Prof. dr. Vlasta Jenčič

dr. vet. med.

Kontakt

Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele
Enota za zdravstveno varstvo in gojitev divjadi, čebel in akvakultur

Govorilne ure

Po dogovoru

Pedagoška dejavnost

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani - Dodiplomski študij Veterinarstvo

 • Bolezni in higiena gojitve rib in čebel
 • Čebelja družina in njene bolezni
 • Zdravstvena problematika v akvakulturah


Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru - Visokošolski študijski program Biosistemsko inženirstvo

 • Akvakultura

 

Življenjepis

Vlasta Jenčič je diplomirala leta 1981 na takratnem Oddelku za veterinarsko medicino Biotehniške fakultete, kjer se je takoj zaposlila. V začetnem obdobju je bila njena akademska pot usmerjena v biologijo in patologijo čebelje družine in je na tem področju tudi zaključila podiplomski magistrski študij. Kasneje se je bolj usmerila v proučevanje zdravstvene problematike rib in leta 2000 pod mentorstvom prof. dr. Janeza Mehleta z Inštituta za mikrobiologijo opravila doktorsko disertacijo; na tem področju ima tudi večino znanstvenih objav. Naziv docentka je pridobila leta 2001, redna profesorica pa je postala leta 2011. Pri svoji akademski rasti je imela podporo v prof. dr. Brianu Austinu iz Univerze Heriot Watt v Edinburgu in kasneje Univerze v Stirlingu na Škotskem. Je članica evropskega združenja ribjih patologov (European Association f Fish pathologists). Na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani je nosilka in izvajalka rednega predmeta Bolezni in higiena gojitve rib in čebel, ter dveh izbirnih predmetov Čebelja družina in njene bolezni ter Bolezni v akvakulturah. Kot gostujoča predavateljica na Univerzi v Mariboru predava predmet Akvakultura. 

Vlasta Jenčič je aktivna članica Društva za zgodovino zdravstvene kulture. Poleg zgodovine jo zanimata še fotografija in literatura, prosti čas pa si bogati tudi z urejanjem svojega vrta. 

 

Izbrana bibliografija

COBISS

 

 1. PREMROV BAJUK, Blanka, BABNIK, Katarina, SNOJ, Tomaž, MILČINSKI, Luka, PISLAK, Metka, ŠKOF, Martina, JENČIČ, Vlasta, FILAZI, Ayhan, ŠTAJNBAHER, Darinka, KOBAL, Silvestra. Coumaphos residues in honey, bee brood, and beeswax after Varroa treatment. Apidologie, ISSN 0044-8435, 2017, vol. 48, no. 5, str. 588-598.
 2. VRECL, Milka, JENČIČ, Vlasta. Occurrence of intersex in wild freshwater fish in Slovenian rivers: a histological evaluation. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, ISSN 0004-1254. [Print ed.], 2016, vol. 67, str. 216-222. 
 3. KUŠAR, Darja, ZAJC, Urška, JENČIČ, Vlasta, OCEPEK, Matjaž, HIGGINS, James, ŽOLNIR-DOVČ, Marija, PATE, Mateja. Mycobacteria in aquarium fish: result of a 3-year survey indicate caution required in handling pet-shop fish. Journal of fish diseases, ISSN 0140-7775, 2017, vol. 40, no. 6, str. 773-784.
 4. POURAHMAD, F., PATE, Mateja, OCEPEK, Matjaž, BORRONI, Ester, CABIBBE, AM, CAPITOLO, E., CITTARO, D., FRIZZERA, E., JENČIČ, Vlasta, MARIOTTINI, A., MARUMO, K., VAGGELLI, G., CIRILLO, DM, TORTOLI, E. Mycobacterium angelicum sp. nov., a non chromogenic, slow-growing species isolated from fish and related to Mycobacterium szulgai. International journal of systematic and evolutionary microbiology, ISSN 1466-5026, 2015, vol. 65, iss. 12, str. 4724-4729, doi: 10.1099/ijsem.0.000642
 5. JENČIČ, Vlasta, ZAJC, Urška, KUŠAR, Darja, OCEPEK, Matjaž, PATE, Mateja. A survey on Tetracapsuloides bryosalmonae infections in Slovene fresh waters. Journal of fish diseases, ISSN 0140-7775, 2014, vol. 37, no. 8, str.711-717. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfd.12160/abstract, doi: 10.1111/jfd.12160.
 6. GOMBAČ, Mitja, KUŠAR, Darja, OCEPEK, Matjaž, POGAČNIK, Milan, ARZUL, Isabelle, COURALEAU, Y., JENČIČ, Vlasta. Marteiliosis in mussels: a rare disease?. Journal of fish diseases, ISSN 0140-7775, 2014, vol. 37, iss. 9, str. 805-814. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfd.12174/abstract, doi: 10.1111/jfd.12174.
 7. KUŠAR, Darja, VREZEC, Al, OCEPEK, Matjaž, JENČIČ, Vlasta. Aphanomyces astaci in wild crayfish populations in Slovenia : first report of persistent infection in a stone crayfish Austropotamobius torrentium population. Diseases of aquatic organisms, ISSN 0177-5103, 2013, vol. 103, no. 2, str. 157-169.
 8. BAJC, Zlatka, JENČIČ, Vlasta, ŠINIGOJ-GAČNIK, Ksenija. Elimination of malachite green residues from meat of rainbow trout and carp after water-born exposure. Aquaculture, ISSN 0044-8486. [Print ed.], 2011, vol. 321, issue 1/2, str. 13-16, doi: 10.1016/j.aquaculture.2011.08.027
 9. TOPLAK, Ivan, HOSTNIK, Peter, RIHTARIČ, Danijela, OLESEN, Niels Jørgen, SKALL, Helle Frank, JENČIČ, Vlasta. First isolation and genotyping of viruses from recent outbreaks of viral haemorrhagic septicaemia (VHS) in Slovenia. Diseases of aquatic organisms, ISSN 0177-5103, 2010, vol. 92, str. 21-29, doi: 10.3354/dao02251
 10. JENČIČ, Vlasta, ČERNE, Manica, KOŽUH ERŽEN, Nevenka, KOBAL, Silvestra, CERKVENIK, Vesna. Abamectin effects on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Ecotoxicology, ISSN 0963-9292, 2006, vol. 15, no. 3, str. 249-257. 
 11. PATE, Mateja, JENČIČ, Vlasta, ŽOLNIR-DOVČ, Marija, OCEPEK, Matjaž. Detection of mycobacteria in aquarium fish in Slovenia by culture and molecular methods. Diseases of aquatic organisms, ISSN 0177-5103, 2005, vol. 64, no. 1, str. 29-35. 
 12. HOSTNIK, Peter, JENČIČ, Vlasta. Comparison of infectious haematopoietic necrosis virus (IHNV) isolation on monolayers and in suspended cells. Diseases of aquatic organisms, ISSN 0177-5103, 2000, vol. 40, št. 2, str. 22
 13. JENČIČ, Vlasta, HOSTNIK, Peter, TOPLAK, Ivan, GRILC FAJFAR, Aleksandra. Utility of the viral neutralisation test for detection of antibodies to infectious haematopoietic necrosis virus in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Bulletin of The European Association of Fish Pathologists, ISSN 0108-0288, 2014, vol. 34, no. 5, str. 175-181. 
 14. GOMBAČ, Mitja, SITAR, Rosvita, POGAČNIK, Milan, ARZUL, Isabelle, JENČIČ, Vlasta. Haemocytic neoplasia in Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis) in the Slovene Adriatic Sea. Marine and freshwater behaviour and physiology, ISSN 1023-6244, 2013, vol. 46, no. 2, str. 135-143, doi: 10.1080/10236244.2013.782736
 15. TOPLAK, Ivan, GRILC FAJFAR, Aleksandra, HOSTNIK, Peter, JENČIČ, Vlasta. The detection and molecular characterization of koi herpesvirus (KHV) in Slovenia. Bulletin of The European Association of Fish Pathologists, ISSN 0108-0288, 2011, vol. 31, no. 6, str. 219-226. 
 16. JENČIČ, Vlasta. Fish health management in Slovenia. Veterinary research communications, ISSN 0165-7380, 2005, vol. 29, suppl. 1, str. 135-138. 
 17. JENČIČ, Vlasta, HOSTNIK, Peter. Viral haemorrhagic septicaemia of salmonids the influence different storage conditions on the ELISA test. Bulletin of The European Association of Fish Pathologists, ISSN 0108-0288, 1996, let. 16, št. 2, str. 43-46. 
 18. VON KROGH, Kristine, JENČIČ, Vlasta, LUNDEGAARD, P.R., MCKIMM, Robin, MOCHO, Jean-Philippe, RAMOS BLASCO, Juan. Update from the FELASA working group on methods of humane killing of laboratory fish. Laboratory animals, ISSN 1758-1117, 14th FELASA congress 2019, 2019, vol. 53, no. 1S, str. 82-83. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0023677219839199, doi: 10.1177/0023677219839199
 19. SULIMANOVIĆ, Đuro, JENČIČ, Vlasta. Čebelja družina in njene bolezni : za študente veterinarske medicine. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 1996. 88 str Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
 20. JENČIČ, Vlasta. Bees : diseases and their control. Irish veterinary journal, ISSN 0368-0762, 2010, vol. 63, no. 12, str. 740-742. 
 21. JENČIČ, Vlasta. Overview of bee diseases and available treatment options. V: Workshop on medicines in bees : what the European medicines agency can do to increase availability : 14-15 december 2009. London: European medicines agency, 2009, 48 slides. http://www.ema.europa.eu/pdfs/conferenceflyers/bees/bee_diseases.pdf. [COBISS.SI-ID 3173498]  (vabljeno predavanje)] 


 

Novice

Nataša Tozon, Valentina Kubale Dvojmoč, Gregor Majdič
29. november 2023
Raziskovanje, Strokovno

Priznanje UL za najodličnejše raziskovalne dosežke tudi raziskovalcem z Veterinarske fakultete

Eno zdravje - logotip
15. november 2023
Dogodek, Strokovno

Eno zdravje 2023

24. september 2023
Strokovno

Delovni obisk predstavnikov Državnega sveta RS