Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Seznam

ABI PRISM 6100

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Marko Cotman
Oddelek: 
Tel: 
e-pošta: marko.cotman@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Sistem za izolacijo nukleinskih kislin

Dostop do opreme

Po predhodnem dogovoru je oprema dostopna raziskovalcem VF. Do sedaj ni bilo povpraševanja zunanjih uporabnikov.

Agilent GC 7010B TQ MS EI/CI

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Tomaž Pezdir 
Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano 
Tel: 01 477 9857
e-pošta: tomaz.pezdir@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Plinski kromatograf z masnim detektorjem in dvema vrstama ionizacije: kemijsko (CI) in ionizacijo z elektroni (EI) ter avtomatskim vzorčevalnikom za 16 vzorcev.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna samo z operaterjem po predhodnem dogovoru.

Cenik

74,49 eur/uro

Aparatura za izvajanje sekvencioniranja

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Matjaž Ocepek
Oddelek: 
Tel: 
e-pošta: matjaz.ocepek@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Sekvenciranje

Dostop do opreme

Opremo lahko v dogovoru s skrbnicami opreme brezplačno uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na VF. Ostali lahko, prav tako po dogovoru s skrbnicami opreme in vodjo P4-0092, opremo brezplačno uporabljajo.

Applied Biosystems - 7500Fast Real-Time PCR System

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek:Darja Kušar
Oddelek: IMP
Tel: 01 4779 166
e-pošta:darja.kusar@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

aparat za pomnoževanje DNA z metodo PCR v realnem času

Dostop do opreme

Opremo lahko uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na VF.

Cenik

Cene so določene v ceniku UL VF.

Avtomatski biokemijski analizator RX Daytona

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek:Nemec Marija
Oddelek: Klinika za reprodukcijo in velike živali, Laboratorij za klinično patologijo
Tel: 01 4779 219
e-pošta:marija.nemec@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Analizator se uporablja za biokemijske analize različnih bioloških materialov (serum, plazma, urin, mleko, cerebrospinalna tekočina).

Dostop do opreme

Oprema je dostopna v Laboratoriju za klinično patologijo (LKP) Klinike za reprodukcijo in velike živali, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana.Opremo lahko uporablja samo za to usposobljeno osebje zaposleno v LKP.

Cenik

Cena uporabe ni določena, ker jo lahko uporablja samo usposobljeno osebje.

Cene posameznih biokemijskih analiz so določene v ceniku Veterinarske fakultete.

Covaris M220 Focused-ultrasonicator

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Urška Kuhar
Oddelek: Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo
Tel: 01 4779 845
e-pošta: urska.kuhar@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Covaris ultrasonikator je namenjen mehanski fragmentaciji DNA. Omogoča pripravo fragmentov želene velikosti v razponu od 150 bp do 5000 bp. Uporablja se za pripravo knjižnic za sekvenciranje naslednje generacije in predobdelavo vzorcev (npr. mikobakterij pred MALDI-TOF analizo) ter za druge aplikacije.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna tudi zunanjim uporabnikom ob predhodnem dogovoru z gospodarjem opreme. Uporaba opreme je dovoljena samo pod nadzorom usposobljenega strokovnjaka.

Cenik

Cenik še ni na voljo.

Digitalizator DUERR CR 43 VET

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Bojan Zorko
Oddelek: Veterinarska fakulteta, KMŽ
Tel: 01 4779 282
e-pošta:Bojan.Zorko@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Oprema se uporablja za digitalizacijo slike na rentgenskem aparatu

Dostop do opreme

Oprema je na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani. Najem same opreme ni možen, ker je vgrajena na že obstoječi rentgenski aparat.

Cenik

Ker je oprema del večjega aparata, sama nima cenika.

Endoskop Gastropack (Karl Storz)

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Martina Krofič Žel
Oddelek: Klinika za male živali
Tel: 01 477 9 320
e-pošta: martina.krofic@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Endoskopske preiskave prebavil in dihal pri psih in mačkah.   

Dostop do opreme

Opremo lahko uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na VF. Cene so določene v ceniku UL VF.

GS-700 Imaging Densitometer

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Matjaž Ocepek
Oddelek: 
Tel: 
e-pošta: matjaz.ocepek@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

 

Dostop do opreme

Po predhodnem dogovoru je oprema dostopna raziskovalcem VF. Do sedaj ni bilo povpraševanja zunanjih uporabnikov.

HPLC sistem za tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti Varian ProStar z Diode Array (DAD) in fluorescenčnim (FL) detektorjem ter ustrezno programsko opremo

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Vesna Cerkvenik Flajs
Oddelek: Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele, Laboratorij za forenzično toksikologijo in ekotoksikologijo
Tel: 01 4779 851, 01 4779 155
e-pošta: vesna.cerkvenik.flajs@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Uporaba v raziskovalne namene pri določanju ostankov zdravil, pesticidov, antioksidantov in drugih organskih spojin v okolju, bioloških in forenzičnih vzorcih.

Dostop do opreme

Oprema se uporablja izključno za potrebe matične organizacije in ni na voljo zunanjim uporabnikom.

Invertni mikroskop Nikon Eclipse TE-2000-U s hidravličnim mikromanipulatorjem Narishige

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Janko Mrkun
Oddelek: Klinika za reprodukcijo
38614779264
e-pošta:janko.mrkun@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Mikroskop se med drugim lahko uporablja za pregled in oceno spolnih celic,zarodkov,celičnih kultur,histoloških preparatov itd.S pomočjo hidravličnega mikromanipulatorja pa je mogoča mikromanipulacija spolnih celic in zarodkov (aplikacija semenčic v citoplazmo jajčne celice, asistirani “hatching”,IVF,biopsija zarodkov-blastomer,mikrokirurško deljenje zarodkov “embryo spliting” in podobno.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na Kliniki za reprodukcijo Najem opreme je možen, za  samostojno delo, pri čemer mora biti upravljavec seznanjen z delovanjem mikroskopov in mikromanipulatorja. Obvezna je predhodna najava uporabe pri skrbniku opreme.

Ion PGM System for the next-generation sequencing

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Urška Kuhar
Oddelek: Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo
Tel: 01 4779 845
e-pošta: urska.kuhar@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Sistem Ion PGM System je namenjen sekvenciranju naslednje generacije, t.j. sekvenciranju visokih zmogljivosti, ki omogoča najbolj celostno opredelitev mikrobnih izolatov ali združb na genomskem nivoju. Gre za sodoben sistem za identifikacijo ter karakterizacijo, med katero sodi tudi tipizacija.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna tudi zunanjim uporabnikom ob predhodnem dogovoru z gospodarjem opreme. Uporaba opreme je dovoljena samo pod nadzorom usposobljenega strokovnjaka.

Cenik

Cenik še ni na voljo.

LC- MS/MS

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Renata Ciglarič
Oddelek: Inštitut za varno hrano, krmo in okolje
Tel.: 01 / 47 79 357
e-pošta: renata.ciglaric@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Določanje ostankov veterinarskih zdravil v hrani, študije v zvezi z izločanjem učinkovin iz živalskega organizma, stabilnost učinkovin v živilih.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na inšitutu za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
Delo na instrumentu izvajamo sami.

Cena

Cena za vpeljane analize znaša cca. 200 EUR za meritev.

MALDI – TOF masni spektrometer - Bruker Mikroflex LT

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek:Igor Gruntar
Oddelek: Veterinarska fakulteta, IMP

Tel.: 01 4779 168
e-pošta:Igor.Gruntar@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

determinacija bakterijskih vrst; masna spektrometrija;

Dostop do opreme

Opremo lahko uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na IMP-VF.

Cenik

Cene so določene v ceniku UL VF.

Multidetekcijski čitalec plošč Tristar LB 942 (Berthold)

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Milka Vrecl Fazarinc
Oddelek: Inštitut za predklinične vede (IPV)
Tel: 01/477-91-18
e-pošta: milka.vrecl@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Merjenje luminescence, BRET², fluorescence in  absorbance ter znotrajceličnega Ca²+.    
Aparat ima dva injektorja. Eksitacijski filtri: 340, 380, 450 in  485 nm; emisijska filtra: 510 in 535 nm.   

Dostop do opreme

Oprema je dostopna na IPV, Gerbičeva 60.     
Po predhodnem dogovoru je oprema dostopna raziskovalcem VF in zunanjim uporabnikom.

Olfaktomat-n2

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Štefan Pintarič
Oddelek: 
Tel: 
e-pošta: stefan.pintaric@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Oprema je namnejena ekološkim raziskavam zraka. Z Odormatom se izvajajo meritve emisij smradu iz različnih virov. Z meritvami so določene koncentracije smradu, ki ga z izračunom definiramo kot emisije in s tem obremenjevanje zraka.

Dostop do opreme

Oprema je vedno dosegljiva po dogovoru v času, ko ni v uporabi. Dostopna je v laboratoriju za olfaktometrijo na VF. Cena za inštitucije, ki opremo uporabljajo je sestavljena iz stroška amortizacije in materialnih stroškov, ki zajemajo testni plin, material za vzorčenje in cene ure testirancev.

Računalniški tomograf SIEMENS SOMATOM SCOPE

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Bojan Zorko
Oddelek: Klinika za male živali
Tel: 01 4779 282
e-pošta: Bojan.Zorko@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Aparat za računalniško tomografijo omogoča izvajanje rentgenskih posnetkov prerezov organov in telesnih področij. Kot tak je nujen za natančnejšo diagnostiko manjših patoloških procesov znotraj organizma, še posebej tumorjev, procesov v glavi, na hrbtenici, v prsni in trebušni votlini. Kot tak je nujen pri kliničnem, pedagoškem, raziskovalnem in strokovno operativnem delu. Zaradi nove napredne tehnologije ima aparat tudi zelo zmanjšano škodljivo delovanje ionizirajočih žarkov.

Dostop do opreme

CT slikanja opravljamo tudi za zunanje uporabnike. Naročila sprejemamo na telefon 01 4779 277, ali preko e-pošte: rentgen@vf.uni-lj.si .

Cenik opreme

Okvirna cena CT slikanja z narkozo in interpretacijo je 350 do 420 EURO (v ceno je vključen DDV), odvisno od števila preiskovanih področij in uporabe kontrastnega sredstva.

Ultrazvok-osnovna enota VIVID E9 PRO2D, osnovna enota LOGIQ S7 PRO, delovna postaja

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Aleksandra Domanjko Petrič
Oddelek: Klinika za male živali
Tel: 01 477 9 285
e-pošta: aleksandra.domanjko@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Ultrazvočne preiskave    

Dostop do opreme

Opremo lahko uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na VF. Cene so določene v ceniku UL VF.