NVI Novo mesto

Enota Novo mesto opravlja strokovno, operativno in razvojno dejavnost na področju diagnostike živalskih kužnih bolezni in zdravstvenega varstva domačih živali in čebel ter operativno in diagnostično dejavnost na področju higiene živil.

Dejavnost

V to so vključene mikrobiološke preiskave kliničnega materiala, živil in surovin za živila, krmil, brisov in vode, parazitološke preiskave domačih in divjih živali ter serološke preiskave.

Na ta način pomagamo ohranjati zdravje živali in preprečujemo širjenje bolezni, zagotavljamo varno hrano in ohranjamo zdravo in čisto okolje. Uporabniki naših storitev so imetniki in rejci živali, proizvajalci živil živalskega izvora, veterinarji in inšpekcijske službe.

V laboratoriju opravljamo mikrobiološke preiskave živil, kliničnega materiala in parazitološke preiskave, usposobljeni pa smo tudi za opravljanje seroloških preiskav krvi.

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

Z vpeljanim sistemom vodenja skladno s SIST EN ISO/IEC 17025 odjemalcem zagotavljamo neodvisnost in nepristranskost ter nudimo zanesljive in mednarodno priznane rezultate.

Veterinarska fakulteta je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-021 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Seznam akreditiranih metod in aktualni podatki o metodah so razvidni iz priloge k akreditacijski listini LP-021 in priloge B k V 95.

Storitve

Mikrobiološke preiskave živil

Vzorci za mikrobiološko preiskavo živil so predvsem meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, jajca, med, voda, brisi okolja in krmila.

V živilih ugotavljamo prisotnost različnih zdravju škodljivih bakterij:

 • salmonele,
 • listerije,
 • stafilokoki,
 • E.coli,
 • enterobakterije,
 • skupno število mikroorganizmov,
 • prisotnost plesni in kvasovk,
 • prisotnost zaviralnih substanc.
Mikrobiološke preiskave kliničnega materiala
 • Bakteriološke in mikološke preiskave kliničnih brisov (sluhovodi, rane, kožni ostružki)
 • Pregled in bakteriološka preiskava urina,
 • Preiskava mleka na povzročitelje mastitisa -  Pravilen odvzem vzorca,
 • Izdelava antibiogramov,
 • Mikološka preiskava dlake na dermatofite,
 • Laboratorijske preiskave vzorcev na prisotnost povzročiteljev čebeljih bolezni.
Parazitološke preiskave

V okviru parazitoloških preiskav ugotavljamo ličinke trihinele v mišičnini domačih in divjih živali. Prisotnost različnih razvojnih stopenj parazitov ugotavljamo v iztrebkih rejnih živali in hišnih ljubljenčkov.  

Zdravstveno varstvo čebel

Dejavnost vključuje strokovno, raziskovalno in svetovalno delo. Opravlja ga  veterinar specialist. Večina storitev je za čebelarje brezplačna.

Največji poudarek dajemo na :

 • spremljanje zdravstvenega stanja in zdravljenje čebel s pisnim navodilom in strokovnim nasvetom,
 • strokovno svetovanje,
 • klinični pregledi čebeljih družin, izvedba terenskih preiskav čebel, zalege in drobirja na povzročitelje bolezni, vzorčenje čebel, zalege, medu in drobirja,
 • laboratorijske preiskave odvzetih vzorcev (huda gniloba čebelje zalege, nosemavost, pršičavost, poapnela zalega in varoza).

Poleg tega pa še:

 • izobražujemo čebelarje,
 • sodelujemo pri pripravi predpisov,
 • izdajamo potrdila za premike čebeljih družin ( Promet s čebelami),
 • sodelujemo s komisijo za vzrejo matic,
 • sodelujemo z drugimi strokovnimi inštitucijami v čebelarstvu.
Serološke preiskave
 • Ugotavljanje protiteles poti brucelozi
 • Ugotavljanje protiteles proti virusu bolezni modrega jezika
Drugo

V vzorcih pitne vode, ki se uporablja v proizvodnji in prometu z živili, ugotavljamo prisotnost enterokokov, E.coli, skupno število mikroorganizmov.

Pri proizvodih za prehrano živali ugotavljamo skladnost z mikrobiološkimi kriteriji pravilnika o krmi.

Veterinarsko higienska služba

Enota ima organizirano veterinarsko higiensko službo, kjer na področju ki ga pokrivamo, odvažamo poginjene živali v zbiralnico kadavrov in poskrbimo za njihovo neškodljivo uničenje. Ta služba je z vidika preprečevanja širjenja bolezni tako na živali kot na ljudi izjemno pomembna, saj z odvozom odstranimo vir potencialne okužbe. Prav tako je pomembna z vidika varovanja okolja saj z odstranjevanjem poginjenih živali preprečujemo onesnaževanje voda, tal in krme.

Kontakti

NVI Enota Novo mesto

Šmarješka cesta 2,
Novo mesto, Tel.: +386 7 332 51 17,
Faks: +386 7 332 44 03.