anatomijo, histologijo in embriologijo  

Telefon

01/477 9118  

E-pošta

milka.vreclfazarinc@vf.uni-lj.si  

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

Modularni večnamenski čitalec plošč Tristar2 S LB 942 omogoča merjenje luminiscence, fluorescence. in absorbance ter signalov FRET, BRET2 in nanoBRET. Sistem vključuje dva avtomatska injektorja (razpon 10 do 100 µl), nadzor temperature (5 - 42°C), monokromator (območje merjenja 200 – 1000 nm) in detekcijski modul za AlphaScreen teste.

 

Dostop do opreme

Po predhodnem dogovoru je oprema dostopna raziskovalcem VF in zunanjim uporabnikom. 

 

Cenik opreme

Uporabniki opreme sami krijejo materialne stroške povezane z izvajanjem meritev.

Tristar2

MILKOSCAN™ 7 RM

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

Marija Ovsenek   

Oddelek

NVI Enota Kranj  

Telefon

04-2770600  

E-pošta

mleko.Kranj@vf.uni-lj.si   

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

Oprema je namenjena rutinskim preiskavam mleka. Z opremo se določajo kemijski parametri mleka : beljakovine, maščoba, laktoza kakor tudi parametri, ki služijo oceni fizikalne kakovosti mleka – zmrziščna točka in parametri, ki služijo spremljanju zdravstvenega stanja črede molznic -urea in BHB ter aceton.

Z opremo je mogoče v kratkem času pridobiti statistično dovolj veliko podatkov za obdelavo.

 

Dostop do opreme

Oprema se nahaja v laboratoriju za kemijo mleka kamor je vstop dovoljen samo zaposlenim. Po predhodni najavi omogočimo ogled opreme in njeno delovanje zaključenim skupinam (srednje in višje strokovne šole, uporabniki storitev)

 

Cenik opreme

Opreme ne izposojamo. 

Cena preiskave na vzorec znaša 1,08 eur (brez DDV).

 

Milkoscan

Avtomatski biokemijski analizator RX Daytona+

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

Marija Nemec  

Oddelek

Klinika za reprodukcijo in velike živali   

Telefon

01 4779 219  

E-pošta

marija.nemec@vf.uni-lj.si  

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

Avtomatski namizni biokemijski analizator RX Daytona+ omogoča analizo krvnega seruma in plazme ter nekaterih drugih bioloških materialov (mleko, urin, cerebrospinalna tekočina). Aparat omogoča merjenje vsebnosti metabolitov, mikro in makroelementov, elektrolitov, encimov, antioksidantov in specifičnih kazalcev vnetja (CRP, haptoglobin, serumski amiloid A).

 

Dostop do opreme

Po predhodnem dogovoru je oprema dostopna tako raziskovalcem VF kot zunanjim uporabnikom. Vendar pa lahko z aparaturo upravlja le za to usposobljena oseba iz VF.

 

Cenik opreme

Opreme ne izposojamo. Cene analiz so določene v ceniku VF.

RXdaytona

 

Sistem za tekočinsko kromatografijo (hplc) z uv in fluorescenčnim detektorjem

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

dr. Gabrijela Tavčar-Kalcher  

Oddelek

Enota za okolje, prehrano, higieno in dobrobit živali (IVHKO)  

Telefon

01 4779 238  

E-pošta

gabrijela.tavcarkalcher@vf.uni-lj.si  

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

Tekočinska kromatografija  je nepogrešljiva metoda za separacijo in določevanje večine organskih spojin. Je hitra in občutljiva metoda, ki ne potrebuje veliko vzorca za separacijo in določitev želene spojine. Glavne komponente HPLC sistema so:

  • Separacijski modul s črpalko za črpanje štirih topil v izokratskem in gradientnem načinu 
  • Enota za vzorce z možnostjo hlajenja vzorcev
  • Podajalnik vzorcev z avtomatskim injektorjem
  • Enota za nameščanje ene ali več kolon z možnostjo gretja kolon 
  • Detektor z nizom diod ali UV/VIS z možnostjo izbire valovnih dolžin
  • Fluorescenčni detektor
  • Računalnik s programom za vodenje sistema in obdelavo podatkov

 

Dostop do opreme

Dogovor o uporabi je možen kadarkoli na e-naslov gabrijela.tavcarkalcher@vf.uni-lj.si ali telefonsko številko 01/4779-238 od 7.00 do 15.00 ure med ponedeljkom in petkom.

 

Cenik opreme

Oprema je po predhodnem dogovoru na voljo dostopna raziskovalcem VF in zunanjim uporabnikom, ki so usposobljeni za delo z njo. V primeru večjega števila vzorcev pa mora uporabnik pokriti materialne stroške.

HPLC

Pomnoževalnik QuantStudio 5 Real-Time PCR System

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

Jana Avberšek  

Oddelek

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Laboratorij za molekularno bakteriologijo  

Telefon

01 4779 841  

E-pošta

jana.avbersek@vf.uni-lj.si  

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

Aparatura za PCR v realnem času QuantStudio 5 Real-Time PCR System se uporablja za pomnoževanje in kvantitativno dokazovanje nukleinskih kislin s pomočjo verižne reakcije s polimerazo. Opremo lahko uporabljamo za kvalitativno in kvantitativno (absolutna in relativna kvantifikacija) dokazovanje nukleinskih kislin, spremljanje izražanja genov in številne druge aplikacije. Omogoča detekcijo flurokromov, označenih s šestimi različnimi barvili, kar pomeni, da lahko istočasno dokazujemo do šest različnih tarčnih genov. Zaradi vrhunske optike je aparatura sposobna dokazati le eno kopijo tarčnega gena v vzorcu, kar omogoča zanesljivo dokazovanje različnih povzročiteljev bolezni. Poseben blok v aparaturi omogoča uporabo fleksibilnih programov (do šest različnih naenkrat) in enostavno optimizacijo novih protokolov. Omogoča tudi izvajanje t. i. hitrih (Fast) reakcij, kar pomeni, da je reakcija PCR končana v pol ure.

 

Dostop do opreme

Oprema je po predhodnem dogovoru dostopna raziskovalcem VF in zunanjim uporabnikom, ki so usposobljeni za delo z njo.

 

Cenik opreme

Brezplačna uporaba.

Visokozmogljiv tekočinski kromatograf (HPLC) z detektorjem z nizom diod (DAD) in fluorescenčnim detektorjem

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

Vesna Cerkvenik Flajs  

Oddelek

Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele  

Telefon

01 4779 100  

E-pošta

vesna.cerkvenik.flajs@vf.uni-lj.si  

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

Sistem HPLC-DAD/FLU deluje na področju forenzike in ekotoksikologije v veterinarski medicini. Meritve se izvajajajo za biološke in okoljske vzorce, substance pa vključujejo endokrine motilce, veterinarska zdravila, biocide, pesticide idr.

 

Dostop do opreme

Oprema je po predhodnem dogovoru dostopna zunanjim uporabnikom, ki so usposobljeni za delo z njo.

 

Cenik opreme

Uporabnik mora finančno pokriti materialne stroške analiz in porabljeni čas strokovnjaka, ki sodeluje pri uporabi opreme.

HPLC

Pomnoževalnik QuantStudio 5 Real-Time PCR System

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

 

Ime in priimek

Jana Avberšek  

Oddelek

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za bakteriologijo in mikologijo, Laboratorij za molekularno bakteriologijo  

Telefon

01 4779 841  

E-pošta

jana.avbersek@vf.uni-lj.si  

 

Namembnost opreme in dodatne informacije

Aparatura za PCR v realnem času QuantStudio 5 Real-Time PCR System se uporablja za pomnoževanje in kvantitativno dokazovanje nukleinskih kislin s pomočjo verižne reakcije s polimerazo. Opremo lahko uporabljamo za kvalitativno in kvantitativno (absolutna in relativna kvantifikacija) dokazovanje nukleinskih kislin, spremljanje izražanja genov in številne druge aplikacije. Omogoča detekcijo flurokromov, označenih s šestimi različnimi barvili, kar pomeni, da lahko istočasno dokazujemo do šest različnih tarčnih genov. Zaradi vrhunske optike je aparatura sposobna dokazati le eno kopijo tarčnega gena v vzorcu, kar omogoča zanesljivo dokazovanje različnih povzročiteljev bolezni. Poseben blok v aparaturi omogoča uporabo fleksibilnih programov (do šest različnih naenkrat) in enostavno optimizacijo novih protokolov. Omogoča tudi izvajanje t. i. hitrih (Fast) reakcij, kar pomeni, da je reakcija PCR končana v pol ure.

 

Dostop do opreme

Oprema je po predhodnem dogovoru dostopna raziskovalcem VF in zunanjim uporabnikom, ki so usposobljeni za delo z njo. 

 

Cenik opreme

Brezplačna uporaba.