Klinika za prežvekovalce in prašiče

Klinika za prežvekovalce in prašiče

Diagnostika, zdravljenje in preprečevanje bolezni pri govedu, drobnici in prašičih. Preiskave vzorcev krvi, urina, mleka,…

Dejavnost

Ukvarjamo se z diagnostiko, zdravljenjem in preventivo različnih bolezni pri govedu, drobnici in prašičih. Svetujemo rejcem in veterinarjem. Izvajamo laboratorijsko diagnostiko. Izobražujemo.

Na Kliniki za prežvekovalce in prašiče izvajamo klinično in epidemiološko diagnostiko bolezni, goveda, ovc, koz in prašičev. Ukvarjamo se z zdravljenjem in preventivo bolezni. Izvajamo različne kirurške posege.

Svetujemo rejcem in veterinarjem glede diagnostičnih postopkov, zdravljenja in preprečevanja bolezni.

Izobražujemo bodoče veterinarje in raziskujemo.

V okviru Klinike za prežvekovalce in prašiče delujeta dva laboratorija:

 • Laboratorij za klinično patologijo, kjer izvajamo hematološke, biokemijske in hormonske preiskave krvi ter preiskave urina, mleka in drugih bioloških vzorcev za različne vrste živali.
 • Laboratorij za serologijo, kjer izvajamo serološko diagnostiko bolezni prašičev.

 

Raziskovanje

Klinična in laboratorijska diagnostika bolezni prežvekovalcev in prašičev.

Raziskovalna dejavnost na kliniki poteka v okviru programskih skupin in v okviru različnih nacionalnih in mednarodnih projektov kot so:

 • programska skupina P4 0092,
 • bilateralni projekti,
 • COST,
 • CRP,
 • Tempus,
 • Erasmus+.

Izvajamo raziskave za zunanje naročnike in gospodarstvo.

 

Dejavnosti

Zdravstveno varstvo prežvekovalcev
 • Klinična diagnostika, zdravljenje in preventiva organskih, presnovnih, deficitarnih, parazitarnih in infekcijskih bolezni ter zastrupitev pri prežvekovalcih (govedo, ovce, koze).
 • Izvajamo klinično, ambulantno in terensko delo.
 • Specialna kirurgija (travmatski retikuloperitonitis, dislokacija siriščnika, druga abdominalna obolenja, bolezni okončin in parkljev, obolenja mlečne žleze idr.).
 • Svetovanje veterinarjem in rejcem pri zdravstvenih težavah v rejah prežvekovalcev.

Sprejem goveda in drobnice na kliniko poteka od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure, po predhodnem dogovoru z veterinarjem.

Tel.: 01 4779 222 ali 01 4779 227
 
Odvzem vzorcev mleka za bakteriološko preiskavo

Zdravstveno varstvo prašičev
 • Epidemiološka in klinična diagnostika bolezni prašičev
 • Priprava načrta ukrepov ob pojavu bolezni
 • Svetovanje in izobraževanje rejcev
Laboratorij za klinično patologijo

Izvajamo preiskave krvi, urina, mleka in drugih vzorcev
(Laboratorij izvaja tudi preiskave v raziskovalne namene in dejavnost za potrebe NVI - Laboratorij za klinično biokemijo)
 
Delovni čas
Ponedeljek – petek med 7.00 in 15.00
Telefon: 01 4779 222 (223)

Laboratorij za serologijo

Serološka diagnostika - bolezni prašičev (PRRS, PED, Salmonela, TGE/PRCV, TGE, APP)

Kontakti

Vodja enote

izr. prof. dr. Janko Mrkun

Tel.: 014779 264
E-mail: janko.mrkun@vf.uni-lj.si

 

Cesta v mestni log 47
1000 Ljubljana

Tel.: 01 4779 222 ali 01 4779 227

Sprejem goveda in drobnice na kliniko poteka od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure, po predhodnem dogovoru z veterinarjem.

Cesta v mestni log 47
1000 Ljubljana

Tel.: 01 4779 222 ali 01 4779 223

Delovni čas

Ponedeljek – petek med 7:00 in 15:00

 

Cesta v mestni log 47
1000 Ljubljana

Tel.: 01 4779 211

Cesta v mestni log 47
1000 Ljubljana

Tel.: 01 4779 222 ali 01 4779 227