Reprodukcija

Klinika za reprodukcijo

Diagnostika in zdravljenje plodnostnih motenj. Pridobivanje, priprava in presajanje zarodkov pri domačih živalih.

Dejavnost

Izvajamo diagnostiko in zdravljenje plodnostnih motenj pri samicah, androloške preglede plemenjakov ter pridobivanje in presajanje zarodkov (embriotransfer) pri domačih živalih.

Na Kliniki za reprodukcijo se ukvarjamo z diagnostiko in zdravljenjem različnih plodnostnih motenj pri samicah domačih živali. Izvajamo asistirano reprodukcijo. Pri samcih plemenjakih izvajamo androloški pregled in analizo semena. Izvajamo postopke za pridobivanje in presajanje zarodkov pri domačih živalih. Izvajamo tudi ultrazvočno diagnostiko, porodništvo in operativno zdravljenje. 

Storitve

Androloške preiskave
 • Androloški pregledi plemenjakov
 • Analiza semena
 • Konzerviranje semena
 • Diagnostika in zdravljenje plodnostnih motenj pri samcih
Dolgoročno konzerviranje semena in zarodkov

Genska banka slovenskih avtohtonih pasem.

Umetno osemenjevanje

Izvajanje klasičnih in specifičnih postopkov umetnega osemenjevanja domačih živali.

Prenos zarodkov
 • Pridobivanje, priprava in presajanje zarodkov pri vseh domačih živalih
 • Laboratorijski pregled zarodkov
 • Tehnike in vitro pridobivanja zarodkov
Ginekologija in porodništvo
 • Asistirana reprodukcija
 • UZ diagnostika
 • Diagnostika in zdravljenje plodnostnih motenj pri samicah
 • Porodništvo
 • Operativno zdravljenje
 • Hospital

Kontakti

Klinika za reprodukcijo

Cesta v Mestni log 47,
1000 Ljubljana

Tel.: 01 4779 268