Dodiplomski študij

Dodiplomski študij

Temeljni cilj programa je pridobitev medicinsko-veterinarskih znanj potrebnih za samostojno reševanje strokovnih problemov s področij preprečevanja bolezni, veterinarskega javnega zdravstva, varne hrane, varstva okolja in zdravljenja živali.