Obvestila

24. Jun, 2022

Vremščica - Najem poslovnega prostora

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora-objekt okrepčevalnico v izmeri 147m2 na nepremičnini ID št. 2447-2319/2-0 na naslovu Centra za sonaravno rekultiviranje Vremščica, Gabrče 30, 6224 Senožeče, ki je v lasti najemodajalca.

17. Jun, 2022

Javno zbiranje ponudb - Prodaja poslovnih prostorov, ki se nahajajo v stavbi na naslovu Ormoška cesta 28A, Ptuj

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja poslovnih prostorov, ki se nahajajo v stavbi na naslovu Ormoška cesta 28a, Ptuj.

17. Jun, 2022

Javno zbiranje ponudb - Prodaja parcele s stavbo - VHS Ptuj

Predmet javnega zbiranja ponudb je nepremičnina, ki predstavlja parcelo s poslovno stavbo.

14. Jun, 2022

Javni zagovor doktorske disertacije

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom Uporabnost ustne tekočine prašičev v laboratorijski diagnostiki prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma ter njena učinkovitost pri kontroliranem prekuževanju mladic (The applicability of pig oral fluid in laboratory diagnostics of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome and its effectiveness in controlled exposure of gilts), ki jo je izdelal Jan Plut, dr. vet. med.

10. Jun, 2022

Obvestilo kandidatom in kandidatkam za mlade raziskovalce in raziskovalke na Univerzi v Ljubljani v letu 2022

Zaradi velikega števila vprašanj, ki jih prejemamo glede letošnjega izbirnega postopka za mlade raziskovalce, želimo z vami deliti nekaj aktualnih informacij.

7. Jun, 2022

Prodaja tovornega vozila Iveco EUROGARGO ML 100E 18 K

 Predmet prodaje je tovorno vozilo znamke IVECO, model: EUROGARGO ML 100E 18 K

31. Maj, 2022

Javna predstavitev rezultatov doktorske disertacije

Vabimo Vas na javno predstavitev rezultatov doktorske disertacije doktorandke Sabine Šturm, dr. vet. med., ki bo v četrtek, 02. 06. 2022 ob 10.15 uri in bo potekala preko IKT aplikacije Zoom.

30. Maj, 2022

Javna predstavitev rezultatov doktorske disertacije

Vabimo Vas na javno predstavitev rezultatov doktorske disertacije doktoranda Zorana Žlabrovca,  dr. vet. med., ki bo v torek, 07. 06. 2022 ob 14.00 uri v Podiplomski predavalnici, Veterinarske fakultete, Gerbičeva 60, Ljubljana.