COST ERNEST »European Research Network on Signal Transduction«

Akcija COST ERNEST »European Research Network on Signal Transduction« združuje najpomembnejše raziskovalce oz. raziskovalne skupine na področju celične signalizacije.

Aktivno smo bili vključeni pripravo predloga akcije COST ERNEST, saj smo ena od držav soprijaviteljic.

Naše aktivnosti potekajo predvsem v okviru delovnega sklopa 1 (DS1), ki naslavlja makromolekulske interakcije pri znotrajceličnih signalnih poteh (vodja DS1: dr. Mickey Kosloff Univerza v Haifi, Izrael; namestnica vodje DS1: Milka Vrecl Fazarinc). 

Milka Vrecl Fazarinc je tudi predstavnica iz Slovenije v upravnem odboru akcije COST, Valentina Kubale Dvojmoč je nadomestna članica upravnega odbora.

 

Sodelujoči (VF)

Milka Vrecl Fazarinc
Valentina Kubale Dvojmoč
Maša Mavri

 

Obdobje trajanja Akcije COST

1. 3. 2019 do 10. 9. 2023 

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi akcije COST: