NVI Ljubljana

Enota Ljubljana opravlja strokovno, operativno in razvojno dejavnost.

Dejavnost

Ugotavljanje vzroka pogina

Vzrok pogina ugotavljamo po naročilu imetnikov živali, veterinarske službe, uradnih veterinarjev in drugih zainteresiranih oseb. Ob raztelesbi se po potrebi odvzamejo vzorci za nadaljnje diagnostične preiskave. Za postavitev diagnoze in potek sekcije so zelo pomembni podatki o okoliščinah pogina. Z ugotovitvijo vzroka pogina in ustreznim ukrepanjem, preprečujemo širjenje bolezni med živalmi kot tudi prenos z živali na človeka in tako zmanjšujemo ekonomske škode in skrbimo za zdravje ljudi.

Veterinarsko higienska služba

Enota ima organizirano veterinarsko higiensko službo, kjer na področju ki ga pokrivamo, odvažamo poginjene živali v zbiralnico kadavrov in poskrbimo za njihovo neškodljivo uničenje. Ta služba je z vidika preprečevanja širjenja bolezni tako na živali kot na ljudi izjemno pomembna, saj z odvozom odstranimo vir potencialne okužbe. Prav tako jepomembna vidika varovanja okolja saj z odstranjevanjem poginjenih živali preprečujemo onesnaževanje voda, tal in krme.

Kontakti

Gerbičeva 60
1000 Ljubljana

Vodja: dr. Tomislav Paller

Tel.: 01 477 91 51 ali 828
Faks: 01 283 40 91

Email: tomislav.paller@vf.uni-lj.si