Celice

Biomedicina

Področje Biomedicina združuje znanja biokemije in molekularne biologije, farmacije, klinične biokemije in laboratorijske biomedicine, genetike, javnega zdravja, klinične in temeljne medicine, mikrobiologije, nevroznanosti, toksikologije in veterinarske medicine.