Veterinarsko higienska služba

Veterinarsko higienska služba

Veterinarsko higienska služba odvaža poginjene živali v zbiralnico kadavrov in poskrbi za njihovo neškodljivo uničenje.

Ta služba je z vidika preprečevanja širjenja bolezni tako na živali kot na ljudi izjemno pomembna, saj z odvozom odstrani vir potencialne okužbe. Prav tako je pomembna z vidika varovanja okolja saj z odstranjevanjem poginjenih živali preprečuje onesnaževanje voda, tal in krme.

Naročilo odvoza

Telefonske številke enot NVI, kjer lahko naročite odvoz živalskih trupel in ostankov od klanja na domu za lastno porabo.

NVI Ljubljana

01 4779 353

01 4779 150

 

NVI Kranj

01 4779 353

01 4779 828

 

NVI Maribor 02 749 3687
02 461 3150
NVI Celje 03 5451 031
NVI Novo mesto 07 3325 801
NVI Nova Gorica 05 3383 701
NVI Murska Sobota 02 5321 471

 

VHS služba deluje vsak delovnik od 7.00 do 15.00. Izven delovnika je organizirana stalna pripravljenost za nujne odvoze poginjenih živali v primerih suma kužne bolezni in oviranja prometa na državnih kategoriziranih cestah.

Zbirna mesta

Delovni čas prevzema ostankov od klanja za lastno porabo na zbirnih mestih NVI in KOTO.

NVI Ljubljana KOTO, Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana 

ponedeljek-petek:

od 9 do 14 ure

NVI Kranj Kranjska cesta 16, 4202 Naklo

ponedeljek-petek:

od 7 do 7.30 ure

NVI Maribor Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Zbirno mesto ne obratuje več*

NVI Celje Lahovna 23, 3000 Celje

ponedeljek-petek: 

od 7 do 9 ure

NVI Novo mesto Mirnopeška cesta 24, 8000 Novo mesto

ponedeljek-petek: 

od 7 do 8 ure

NVI Nova Gorica Panovška ulica 3, 5000 Nova Gorica

ponedeljek-petek: 

od 7 do 8 ure

NVI Murska Sobota Noršinska ulica 35, 9000 Murska Sobota

ponedeljek-petek: 

od 7 do 9 ure

* S selitvijo VHS službe NVI Enote Maribor v Maribor se bo zaprl dotrajani objekt VHS in zbiralnice ŽSP na Ormoški cesti 28 na Ptuju. Odlaganje ŽSP K1 in K2 (ostankov klanja za lastno porabo) od 15.4.21, na zbiralnici na Ormoški cesti 28 na Ptuju ni več mogoče. Preberi več.

 

Več informacij o oddaji ostankov od klanja za lastno porabo na kmetijskih gospodarstvih dobite na spletnih naslovih UVHVVR in KOTO d.o.o.