Eksperimentalni center za domače in laboratorijske živali

Center nudi podporo številnim raziskovalnim programom na področju veterine, biotehnike, zootehnike, medicine in drugih biomedicinskih znanosti.

Eksperimentalni center za domače in laboratorijske živali (UL-VF) deluje v sklopu Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC-UL), katerih izvajanje s sofinanciranjem zagotavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Center nudi podporo številnim raziskovalnim programom na področju veterine, biotehnike, zootehnike, medicine in drugih biomedicinskih znanosti.

Sestavna dela Infrastrukturnega centra sta:

 

V Centru za sonaravno rekultiviranje Vremščica poteka reja slovenskih avtohtonih pasem ovc, krav in prašičev. Na posestvu Vremščica potekajo raziskave na področju ekotoksikologije, raziskave o vplivu paše na rodovitnost pašnikov, spremljanje fizioloških, reprodukcijskih in proizvodnih posebnostih avtohtonih pasem živali pri reji na kraškem področju ter nekatere ekotoksikološke raziskave. Center nudi raziskovalno podporo različnim raziskovalnim projektom in programom in je na voljo tudi zunanjim uporabnikom. Nudimo lahko celotno raziskovalno logistično podporo in podporo pri izvedbi raziskav.

V Laboratoriju za genomiko živali potekajo različne fiziološke (predvsem nevrološke), patofiziološke in toksikološke raziskave. Raziskave potekajo v okviru projektov in programov proučevanja spolnih razlik, proučevanja dolgotrajnih učinkov stresa na razvoj in delovanje možganov, proučevanje mehanizmov urejanja telesne teže ter vpliv novih biološko aktivnih snovi na delovanje telesa in njihova potencialna uporaba v medicini.  V sodelovanju s fakulteto za farmacijo poteka proučevanje novih učinkovin za zdravljenje avtoimunskih in nevrodegenerativnih bolezni ter snovi, ki vplivajo na urejanje telesne teže.  V sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru potekajo raziskave o proučevanju osnovnih mehanizmov urejanja telesne teže pri sesalcih, v okviru mednarodnih projektov pa smo s sodelavci iz različnih evropskih držav razvijali nove kostne vsadke ter razvoj vranice pri sesalcih. V okviru Inštituta za predklinične vede imamo dobro razvite različna vedenjska testiranja pri miših in podganah, toksikološke raziskave, proučevenja izraženosti genov v različnih tkivih, delo na izoliranih organih in drugo.

V ovkiru Inštituta za predklinične vede izvajamo tudi aktune in kronične prehranske študije v skladu s smernicami OECD za zunanje naročnike iz prehranske in farmacevtske industrije.

Če vas zanima več podrobnosti o delovanju centra ali pa bi želeli z nami sodelovati pri kateri od naših dejavnosti stopite z nami v stik.

Kontakt

Eksperimentalni center za domače in laboratorijske živali (UL-VF)

Veterinarska fakulteta

Gerbičeva 60
SI-1000 Ljubljana

Vodja: doc.dr. Primož Klinc, dr. vet. med.

Email: primoz.klinc@vf.uni-lj.si
Telefon:  +386 1 477 9 268