Obvestila

14. Nov, 2022

Peti dogodek Doktorske šole UL o ravnanju z raziskovalnimi podatki

Vljudno vabljeni na peti dogodek Doktorske šole UL o ravnanju z raziskovalnimi podatki, ki bo v četrtek, 17. novembra 2022, ob 13.00.

2. Nov, 2022

Objava kandidatne liste za študentske volitve v Študentski svet UL VF za študijsko leto 2022/23

Objavljamo kandidatno listo za študentske volitve v Študentski svet UL VF za študijsko leto 2022/23.

24. Okt, 2022

Vremščica - Najem poslovnega prostora

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora- objekt okrepčevalnico v izmeri 147m2 na nepremičnini ID št. 2447-2319/2-0 na naslovu Centra za sonaravno rekultiviranje Vremščica, Gabrče 30, 6224 Senožeče, ki je v lasti najemodajalca.

21. Okt, 2022

Sklep o začetku in razpisu volitev v Študentski svet UL Veterinarske fakultete za študijsko leto 2022/23

Sklep o začetku in razpisu volitev v Študentski svet UL Veterinarske fakultete za študijsko leto 2022/23 z rokovnikom volilnih opravil in imenovanjem volilnega odbora UL VF

19. Okt, 2022

Dogodki za doktorandke in doktorande

Posredujemo nekaj zanimivih dogodkov za doktorandke in doktorande.

12. Okt, 2022

Disciplinska odgovornost Študentov na Veterinarski fakulteti UL

Skladno z 22. členom Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov na UL objavljamo, da v študijskem letu 2021/2022 na UL VF ni bil voden noben disciplinski postopek.

11. Okt, 2022

Uvodno srečanje Biomedicina 1. letnik

Obveščamo Vas, da je Programski svet PŠ Biomedicine na 14. redni seji, dne 25. 08. 2022 sprejel 7 kandidatov/kandidatk, ki so izpolnili vse pogoje za vpis v šolskem letu 2022/2023 za 1. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa 3. stopnje – Biomedicine, področje veterinarska medicina.

29. Sep, 2022

Uporaba univerzitetne elektronske pošte za študente

Obveščamo vas, da je Univerza v Ljubljani 15. 7. 2022 prenesla študentsko pošto s ponudnika Gmail v storitev Exchange Online.