Nacionalni center za dobrobit živali

Spremljamo in sooblikujemo znanstvena dognanja na področju dobrobiti živali, usposabljamo in izobražujemo, pripravljamo znanstvene strokovne podlage in mnenja za predpise na nacionalni ravni, na ravni EU in na globalni ravni (OIE). Izvajamo ocene tveganja na področju dobrobiti živali ter podajamo ekspertna mnenja v zvezi z dobrobitjo živali.