Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo

V laboratorijih Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo opravljamo diagnostiko kužnih bolezni živali.

Dejavnost

Opremljeni smo z najsodobnejšimi aparaturami, s katerimi izvajamo več kot 280 mikrobioloških metod.

Z virološkimi, bakteriološkimi, mikološkimi, serološkimi, parazitološkimi in molekularnimi preiskavami zagotavljamo diagnostiko večine kužnih bolezni živali, ki se zatirajo na podlagi zakonodaje, in diagnostiko drugih ekonomsko pomembnih bolezni posameznih živalskih vrst. Poleg preiskav za potrebe države oziroma uradnega nadzora opravljamo tudi preiskave za različne stranke (veterinarske ambulante, lastnike živali, živinorejsko, predelovalno in farmacevtsko industrijo …). V okviru inštituta deluje 18 nacionalnih referenčnih laboratorijev za različna področja kužnih bolezni. 

 

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

Z vpeljanim sistemom vodenja skladno s SIST EN ISO/IEC 17025 odjemalcem zagotavljamo neodvisnost in nepristranskost ter nudimo zanesljive in mednarodno priznane rezultate.

Veterinarska fakulteta je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-021 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Seznam akreditiranih metod in aktualni podatki o metodah so razvidni iz priloge k akreditacijski listini LP-021 in priloge B k PKVF.

Raziskovanje

Raziskovalci Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo smo vključeni v nacionalni raziskovalni program Zdravje živali, okolje in varna hrana (P4-0092), ki sledi konceptu Eno zdravje. Ta temelji na spoznanju, da so zdravje ljudi, živali in okolja med seboj neločljivo povezani. Cilj raziskav v sklopu Zdravje živali je uvajanje novih, hitrih, celovitih diagnostičnih pristopov in širjenje uporabnosti že uvedenih sodobnih molekularno-epidemioloških metod za ugotavljanje povzročiteljev bolezni z namenom zagotavljanja zdravja in dobrega počutja živali, smotrne uporabe zdravil in zmanjšanja gospodarskih škod. Poleg tega na inštitutu poteka delo na več temeljnih projektih, ciljnih raziskovalnih programih in projektih v okviru dvostranskega in večstranskega sodelovanja.

Preiskave

Virološke preiskave

Kopitarji

Infekciozna anemija kopitarjev (IAK), kužni arteritis kopitarjev, virusni rinopneumonitis kopitarjev, konjska kuga, influenca konj (kužni kašelj pri konjih), vezikularni stomatitis, okužba z virusom Zahodnega Nila (vročica Zahodnega Nila) …

Govedo

Goveja virusna diareja (BVD), infekciozni bovini rinotraheitis/ infekciozni pustularni vulvovaginitis (IBR/IPV), bolezen modrikastega jezika, vozličasti dermatitis, slinavka in parkljevka, enzootska goveja levkoza, parainfluenca, goveji respiratorni sincicijski virus, papilomatoza, okužbe s parapoksvirusi (virus govejega papuloznega stomatitisa, virus lažnih koz- psevdo-osepnice) …

Drobnica

Virusni artritis/encefalitis koz, maedi-visna, kuga drobnice, kužni ektim (virus Orf), virus Schmallenberg, maligna kataralna mrzlica …

Prašiči

Afriška prašičja kuga, klasična prašičja kuga, Aujeszkijeva bolezen, prašičji reprodukcijski in respiratorni sindrom (PRRS), virusno vnetje želodca in črevesja (TGE), vezikularna bolezen, rotavirusne in koronavirusne okužbe …

Ribe

Virusna hemoragična septikemija (VHS), infekciozna hematopoetska nekroza postvi (IHN), nalezljiva nekroza trebušne slinavke (IPN), Koi herpes viroza (KHV), spomladanska viremija krapov, epizootska hematopoetska nekroza, spalna bolezen in druge.

Bakteriološke in mikološke preiskave

Povzročitelji

Ugotavljanje povzročiteljev bakterijskih in glivičnih bolezni živali:

 • splošna bakteriološka preiskava (vzorci kože, sluznic, urina, blata …),
 • usmerjene bakteriološke preiskave (salmonela, kampilobaktri, Listeria monocytogenes, kužni metritis kobil – CEM, ugotavljanje bakterijskih povzročiteljev bolezni čebel in rib …),
 • splošna mikološka preiskava,
 • usmerjene mikološke preiskave (dermatofiti, aspergili, kvasovke),
 • preiskave na posebno nevarne bakterije v laboratoriju 3. biovarnostne stopnje (vranični prisad, bruceloza, tuberkuloza, tularemija …),
 • molekularne preiskave (PCR, PFGE, sekvenciranje).
Odpornost

Ugotavljanje odpornosti bakterij proti protimikrobnim zdravilom – antibiogram:

 • disk difuzijska metoda (DD),
 • določanje minimalne inhibitorne koncentracije z mikrodilucijsko metodo (MIK).
Protitelesa

Ugotavljanje protiteles proti povzročiteljem bakterijskih in parazitarnih bolezni:

 • hitra aglutinacija (rose bengal, RSAT): bruceloza,
 • reakcija vezanja komplementa (RVK): bruceloza, maleus, durina,
 • imunofluorescenca (IF): lymska borelioza, granulocitna anaplazmoza, erlihioza, toksoplazmoza, leišmanioza,
 • encimskoimunski test (ELISA): enzootsko zvrgavanje ovac (ovčja klamidioza), mrzlica Q, paratuberkuloza, bruceloza, toksoplazmoza, leišmanioza, neosporoza.

Parazitološke preiskave

Pregled iztrebkov na notranje zajedavce (sesači, trakulje, valjasti črvi, protozoji)
Pregled krvi na krvne parazite (Babesia sp., mikrofilarije)
Pregled mišičnine na trihinelo z digestivno metodo
Pregled dlake, kožnih ostružkov in brisov na prisotnost (determinacijo) zunanjih zajedavcev (garje, pršice, klopi ...)
Pregled rib na Anisakis sp.
Pregled organov in tkiv na povzročitelje ehinokokoze in cisticerkoze ter druge zajedavce
Določanje parazitov z molekularnimi metodami:

 • Babesia sp.
 • Neospora caninum
 • Giardia duodenalis
 • Trichinella - vrste

Kontakti

Vodstvo

Predstojnica

dr. Tina Pirš
tel. 01 4779 811
e-mail: tina.pirs@vf.uni-lj.si

Administracija

Tel. 01 4779 159
Fax: 01 4779 352
e-mail: mikrolab@vf.uni-lj.si

Enota za virologijo

Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana

Tel.: 014779 181
Faks: 01 4779 352

Vodja enote

zn. sod. dr. Urška Kuhar
tel. 01 4779 845
e-mail: urska.kuhar@vf.uni-lj.si

Enota za bakteriologijo in mikologijo

Gerbičeva 60,
1000 Ljubljana

Tel.: 014779 159
Faks: 01 4779 352

Vodja enote

zn. sod. dr. Brane Krt
tel. 01 4779 167
e-mail: brane.krt@vf.uni-lj.si

Enota za parazitologijo

Cesta v Mestni log 47,
1000 Ljubljana

Tel.: 014779 177
Faks: 01 4779 880

Vodja enote

doc. dr. Aleksandra Vergles Rataj
tel. 01 4779 176
e-mail: aleksandra.verglesrataj@vf.uni-lj.si