ERASMUS+ SMS

Erasmus+ SMS (Student Mobility for Studies) omogoča študentom, da opravijo del svojega rednega študija na instituciji ene izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+ in s katero ima Veterinarska fakulteta podpisan medinstitucionalni sporazum.