Erasmus+ SMS

S prijavo na Erasmus+ SMS (Student Mobility for Studies) lahko del svojega rednega študija opravite na eni od tujih visokošolskih institucij.