Nacionalni veterinarski inštitut

Posebna notranja organizacijska enota, ki izvaja dejavnost javne veterinarske službe, kakršno mora v okviru strokovne inštitucije zagotavljati vsaka članica Evropske unije.

Dejavnosti NVI so predvsem laboratorijske preiskave materiala živali, živil in surovin zaradi diagnostike živalskih kužnih in drugih živalskih bolezni oziroma ugotavljanja zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, krme, vode za napajanje in drugih proizvodov, izvajanje patomorfološke diagnostike, izvajanje veterinarske higienske službe, priprava strokovnih podlag za načrtovanje ukrepov v zdravstvenem varstvu živali in zagotavljanju varne hrane in krme za živali, spremljanje zdravstvenega stanja živali in reprodukcije z osemenjevanjem živali na nacionalni ravni, spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje čebel in rib, izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD).

Inštituti NVI

Inštituti NVI

Veterinarsko higienska služba

Veterinarsko higienska služba

Sprejem vzorcev

Sprejem vzorcev

Vzorčenje

Vzorčenje

Območne enote NVI

NRL

Nacionalni referenčni laboratoriji

Zdravstveno varstvo čebel

Informacije o aktualnih izboraževanjih, zdravljenju, ter prometu s čebelami, nasveti in poročila.

Novice

Kobila na paši
20. maj 2024
Strokovno

Letni pregledi rodovniških kobil in naraščaja 2024

Travišče na Vremščici
30. april 2024
Raziskovanje, Strokovno

Predstavitev rezultatov in dosežkov projekta ReNature

EPAHW logo
22. april 2024
Dobrobit, Strokovno

Evropsko partnerstvo raziskovalcev in financerjev za izboljšanje zdravja in dobrobiti živali