Healthcare of Bees

Information, advice and reports regarding current educational beekeeping topics as well as the treatment of and trade in bees.

Our Work

Our concessionary, operative, specialised work in the area of the healthcare of bees is carried out on the basis of ordinances, decisions, summons and monitoring.

We monitor the health status of bees, carries out clinical examinations of bees and field tests for pathogens, takes samples for laboratory tests, gives expert opinions, treats, prescribes and dispenses medicines for bees, monitors and determines the effectiveness of treatment, prepares expert articles, and provides expert support to the Ministry of Health in the control and preparation of programmes and regulations. In addition, we issue certificates for the sale of bees within the territory of Slovenia, cooperates with other institutes at the Faculty of Veterinary Medicine and advises beekeepers, external institutions and breeding organisations in the field of healthcare of bees as well as educating beekeepers, veterinarians and the general public in the field of healthcare of bees, conducts student internships and participates in development and research projects.

Spremljanje napadenosti z varojami

Veterinarska fakulteta UL, Nacionalni veterinarski inštitut v programskem letu 2020 v okviru Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020-2022, izvaja ukrep 'Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze' (pogodba MKGP št. 2330-20-000166). V okviru tega ukrepa smo vzpostavili testne čebelnjake za spremljanje napadenosti z varojami. Rezultate ugotavljanja napadenosti z varojami bomo objavili vsake 3 tedne na spletni strani VF s povezavo na spletno stran ČZS. Doseženi rezultati so nastali v okviru Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022, ki je bil financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna Evropske unije.

 

 

Rezultat spremljanja napadenosti čebeljih družin v testnih čebelnjakih VF NVI

 

 

 

 

Education

Uredba 2019

 

Arhiv

 

Redna izobraževanja na področju ZV čebel

Obveščamo vas, da predavanji 17. 3. v Slovenskih Konjicah  in 20. 3. v Podčetrtku odpadeta.

 

 

 

 

 

Arhiv

 

Bee Treatment

Beekeepers should seek advice in person from the regional veterinarian of the Faculty of Veterinary Medicine of the National Veterinary Institute.

 

 

 

 

 

 

 

Arhiv

Reports, Advice and Articles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griža čebel (240.4 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2016 (176.1 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVI nasvet (201.9 KB)

 

 

 

 

 

Contacts

NVI, Institute of Pathology, Wild Animals, Fish And Bees

Healthcare of Bees - Office (building A2)

Gerbičeva ulica 60
1000 Ljubljana

Office Hours:

April to September:

  • Monday: 7:30 – 9:00
  • By prior arrangement

 

October to March:

  • By prior arrangement

 

Lucija Žvokelj, DVM

tel.: 01/47-79-371
fax.: 01/28-32-243
GSM: 041/650-158

E-mail: lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si

Barbara Hočevar, DVM

tel.: 01/47-79-371
fax.: 01/28-32-243
GSM: 030/706-449

E-mail: barbara.hocevar@vf.uni-lj.si

NVI Unit Kranj

mag. Mira Jenko Rogelj, DVM

Kranjska cesta 16
4202 Naklo

tel.: 04 2770 620
fax.: 04 2770 618
GSM.: 041/645-769

E-mail: mira.jenkoRogelj@vf.uni-lj.si

NVI Unit Novo mesto

Anita Vraničar Novak, DVM

Šmarješka cesta 2,
8000 Novo mesto

tel.: 07/33-25-117
fax.: 07/33-24-403
GSM: 041/649-495

E-mail: anita.vranicarNovak@vf.uni-lj.si

NVI Unit Murska Sobota

Mateja Ratiznojnik, DVM

Noršinska cesta 35,
9000 Murska Sobota

tel.: 02/534-8-218
fax: 02/52-41-559
gsm.: 031/622-730

E-mail: mateja.ratiznojnik@vf.uni-lj.si

Office Hours:

Monday: 7.00 – 10.00

Friday: 7.00 – 10.00 or by prior telephone arrangement.

NVI Unit Celje

Alenka Jurić, DVM

Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

tel.: 03/42-81-635
fax.: 03/54-19-453
GSM: 041/900-005

E-mail: alenka.juric@vf.uni-lj.si

Office Hours:

Monday: 7.00 – 9.00

NVI Unit Maribor

mag. Vida Lešnik, DVM

Šentiljska cesta 109,
2000 Maribor

tel.: 02/228-37-38
fax.: 02/25-24-128
GSM: 041/645-792

E-mail: vida.lesnik@vf.uni-lj.si

Office Hours:

Monday: 8.00 – 12.00

NVI Unit Nova Gorica

mag. Ivo Planinc, DVM

Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

tel.: 05/33-83-704
fax.: 05/33-83-707
GSM: 041/740-805

E-mail: ivo.planinc@vf.uni-lj.si

Office hours ČD Tolmin and ČD Bovec:
every first Wednesday of the month from 8.00 – 10.00 at Čiginj (office of ČD Tolmin).

Office hours ČD Idrija and ČD Cerkno:
every third Wednesday of the month from 8.30 – 11.00 in Idrija (office of ČD Idrija).

Office hours ČD Postojna and ČD Pivka:
every last Wednesday of the month in Postojna (Veterinarska ambulanta Postojna).

NVI Unit Nova Gorica - Sežana

Trg 28. Avgusta 3,
6210 Sežana

Suzana Skerbiš, DVM

tel.: 05/93-66-770
fax: 05/93-66-771
GSM: 041/645-763

E-mail: suzana.skerbis@vf.uni-lj.si

Office Hours:

Koper, Upravna zgradba Agrarie (1.nadstropje soba 12) Ul. 15 maja 17, Koper
vsak prvi četrtek v mesecu od 8.00 -12.00

Ilirska Bistrica Čebelarski dom Antona Žnideršiča:
zadnja sreda v mesecu od 12.00 - 14.00