CEEPUS

CEEPUS

S prijavo na CEEPUS lahko pridobite finančno pomoč za mobilnost na eni od visokošolskih institucij v državah programa.