Zakaj postati veterinar?

Za študij veterinarstva naj se odloči predvsem tisti, ki ima smisel za živali in goji do njih human odnos, vendar se obenem zaveda vloge veterinarskega poklica pri preprečevanju širjenja kužnih bolezni in prenosa bolezni iz živali na ljudi.