Nacionalni veterinarski inštitut

Posebna notranja organizacijska enota, ki izvaja dejavnost javne veterinarske službe, kakršno mora v okviru strokovne inštitucije zagotavljati vsaka članica Evropske unije.

Dejavnosti NVI so predvsem laboratorijske preiskave materiala živali, živil in surovin zaradi diagnostike živalskih kužnih in drugih živalskih bolezni oziroma ugotavljanja zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, krme, vode za napajanje in drugih proizvodov, izvajanje patomorfološke diagnostike, izvajanje veterinarske higienske službe, priprava strokovnih podlag za načrtovanje ukrepov v zdravstvenem varstvu živali in zagotavljanju varne hrane in krme za živali, spremljanje zdravstvenega stanja živali in reprodukcije z osemenjevanjem živali na nacionalni ravni, spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje čebel in rib, izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD).

Vzorčenje

Vzorčenje

Območne enote NVI

NRL

Nacionalni referenčni laboratoriji

Inštituti NVI

Inštituti NVI

Veterinarsko higienska služba

Veterinarsko higienska služba

Sprejem vzorcev

Sprejem vzorcev

Zdravstveno varstvo čebel

Informacije o aktualnih izboraževanjih, zdravljenju, ter prometu s čebelami, nasveti in poročila.

Novice

Konji
26. januar 2024
Izobraževanje, Strokovno

Program usposabljanja imetnikov plemenjakov za registracijo pripustnih postaj

Nataša Tozon, Valentina Kubale Dvojmoč, Gregor Majdič
29. november 2023
Raziskovanje, Strokovno

Priznanje UL za najodličnejše raziskovalne dosežke tudi raziskovalcem z Veterinarske fakultete

Eno zdravje - logotip
15. november 2023
Dogodek, Strokovno

Eno zdravje 2023