Roke

Tutorstvo

Beseda tutor ima latinske korenine (tueor = skrbeti za, varovati) in tako predstavlja zavetnika, branitelja. Tutorstvo se je v zgodovini razvijalo vzporedno s samimi izobraževalnimi ustanovami. Prvič se je uradno pojavilo v 12. stoletju v Britanski univerzi Oxford in kasneje v 13. stoletju še na univerzi Cambridge. V današnjem svetu tako predstavlja stalnico univerz širom sveta.