Obvestila

10. Jun, 2021

Možnosti doktorskega študija v Krakovu

Jagiellonian University v Krakovu (Poljska) za študijsko leto 2021/2022 ponuja doktorski študij na področjih humanistike, družboslovja, naravoslovja in medicine z možnostjo polnega štipendiranja.

9. Jun, 2021

Javni zagovor doktorske disertacije

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom Vpliv izbranih dejavnikov na proliferacijo in diferenciacijo mezenhimskih matičnih celic iz maščobnega tkiva psov in mačk, ki jo je izdelala Metka Voga, dr. vet. med.

28. Maj, 2021

Nakup vozil za potrebe VHS

Predmet javnega naročila je nakup vozil za potrebe Veterinarske higienske službe.

24. Maj, 2021

Javna predstavitev rezultatov doktorske disertacije

Vabimo vas na javno predstavitev rezultatov doktorske disertacije doktoranda Jerneja Kmetca, dr. vet. med., ki bo v petek, 28. 05. 2021 ob 15.00 uri in bo potekala preko informacijske tehnologije Zoom

20. Maj, 2021

Podaljšan razpis za ERASMUS+ praktično usposabljanje

Naknadni interni javni razpis VF UL za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2020/2021 bo odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 13. 3. 2022.

14. Maj, 2021

Razpis CEEPUS za praktično usposabljanje v študijskem letu 2021/2022

Odprt je razpis CEEPUS za izvedbo mobilnosti za praktično usposabljanje v študijskem letu 2021/2022. Rok prijave za mobilnost v zimskem semestru 2021/2022 je 10. 6. 2021, za mobilnost v letnem semestru 2021/2022 pa 25. 10. 2021.

13. Maj, 2021

Razpis EUTOPIA Programa mobilnosti doktorskih študentov

Odprt je razpis EUTOPIA Programa mobilnosti doktorskih študentov. Rok za prijavo je 22. junij 2021 do 13. ure (CET). Več informacij lahko najdete v priloženih dokumentih in na spletni strani EUTOPIA Programa mobilnosti doktorskih študentov.

10. Maj, 2021

Javna predstavitev rezultatov doktorske disertacije

Vabimo Vas na javno predstavitev rezultatov doktorske disertacije doktorandke Petre Raspor Lainšček, dr. vet. med., ki bo v petek, 21. 05. 2021 ob 11.00 uri in bo potekala preko informacijske tehnologije Zoom.