Dobrobit živali

Dobrobit živali

Dobrobit živali je pojem, ki opredeljuje kvaliteto življenja živali, kot jo zaznava žival sama.

Novice

Small Animal Clinic

The attitudes of Slovenian veterinarians towards pain in…

A survey study on the recognition and treatment of pain in dogs and cats by Slovenian veterinarians.

Preberi več
Institute of Poultry Birds Small Mammals and Reptiles

What to do with chicks that are found outside of a nest?

Spring is slowly ending and summer is on its way, even though the weather is still fairly April-like. For numerous birds this is the time when the first chicks leave the safe haven of the nest and set off into the wide world. It doesn’t always go to plan, however, and many chicks find themselves in trouble. Sometimes we can help them, however, most often it is best to leave them to their caring parents.

Preberi več

Dejavnost

Spremljamo in sooblikujemo znanstvena dognanja na področju dobrobiti živali, usposabljamo in izobražujemo, pripravljamo znanstvene strokovne podlage in mnenja za predpise na nacionalni ravni, na ravni EU in na globalni ravni (OIE). Izvajamo ocene tveganja na področju dobrobiti živali ter podajamo ekspertna mnenja v zvezi z dobrobitjo živali.

Nacionalni center za dobrobit živali

Nacionalni center za dobrobit živali

Znanstvene publikacije

Znanstvene publikacije

Izobraževanje

Izobraževanje

Mnenja, pojasnila in poročila

Mnenja, pojasnila in poročila

Zakonodaja

Zakonodaja

Protokoli in indikatorji dobrobiti

Protokoli in indikatorji dobrobiti

Primeri dobre prakse

Rejne živali

Dobra praksa - rejne živali

Izpostavljamo primere dobre prakse pri reji živali v Sloveniji.