prof. dr. Alenka Dovč

dr. vet. med., spec. med. ptic, malih sesalcev in plazilcev, Dipl ECAWBM (AWSEL) (European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine)

Pedagoška dejavnost

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani  - Enoviti magistrski študij veterinarstvo

  • Dobrobit, etika in zakonodaja I
  • Dobrobit, etika in zakonodaja II (nosilka predmeta)
  • Osnove klinične diagnostike
  • Bolezni in zdravstveno varstvo perutnine
  • Pogoji gojenja in zdravstveno varstvo plazilcev in drugih eksotičnih vrst živali (nosilka – izbirni predmet)
  • Pogoji gojenja in zdravstveno varstvo kuncev (izbirni predmet)

 

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani – Dodiplomski študij

  • Reja hišnih živali (izbirni predmet)

 

Izbrana bibliografija

COBISS