a

Zdravstveno varstvo čebel

Informacije o aktualnih izboraževanjih, zdravljenju, ter prometu s čebelami, nasveti in poročila.

Našo koncesijsko operativno specialistično dejavnost na področju zdravstvenega varstva čebel opravljamo na podlagi odredbe, odločbe, poziva in monitoringa.

Spremljamo zdravstveno stanje čebel, opravljamo klinične preglede čebel in terenske preiskave na povzročitelje bolezni, jemljemo vzorce za laboratorijske preiskave, dajemo strokovna menja, zdravimo, predpisujemo in izdajamo zdravila za čebele, spremljamo in ugotavljamo učinkovitost zdravljenja,  pripravljamo strokovne članke, nudimo strokovno  podporo ministrstvu pri njihovem nadzoru in pripravi programov ter predpisov, izdajamo potrdila za promet s čebelami na območju države, sodelujemo z drugimi inštituti na VF in svetujemo s področja zdravstvenega varstva čebel čebelarjem, zunanjim inštitucijam ter rejskim organizacijam, izobražujemo čebelarje, veterinarje in širšo javnost s področja zdravstvenega varstva čebel, izvajamo študentsko prakso in sodelujemo pri razvojnih ter raziskovalnih projektih.

Dejavnosti

Huda gniloba čebelje zalege

Obveščanje o primerih hude gnilobe čebelje zalege v Osrednjeslovenski regiji.

Spremljanje napadenosti z varojami

Rezultat spremljanja napadenosti čebeljih družin v testnih čebelnjakih VF NVI.

Izobraževanja v okviru uredbe

Nacionalni veterinarski inštitut v programskem letu na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel.

Redna izobraževanja

Redna izobraževanja na področju zdravstvenega varstva čebel.

Promet s čebelami
Poročila, nasveti in članki
Zdravljenje čebel

Kontakti

NVI, Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele

Pisarna Zdravstveno varstvo čebel (zgradba A2)

Gerbičeva ulica 60
1000 Ljubljana

Uradne ure:

Od aprila do septembra:

  • Ponedeljek: 7:30 – 9:00
  • Po dogovoru

 

Od oktobra do marca:

  • Po dogovoru

 

Lucija Žvokelj, dr. vet. med.

tel.: 01/4779-371
fax.: 01/2832-243
GSM: 041/650-158

E-mail: lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si

Barbara Hočevar, dr. vet. med.

tel.: 01/4779-371
fax.: 01/2832-243
GSM: 030/706-449

E-mail: barbara.hocevar@vf.uni-lj.si

Rene Rus, dr. vet. med.

tel.: 01/4779-371
fax.: 01/2832-243
GSM: 030/466-215

E-mail: rene.rus@vf.uni-lj.si

Monika Kozar, dr. vet. med.

tel.: 01/4779-371
fax.: 01/2832-243
GSM: 040/252-781

E-mail: monika.kozar@vf.uni-lj.si

NVI Enota Kranj

mag. Mira Jenko Rogelj, dr. vet. med.

Kranjska cesta 16
4202 Naklo

tel.: 04 2770 620
fax.: 04 2770 618
GSM.: 041/645-769

E-mail: mira.jenkoRogelj@vf.uni-lj.si

NVI Enota Novo mesto

Anita Vraničar Novak, dr. vet. med.

Šmarješka cesta 2,
8000 Novo mesto

tel.: 07/33-25-117
fax.: 07/33-24-403
GSM: 041/649-495

E-mail: anita.vranicarNovak@vf.uni-lj.si

NVI Enota Murska Sobota

Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med.

Noršinska cesta 35,
9000 Murska Sobota

tel.: 02/534-8-218
fax: 02/52-41-559
gsm.: 031/622-730

E-mail: mateja.ratiznojnik@vf.uni-lj.si

Uradne ure:

Ponedeljek: 7.00 – 10.00

Petek: 7.00 – 10.00 ali po predhodnem telefonskem dogovoru.

NVI Enota Celje

Alenka Jurić, dr. vet. med.

Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

tel.: 03/42-81-635
fax.: 03/54-19-453
GSM: 041/900-005

E-mail: alenka.juric@vf.uni-lj.si

Uradne ure

Ponedeljek: 7.00 – 9.00

NVI Enota Maribor

mag. Vida Lešnik, dr. vet. med.

Karantanska ulica 37,
2000 Maribor

tel.: 02/228-37-38
fax.: 02/25-24-128
GSM: 041/645-792

E-mail: vida.lesnik@vf.uni-lj.si

Uradne ure

Ponedeljek: 8.00 – 12.00

NVI Enota Nova Gorica

mag. Ivo Planinc, dr. vet. med.

Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

tel.: 05/33-83-704
fax.: 05/33-83-707
GSM: 041/740-805

E-mail: ivo.planinc@vf.uni-lj.si

Uradne ure ČD Tolmin in ČD Bovec:
vsako prvo sredo v mesecu od 8.00 – 10.00 na Čiginju (prostori ČD Tolmin).

Uradne ure ČD Idrija in ČD Cerkno:
vsako tretjo sredo v mesecu od 8.30 – 11.00 v Idriji (prostori ČD Idrija).

Uradne ure ČD Postojna in ČD Pivka:
vsako zadnjo sredo v mesecu v Postojni (prostori Veterinarske ambulante Postojna).

NVI enota Nova Gorica - Koper

Ulica 15.maja 17 (upravna zgradba Agrarie, pisarna 18),
6000 Koper

Suzana Skerbiš, dr. vet. med.

tel.: 05/93-66-770
fax: 05/93-66-771
GSM: 041/645-763

E-mail: suzana.skerbis@vf.uni-lj.si

Uradne ure: Ponedeljek, 8.00-10.00