Klinika za reprodukcijo in velike živali

Klinika za reprodukcijo in velike živali

Diagnostika, zdravljenje in preprečevanje bolezni konj, goveda, drobnice in prašičev. Diagnostika in zdravljenje plodnostnih motenj, ter presajanje zarodkov. Vodenje centralnega registra kopitarjev in rodovniških knjig. Preiskave vzorcev krvi, urina, mleka.

Kliniko za reprodukcijo in velike živali sestavljajo naslednje enote.

Klinika za prežvekovalce in prašiče

Na Kliniki za prežvekovalce in prašiče izvajamo klinično in epidemiološko diagnostiko bolezni, goveda, ovc, koz in prašičev. Ukvarjamo se z zdravljenjem in preventivo bolezni. Izvajamo različne kirurške posege.

Svetujemo rejcem in veterinarjem glede diagnostičnih postopkov, zdravljenja in preprečevanja bolezni.

Izobražujemo bodoče veterinarje in raziskujemo.

V okviru Klinike za prežvekovalce in prašiče delujeta dva laboratorija:

  • Laboratorij za klinično patologijo, kjer izvajamo hematološke, biokemijske in hormonske preiskave krvi ter preiskave urina, mleka in drugih bioloških vzorcev za različne vrste živali.
  • Laboratorij za serologijo, kjer izvajamo serološko diagnostiko bolezni prašičev.

Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj

Ambulanta za konje

Diagnostika, zdravljenje, preventiva bolezni konj, svetovanje rejcem in veterinarjem.

Oddelek za selekcijo konj

Izdaja identifikacijskih dokumentov, vodenje cenralnega registra kopitarjev, rodovniških knjig, izvajanje strokovnih nalog v živinoreji na področju konjereje.

Klinika za reprodukcijo

Klinična in laboratorijska diagnostika reprodukcijskih motenj in asistirane reprodukcije domačih živali.

CSR Vremščica

V centru, ki se nahaja na območju Krasa, na planoti Vremščica, izvajamo aktivnosti v sklopu izobraževanja in raziskovanja, poznan pa je tudi po ekološki proizvodnji ovčjega mleka in odličnega ovčjega sira.

Kontakti

Predstojnik

prof. dr. Janko Mrkun

Tel.: 014779 264
Email: janko.mrkun@vf.uni-lj.si

Cesta v mestni log 47

1000 Ljubljana

Tel.: 01 4779 221

Vodja enote

prof. dr. Janko Mrkun

Tel.: 014779 264
Email: janko.mrkun@vf.uni-lj.si

 

Cesta v mestni log 47

1000 Ljubljana

Tel.: 01 4779 264

Vodja enote

prof. dr. Janko Mrkun

Tel.: 014779 264
Email: janko.mrkun@vf.uni-lj.si

Cesta v mestni log 47

1000 Ljubljana

Tel.: 01 4779 262

Vodja enote

prof. dr. Janko Mrkun

Tel.: 014779 264
Email: janko.mrkun@vf.uni-lj.si

 

Gabrče 30

6224 Senožeče

Tel.: 041 658 948

Vodja enote

Andrej Škibin

Tel.: 041 658 948
Email: andrej.skibin@vf.uni-lj.si