Varna hrana, krma in okolje

Veterinarsko javno zdravstvo in varna hrana

Namen izpopolnjevalnega programa veterinarskega javnega zdravstva in varne hrane je, da slušatelj(-ica) nadgradi teoretično in praktično znanje s področja veterinarskega javnega zdravstva oz. higiene živil ter varne hrane.