Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Seznam

Aparatura za izvajanje sekvencioniranja

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Matjaž Ocepek
Oddelek: 
Tel: 
e-pošta: matjaz.ocepek@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Sekvenciranje

Dostop do opreme

Opremo lahko v dogovoru s skrbnicami opreme brezplačno uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na VF. Ostali lahko, prav tako po dogovoru s skrbnicami opreme in vodjo P4-0092, opremo brezplačno uporabljajo.

Covaris M220 Focused-ultrasonicator

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Urška Kuhar
Oddelek: Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo
Tel: 01 4779 845
e-pošta: urska.kuhar@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Covaris ultrasonikator je namenjen mehanski fragmentaciji DNA. Omogoča pripravo fragmentov želene velikosti v razponu od 150 bp do 5000 bp. Uporablja se za pripravo knjižnic za sekvenciranje naslednje generacije in predobdelavo vzorcev (npr. mikobakterij pred MALDI-TOF analizo) ter za druge aplikacije.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna tudi zunanjim uporabnikom ob predhodnem dogovoru z gospodarjem opreme. Uporaba opreme je dovoljena samo pod nadzorom usposobljenega strokovnjaka.

Cenik

Cenik še ni na voljo.

MALDI – TOF masni spektrometer - Bruker Mikroflex LT

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek:Igor Gruntar
Oddelek: Veterinarska fakulteta, IMP

Tel.: 01 4779 168
e-pošta:Igor.Gruntar@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

determinacija bakterijskih vrst; masna spektrometrija;

Dostop do opreme

Opremo lahko uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na IMP-VF.

Cenik

Cene so določene v ceniku UL VF.

Računalniški tomograf SIEMENS SOMATOM SCOPE

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Bojan Zorko
Oddelek: Klinika za male živali
Tel: 01 4779 282
e-pošta: Bojan.Zorko@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Aparat za računalniško tomografijo omogoča izvajanje rentgenskih posnetkov prerezov organov in telesnih področij. Kot tak je nujen za natančnejšo diagnostiko manjših patoloških procesov znotraj organizma, še posebej tumorjev, procesov v glavi, na hrbtenici, v prsni in trebušni votlini. Kot tak je nujen pri kliničnem, pedagoškem, raziskovalnem in strokovno operativnem delu. Zaradi nove napredne tehnologije ima aparat tudi zelo zmanjšano škodljivo delovanje ionizirajočih žarkov.

Dostop do opreme

CT slikanja opravljamo tudi za zunanje uporabnike. Naročila sprejemamo na telefon 01 4779 277, ali preko e-pošte: rentgen@vf.uni-lj.si .

Cenik opreme

Okvirna cena CT slikanja z narkozo in interpretacijo je 350 do 420 EURO (v ceno je vključen DDV), odvisno od števila preiskovanih področij in uporabe kontrastnega sredstva.

Ultrazvok-osnovna enota VIVID E9 PRO2D, osnovna enota LOGIQ S7 PRO, delovna postaja

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Aleksandra Domanjko Petrič
Oddelek: Klinika za male živali
Tel: 01 477 9 285
e-pošta: aleksandra.domanjko@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Ultrazvočne preiskave    

Dostop do opreme

Opremo lahko uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na VF. Cene so določene v ceniku UL VF.

PCR v realnem času QuantStudio3

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Urška Jamnikar Ciglenečki    
Oddelek: Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, Enota za varno hrano
Tel: 01/4779 829
e-pošta: urska.jamnikar@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

PCR v realnem času QuantStudio3 se uporablja za pomnoževanje in kvantitativno detekcijo nukleinskih kislin s pomočjo verižne reakcije s polimerazo. Omogoča tako izvajanje verižne reakcije s polimerazo v realnem času (kvantitativni PCR) kot tudi post - PCR analizo. Inštrument uporablja standardno plastikovino za PCR (posamezne tubice, tubice v stripu in mikrotiterske ploščice v formatu 96 vzorcev) in omogoča simultano analizo do 96 vzorcev.  

PCR v realnem času

Dostop do opreme

Opremo lahko v dogovoru s skrbnico opreme brezplačno uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na VF. Ostali se lahko za uporabo opreme dogovorijo s skrbnico opreme, preiskavo pa izvede za to usposobljen strokovnjak zaposlen na VF. 

Cenik opreme

Cena ure na napravi znaša toliko, kot je vredna režijska ura strokovnjaka, ki sodeluje pri izvajanju preiskav. Vrednoti se porabljeni čas za izvedbo.

Sistem za mikrofluidne analize LABCHIP GX TOUCH, 24

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek:  Urška Kuhar
Oddelek:  Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, Enota za virologijo
Tel: 01 4779 845
e-pošta: urška.kuhar@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Instrument PerkinElmer LabChip GX Touch 24 omogoča avtomatizirano, hitro in občutljivo kvantitativno analizo nukleinskih kislin. Analiza je zelo hitra: vzorčevanje poteka neposredno iz mikrotitrske plošče, brez uporabe gelov, analiza posameznega vzorčka traja od 30 do 150 sekund, odvisno od aplikacije. Sistem z uporabo ustreznih reagentov in čipov podpira širok nabor različnih analiz, ki vključujejo analize DNA (celotna genomska DNA ali fragmenti različnih dolžin) in RNA, pri čemer ponuja tako kvantitativne rezultate (koncentracija in velikost fragmentov) kot tudi numerično oceno integritete RNA ali genomske DNA. Idealen je tudi za analizo knjižnic za sekveniranje naslednje generacije.

Dostop do opreme

Oprema je dostopna tudi zunanjim uporabnikom ob predhodnem dogovoru z gospodarjem opreme. Uporaba opreme je dovoljena samo pod nadzorom usposobljenega strokovnjaka.

Cenik opreme

Cenik še ni na voljo.

CLEARVUE 100-240V (Thermo Scientific)

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Tanja Švara
Oddelek:  Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele, Veterinarska fakulteta UL
Tel: 01 47 79 152/155
e-pošta: tanja.svara@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Aparatura se uporablja za pokrivanje obarvanih histo(pato)loških rezin in citoloških razmazov.

Clearvue

Dostop do opreme

Po predhodnem dogovoru je oprema dostopna tako raziskovalcem VF kot zunanjim uporabnikom. Vendar pa lahko z aparaturo upravlja le za to usposobljena oseba iz VF.

Cenik opreme

Oprema je po predhodnem dogovoru na voljo vsem raziskovalcem na VF. V primeru večjega števila vzorcev pa mora uporabnik pokriti materialne stroške.
Cena za zunanje uporabnike po dogovoru.

Masni detektor Agilent 7010B TQ MS s plinskim kromatografom

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek:  Jožica Dolenc
Oddelek: IVHKO/EVH
Tel: 01 477 9191
e-pošta: jozica.dolenc@vf.uni-lj.si 

Namembnost opreme in dodatne informacije

Oprema je namenjena analizi hlapnih snovi in snovi, ki jih lahko s kemijskimi reakcijami spremenimo, da postanejo hlapne. Dodana knjižnica omogoča primerjavo spektra vzorca s spektri iz knjižnice in v nekaterih primerih prepoznavo snovi, ki so v vzorcu. 

GC_MSMS

 

Dostop do opreme

Dogovor o uporabi je možen kadarkoli na e-naslov jozica.dolenc@vf.uni-lj.si ali telefonsko 01 744 9191 od 7.00 do 15.00 ure med ponedeljkom in petkom.

Cenik opreme

Cena ure dela na napravi znaša 74,49 EUR, pri čemer je všteta uporaba opreme in delo strokovnjaka.

Modularni večnamenski čitalec plošč Tristar2 S LB 942

Odgovorna oseba in/ali skrbnik opreme

Ime in priimek: Milka Vrecl Fazarinc
Oddelek: Inštitut za predklinične vede, Enota za anatomijo, histologijo in embriologijo
Tel: 01/477 9118
e-pošta: milka.vreclfazarinc@vf.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Modularni večnamenski čitalec plošč Tristar2 S LB 942 omogoča merjenje luminiscence, fluorescence. in absorbance ter signalov FRET, BRET2 in nanoBRET. Sistem vključuje dva avtomatska injektorja (razpon 10 do 100 µl), nadzor temperature (5 - 42°C), monokromator (območje merjenja 200 – 1000 nm) in detekcijski modul za AlphaScreen teste.

Dostop do opreme

Po predhodnem dogovoru je oprema dostopna raziskovalcem VF in zunanjim uporabnikom. 

Cenik opreme

Uporabniki opreme sami krijejo materialne stroške povezane z izvajanjem meritev.

Slike

Tristar2