NVI Nova Gorica

Regionalna enota Nacionalnega veterinarskega inštituta v Novi Gorici pokriva celotno področje Primorske ter del Idrijsko-Cerkljanskega območja in Notranjske, kar vključuje kar 23 občin. Sedež enote je v Novi Gorici, izpostavi pa sta še v Sežani in Kopru.

Dejavnost

Opravljamo strokovno, operativno in razvojno dejavnost na področju diagnostike živalskih kužnih bolezni in zdravstvenega varstva domačih živali, divjadi, rib in čebel ter operativno in diagnostično dejavnost na področju higiene živil. Zaposleni na enoti so vključeni v raziskovalno delo v okviru različnih programskih skupin.

V diagnostičnem laboratoriju opravljamo mikrobiološke in mikološke preiskave kliničnega materiala ter mikrobiološke analize živil in surovin za živila, krmil, brisov in vode, parazitološke preiskave domačih in divjih živali ter serološke preiskave.

Naša enota izvaja dejavnost na področju zdravstvenega varstva rib in čebel, pri čemer opravljamo klinične preglede in vzorčenja, terensko diagnostiko, predpisovanje zdravljenja in izdajo zdravil ter izobraževanje imetnikov živali.

Opravljamo tudi dejavnost ugotavljanja vzroka pogina in odvoz živalskih trupel.
Zaposleni na enoti organizirajo izobraževanja v obliki predavanj tako za lastnike živali kot tudi za potrebe različnih rejskih društev in interesnih združenj.

 

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

Z vpeljanim sistemom vodenja skladno s SIST EN ISO/IEC 17025 odjemalcem zagotavljamo neodvisnost in nepristranskost ter nudimo zanesljive in mednarodno priznane rezultate.

Veterinarska fakulteta je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-021 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Seznam akreditiranih metod in aktualni podatki o metodah so razvidni iz priloge k akreditacijski listini LP-021 in priloge B k V 95.

Storitve

Mikrobiološke preiskave živil

Mikrobiološke preiskave živil se nanašajo na meso in mesne izdelke, mleko in mlečne izdelke, jajca, med, vodo, brise in krmila. V živilih ugotavljamo prisotnost različnih zdravju škodljivih bakterij kot so salmonele, listerije, kampilobaktri, stafilokoki, E.coli, enterobakterije, skupno število mikroorganizmov, prisotnost plesni in kvasovk kot tudi prisotnost zaviralnih substanc in količine vode v mleku.

Parazitološke preiskave

V okviru parazitoloških preiskav ugotavljamo ličinke trihinele v mišičnini domačih in divjih živali. Prisotnost različnih razvojnih stopenj parazitov ugotavljamo tudi v mišičnini rib in blatu rejnih živali in hišnih ljubljenčkov.

Zdravstveno varstvo čebel

Na Enoti Nova Gorica dejavnost zdravstveno varstvo čebel vključuje strokovno, raziskovalno in svetovalno delo. Opravljata ga dva veterinarja specialista.
Največji poudarek dajemo na :

 • spremljanje zdravstvenega stanja in zdravljenje čebel, izdaja zdravil in veterinarskih receptov s pisnim navodilom in strokovnim nasvetom, oskrba z zdravili;
 • strokovno svetovanje;
 • klinični pregledi čebeljih družin, izvedba terenskih preiskav čebel, zalege in drobirja na povzročitelje bolezni, vzorčenje čebel, zalege, medu in drobirja;
 • laboratorijske preiskave odvzetih vzorcev (Paenibacillus larvae, pršičavost, varoza, mali panjski hrošč).

Poleg tega pa še:

 • izobražujemo čebelarje;
 • sodelujemo pri pripravi predpisov;
 • izdajamo potrdila za premike čebeljih družin;
 • sodelujemo s komisijo za vzrejo matic;
 • sodelujemo z drugimi strokovnimi inštitucijami v čebelarstvu;
 • delo s strankami in administracijska dela: telefonski razgovori s strankami, svetovanje, registracije čebelarstev.
Zdravstveno varstvo rib

Dejavnost zdravstvenega varstva rib zajema strokovno, operativno, raziskovalno in svetovalno delo. Bistveni poudarki našega dela so naslednji:

 • opravljanje kliničnih pregledov ribjih jat v akvakulturah in športno-komercialnih ribnikih ter školjk v območjih gojenja mehkužcev na podlagi ocene tveganja za širjenje ali vnos določenih bolezni. Seznam ne-eksotičnih bolezni;
 • opravljanje kliničnih pregledov in vzorčenj ribjih jat v akvakulturah z namenom pridobivanja ali ohranjanja zdravstvenega statusa kategorije I (prost bolezni);
 • obiski akvakultur na poziv ob pojavu bolezni in povečanem poginu.

  Obisk vključuje klinični pregled, terensko diagnostiko in po potrebi odvzem vzorcev za laboratorijsko preiskavo ter predpisovanje zdravljenja rib, izključitev ali postavitev suma na prisotnost prijavljivih bolezni,  svetovanje.

 • izvajanje pregledov in vzorčenj v okviru letne Odredbe;
 • priprava sanacijskih programov za okužene ribogojnice;
 • priprava programov za pridobivanje zdravstvenega statusa »prost bolezni« (kategorija I);
 • izdelava strokovnih mnenj o izpolnjevanju določenih pogojev za poribljavanje.

  Pogoji v skladu s 3. členom Pravilnika o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje (Uradni list RS, št. 61/10).

Ugotavljanje vzroka pogina

Vzrok pogina ugotavljamo po naročilu imetnikov živali, veterinarske službe, uradnih veterinarjev in drugih zainteresiranih oseb. Ob raztelesbi se po potrebi odvzamejo vzorci za nadaljnje diagnostične preiskave. Za postavitev diagnoze in potek sekcije so zelo pomembni podatki o okoliščinah pogina. Z ugotovitvijo vzroka pogina in ustreznim ukrepanjem, preprečujemo širjenje bolezni med živalmi kot tudi prenos z živali na človeka in tako zmanjšujemo ekonomske škode in skrbimo za zdravje ljudi.

Drugo

V sodelovanju z veterinarskimi ambulantami analiziramo različne klinične vzorce (brisi, ostružki, dlaka (mikrosporoza), urin, mleko (mastitis) in ugotavljamo prisotnost bakterij, kvasovk in plesni.

Za izolirane bakterije ugotavljamo občutljivost za antibiotike in tako zagotovimo hitrejše in bolj učinkovito zdravljenje.

Veterinarsko higienska služba

Enota ima organizirano veterinarsko higiensko službo, kjer na področju ki ga pokrivamo, odvažamo poginjene živali v zbiralnico kadavrov in poskrbimo za njihovo neškodljivo uničenje. Ta služba je z vidika preprečevanja širjenja bolezni tako na živali kot na ljudi izjemno pomembna, saj z odvozom odstranimo vir potencialne okužbe. Prav tako je pomembna z vidika varovanja okolja saj z odstranjevanjem poginjenih živali preprečujemo onesnaževanje voda, tal in krme.

Kontakti

Vodja enote: dr. Biljana Hacin, dr. vet. med.

NVI Enota Nova Gorica
Pri hrastu 18
5000 Nova Gorica
 
Tel. (05) 338 37 00
Fax (05) 338 37 07

Diagnostični laboratorij

dr. Biljana Hacin, dr. vet. med.

Tel. (05) 338 37 05
e-mail: biljana.hacin@vf.uni-lj.si

Patologija in VHS

Urška Skerbiš, dr. vet. med.

Tel. (05) 338 37 02 
e-mail: urska.skerbis@vf.uni-lj.si
 

 

mag. Ivo Planinc, dr. vet. med. 

NVI Enota Nova Gorica 
Pri hrastu 18
5000 Nova Gorica
Tel. (05) 338 37 00 / 041 740 805 
e-mail: ivo.planinc@vf.uni-lj.si   

Nadomeščanje v času odsotnosti: 
Suzana Skerbiš, dr. vet. med.: 041 645 763

Suzana Skerbiš, dr. vet. med.

NVI Enota Nova Gorica– pisarna Koper
Ulica 15.maja 17 (upravna stavba Agrarie, pisarna 18)
6000 Koper
Tel.: 05 9366 770
GSM: 041 645 763
e-mail: suzana.skerbis@vf.uni-lj.si

Uradne ure: Ponedeljek, 8.00 – 10.00

Nadomeščanje v času odsotnosti:
mag. Ivo Planinc, dr. vet. med.: 041 740 805

mag. Rosvita Sitar, dr. vet. med.

NVI Enota Nova Gorica – pisarna Koper
Ulica 15. maja 17
6000 Koper
Tel. (05) 639 20 80 / 041 972 209
e-mail: rosvita.sitar@vf.uni-lj.si

Nadomeščanje v času odsotnosti:
-    mag. Marija Seničar, dr. vet. med.: 041 648 980 (NVI Celje)
-    doc. dr. Diana Žele, dr. vet. med.: 051 614 420 (NVI Ljubljana)