Izobraževanje

Že več kot 60 let izobražujemo vrhunske strokovnjake s področja veterinarske medicine, ki so cenjeni tako doma kot v tujini.

Dodiplomski študij

Undergraduate Studies

Podiplomski študij

Postgraduate Studies

Mednarodna dejavnost

International Activity

opis

Continuous Education

Strokovno izpopolnjevanje

Professional Development

Why to Become a Veterinarian?