Obvestila

12. Feb, 2024

Javna predstavitev rezultatov doktorske disertacije

Vabimo Vas na javno predstavitev rezultatov doktorske disertacije doktoranda Marjana Kastelica, dr. vet. med., ki bo v petek, 16. 02. 2024 ob 9.00 uri v Zoohigienski predavalnici (2. nadstopje), Gerbičeva 60, Ljubljana 

8. Jan, 2024

Javni zagovor doktorske disertacije

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom Vpliv koencima Q10 na oksidativni stres ter imunski in klinični status pri psih z miksomatozno degeneracijo mitralne zaklopke  (Effect of Coenzyme Q10 on oxidative stress, immune and clinical status in dogs with myxomatous mitral valve degeneration), ki jo je izdelala Natalia Druzhaeva, dr. vet. med.

3. Jan, 2024

Javno predavanje pred izvolitvijo v naziv

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, da bo imela izr. prof. dr. Valentina Kubale Dvojmoč, dr. vet. med. pred izvolitvijo v naziv redni profesor javno predavanje z naslovom »Interakcije«.

13. Dec, 2023

Javno predavanje pred izvolitvijo v naziv

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, a bo imela asist. dr. Katerina Tomsič, dr.vet. med. pred prvo izvolitvijo v naziv docent za področje Veterinarska medicina preizkusno predavanje z naslovom »Klinična farmakologija v veterinarski anesteziologiji«

8. Dec, 2023

Javni zagovor doktorske disertacije

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije z naslovom Vpliv oksidativnega, metabolnega in vročinskega stresa na reprodukcijske parametre goveda (The impact of oxidative, metabolic, and heat stress on reproductive parameters of cattle), ki jo je izdelal Jernej Šmigoc, dr. vet. med.

5. Dec, 2023

Javno predavanje pred izvolitvijo v naziv

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, da bo imel dr. Janez Posedi, dr. vet. med. pred prvo izvolitvijo v naziv docent, preizkusno predavanje z naslovom »Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali«

23. Nov, 2023

Poročilo o izidu volitev v UO VF

Poročilo o izidu volitev za predstavnika iz vrst strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev ter Nacionalnega veterinarskega inštituta v Upravni odbor UL Veterinarske fakultete za mandatno obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027.

14. Nov, 2023

Objava kandidatne liste za predstavnika Nacionalnega veterinarskega inštituta in predstavnika strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev v Upravnem odboru UL VF za mandatno obdobje 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027

Volilna komisija skladno s Sklepom o  razpisu volitev za predstavnika Nacionalnega veterinarskega inštituta in predstavnika strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev v Upravnem odboru Veterinarske fakultete za mandatno obdobje 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027, ki ga je sprejela dekanja Veterinarske fakultete dne 23. 10. 2023, objavlja javno objavo seznama kandidatov.