Obvestila

13. Mar, 2023

Prodaja tovornega vozila Iveco

Predmet prodaje je tovorno vozilo znamke IVECO.

28. Feb, 2023

Javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Vabimo Vas na javno predstavitev dispozicije doktorske disertacije doktorandke Špele Petročnik, dr. vet. med., ki bo v sredo 8. marca ob 9.00 uri v podiplomski predavalnici, UL VF, Gerbičeva 60, Ljubljana.

24. Feb, 2023

Javni zagovor doktorske disertacije

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom Karakterizacija znotrajceličnega prometa in signaliziranja s herpesvirusnimi s proteinom G sklopljenimi receptorji (Characterization of trafficking and signaling properties of herpesvirus encoded G protein coupled receptors), ki jo je izdelala Maša Mavri, dr. vet. med.

21. Feb, 2023

Javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije.

Vabimo Vas na javno predstavitev dispozicije doktorske disertacije doktorandke Martine Cimerman, dr. vet. med., ki bo v petek, 3. marca 2023 ob 9.00 uri in bo potekala preko IKT aplikacije Zoom.

13. Feb, 2023

Javna predstavitev rezultatov doktorske disertacije

Vabimo Vas na javno predstavitev rezultatov doktorske disertacije doktoranda Matica Pavlice,  dr. vet. med., ki bo v sredo,  22. 02. 2023 ob 11.00 uri in bo potekala preko IKT aplikacije Zoom.

21. Jan, 2023

Javni zagovor doktorske disertacije

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom Vpliv ultravijoličnega-B sevanja med robotsko molžo na koncentracijo vitamina D v krvi krav molznic črno-bele pasme (The influence of ultraviolet-B irradiation limited to robot milking time on blood vitamin D concentration in Holstein-Frisian dairy cows), ki jo je izdelal Jaka Jakob Hodnik, dr. vet. med.

9. Jan, 2023

Prodaja dveh vozil Mazda BT-50/D4X4

Predmet prodaje je tovorno vozilo znamke IVECO, model: EUROGARGO ML 100E 18 K

7. Dec, 2022

Javna predstavitev rezultatov doktorske disertacije

Vabimo Vas na javno predstavitev rezultatov doktorske disertacije doktoranda Natalie Druzhaeve, dr. vet. med., ki bo v četrtek, 08. 12. 2022 ob 16.00 uri preko IKT aplikacije Zoom.