Prof. dr. Petra Zrimšek

univ. dipl. kem.

Kontakt

Inštitut za predklinične vede
Enota z biokemijo, molekularno biologijo in genetiko
 

Govorilne ure

Vsak četrtek v času pedagoškega procesa: 9.00-10.00

Pedagoška dejavnost

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani - Dodiplomski študij Veterinarstvo

  • Biokemija 1 (nosilec)
  • Biokemija 2 (nosilec)

 

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani - Podiplomski študij Biomedicina - Veterinarska medicina

  • Modul I: Uravnavanje temeljnih procesov pri živalih (tema: Uravnavanje encimske aktivnosti, Uravnavanje intracelularnega metabolizma)

 

Življenjepis

Petra Zrimšek je leta 1994 diplomirala na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Študirala je vzporedno na dveh študijskih smereh in pridobila strokovna naziva univerzitetni diplomirani kemik in profesor kemije, leta 1998 je magistrirala s področja kemije in leta 2000 doktorirala s področja veterinarskih znanosti. Za svoje magistrsko delo je bila nagrajena s Krkino nagrado, pod njenim mentorstvom pa študenti za raziskovalne  naloge, tudi z Univerzitetno Prešernovo nagrado.

Rdeča nit njenega raziskovalnega dela je povezovanje biokemije z veterinarsko medicino. Aktivno sodeluje v programski skupini, nacionalnih raziskovalnih projektih, bila je nosilec in sodelavec bilateralnih projektov in član upravnih odborov COST projektov.

V vseh letih svojega službovanja se je aktivno udeleževala kongresov in simpozijev s prispevki in tudi vabljenimi predavanji. V zadnjih letih se je dodatno izobraževala na področju visokošolske didaktike. Objavila je dva univerzitetna učbenika, poglavje v knjigi pri tuji založbi, več študijskih gradiv in člankov z IF. Na tujih univerzah je delovala skupno 6 mesecev; dva meseca na Veterinarski fakulteti Univerze v Gentu v Belgiji in 4 mesece na Veterinarski fakulteti v Zagrebu.

Petra Zrimšek je od 2016 nosilec predmeta Biokemija, od leta 2019 predmetov Biokemija 1 in Biokemija 2 ter sodelujoča v podpiplomskem študiju Biomedicine; od leta 2017 je redni profesor. Na VF je vodja Laboratorija za biokemijo, bila je predsednica Komisije za mednarodno sodelovanje ter Erasmus+ in Ceepus koordinator in je članica Komisije za kakovost študija. 

Petra Zrimšek je članica slovenskega biokemijskega društva in na Univerzi v Ljubljani kot predstavnik VF član koordinacijske skupine projekta ''Digitalna UL - z inovativno uporabo IKT do odličnosti'', koordinacijske skupine projekta '' Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu''  in članica Komisije za kakovost UL, v mednarodnem prostoru pa aktivno sodeluje v Erasmus+ projektih posodobitve kurikuluma veterinarske medicine.

 

Izbrana bibliografija

SICRIS
 

Novice

Nataša Tozon, Valentina Kubale Dvojmoč, Gregor Majdič
29. november 2023
Raziskovanje, Strokovno

Priznanje UL za najodličnejše raziskovalne dosežke tudi raziskovalcem z Veterinarske fakultete

Eno zdravje - logotip
15. november 2023
Dogodek, Strokovno

Eno zdravje 2023

24. september 2023
Strokovno

Delovni obisk predstavnikov Državnega sveta RS