Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih

Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih

P4-0053

Splošni podatki

Članica UL

Veterinarska fakulteta  

Naziv nosilca projekta

(če ni UL VF)

   

Status

nosilec  

Šifra projekta/akronim projekta

P4-0053  

Naslov projekta

Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih  

Financer

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)  

Obdobje financiranja

1. 1. 2019 – 31. 12. 2024  

Letni obseg FTE ali EUR

6,24 FTE  

Vodja

Milka Vrecl Fazarinc  

Namestnika vodje

Robert Frangež in Gregor Majdič  

Veda

Biotehnika / Veterina  

Sodelujoče RO

   

 

Vsebinski opis projekta

Raziskave v veterinarstvu so ključne za ohranjanje javnega zdravja po konceptu Eno zdravje. Temu cilju sledijo tudi raziskave v okviru raziskovalnega programa P4-0053 Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih. V okviru programa izvajamo raziskave, s katerimi pridobivamo spoznanja o odzivih živali v fizioloških, eksperimentalnih in bolezenskih stanjih od celične ravni do organizma in ta spoznanja prenašamo v prakso. Raziskave nadgrajujemo z vrednotenjem in uporabo živalskih modelov spontanih in eksperimentalnih bolezni ter s primerjalnimi študijami visokoselekcioniranih proizvodnih živali, avtohtonih vrst in prostoživečih živali. Program ima dva stebra (slika 1), v okviru katerih so raziskave organizirane po delovnih skupinah (DS), podprtih s skupnimi laboratoriji, registriranimi objekti za poskusne živali in specialističnimi ambulantami.

P4-0053

Slika 1: Shematska predstavitev organiziranosti raziskovalnega programa P4-0053

 

Sestava projekte skupine

Splošni podatki o raziskovalnem programu P4-0053

SICRIS


Sestava programske skupine P4-0053

SICRIS

 

Raziskovalni dosežki raziskovalnega programa P4-0053

IZUM

 

Objave

Izvirni znanstveni članki

  1. ŽUŽEK, Monika C., ROZMAN, Janez, PEČLIN, Polona, VRECL, Milka, FRANGEŽ, Robert. Analysis of compound action potentials elicited with specific current stimulating pulses in an isolated rat sciatic nerve. Biomedizinische Technik, ISSN 0013-5585, 2016, vol. , no. , str. http://www.degruyter.com/view/j/bmte.ahead-of-print/bmt-2015-0167/bmt-2015-0167.xml, doi: 10.1515/bmt-2015-0167. [COBISS.SI-ID 32523481]
  2. BOSS, R., COSANDEY, A., LUINI, M., ARTURSSON, K., BARDIAU, M., BREITENWIESER, F., HEHENBERGER, E., LAM, Th., MANSFELD, M., MICHEL, A., MÖSSLACHER, G., NASKOVA, J., NELSON, S., PODPEČAN, Ožbalt, RAEMY, A., RYAN, E., SALAT, O., ZANGERL, P., STEINER, Adrian, GRABER, H.U. Bovine Staphylococcus aureus : subtyping, evolution and zoonotic transfer. Journal of dairy science, ISSN 0022-0302, 2016, vol. 99, iss. 1, str. 515-528, doi: 10.3168/jds.2015-9589. [COBISS.SI-ID 4082810]
  3. COSANDEY, A., BOSS, R., LUINI, M., ARTURSSON, K., BARDIAU, M., BREITENWIESER, F., HEHENBERGER, E., LAM, Th., MANSFELD, M., MICHEL, A., MÖSSLACHER, G., NASKOVA, J., NELSON, S., PODPEČAN, Ožbalt, RAEMY, A., RYAN, E., SALAT, O., ZANGERL, P., STEINER, Adrian, GRABER, H.U. Staphylococcus aureus genotype B and other genotypes isolated from cow milk European countries. Journal of dairy science, ISSN 0022-0302, 2016, vol. 99, iss. 1, str. 529-540, doi: 10.3168/jds.2015-9587. [COBISS.SI-ID 4083066]
  4. ČEMAŽAR, Maja, AMBROŽIČ, Jerneja, PAVLIN, Darja, SERŠA, Gregor, POLI, Alessandro, KRHAČ LEVAČIĆ, Ana, TEŠIĆ, Nataša, LAMPREHT TRATAR, Urša, RAK, Mitja, TOZON, Nataša. Efficacy and safety of electrochemotherapy combined with peritumoral IL-12 gene electrotransfer of canine mast cell tumours. Veterinary and comparative oncology, ISSN 1476-5810, 2016, vol. , no. , str. [1-14], doi: 10.1111/vco.12208. [COBISS.SI-ID 2248059]
  5. BANDELJ, Petra, BLAGUS, Rok, BRIŠKI, France, FRLIC, Olga, VERGLES-RATAJ, Aleksandra, RUPNIK, Maja, OCEPEK, Matjaž, VENGUŠT, Modest. Identification of risk factors influencing Clostridium difficile prevalence in middle-size dairy farms. Veterinary research, ISSN 1297-9716, Mar. 2016, vol. 47, iss. 1, str. 1-11. http://veterinaryresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13567-016-0326-0, doi: 10.1186/s13567-016-0326-0. [COBISS.SI-ID 32539609]

Več na

http://izumbib.izum.si/bibliografije/P20160510144310-P4-0053.html