Pogled na Ljubljanico

Summer Schools

International Summer Schools for Veterinary Students and Postgraduates.

From Sperm and Oocyte to Offspring: The Journey of Canine and Feline Reproduction

The international summer school is aimed at domestic and international veterinary students and postgraduates who wish to deepen their knowledge of reproduction in dogs and cats.
Who?
20 - 25 foreign undergraduate students with completed exam in reproduction and obstetrics and students of the Integrated Master's Degree Programme and 10 Slovenian undergraduate students with completed exam in reproduction and obstetrics and students of the Integrated Master's Degree Programme of UL VF.  
When?
From July 7th till July 13th 2024  
Where?
Ljubljana, Slovenia with excursions to Lipica and Piran.  
ECTS
Participants receive 3 ECTS after completing the summer school.  
Competences Acquired
As an interdisciplinary program, the summer school aims to contribute to the curricula of VetNEST members as an elective subject and to enable veterinary students to acquire knowledge on the topic to the extent of 3 ECTS. After the summer school, students receive a certificate of active participation in the intensive training course on small animal reproduction.  

 

Biosafety

Mednarodna poletna šola je namenjena domačim in tujim dodiplomskim in podiplomskim študentom veterine, ki želijo izboljšati svoje uporabno znanje iz področja biovarnosti.
Kdo?

20 - 25 tujih dodiplomskih študentov, ki so končali 2. letnik Veterinarstva

 
Kdaj?

od 15. do 21. septembra 2024

 
Kje?
Ljubljana z ekskurzijo na Ig (CZ), Kočevje (MORS) in na CSR Vremščica.  
ECTS
Udeleženci po končani poletni šoli prejmejo 3 ECTS.  
Pridobljene kompetence 

Znanje o biovarnosti potrebujemo prav vsi, ki smo vključeni v delo z različnimi škodljivimi agensi ter z obravnavo bolezni, ki jih povzročajo. Poletna šola o biovarnosti je namenjena študentom veterine, ki želijo izboljšati svoje uporabno znanje iz področja biovarnosti.

Kot interdisciplinarna shema želi poletna šola prispevati k učnemu načrtu članov VetNEST-a kot izbirni predmet in študentom veterine omogočiti pridobivanje znanja o tej temi (3 ECTS). Po uspešno opravljeni poletni šoli dobijo vsi udeleženci potrdilo o udeležbi.