Satje

Zdravstveno varstvo čebel

Informacije o aktualnih izboraževanjih, zdravljenju, ter prometu s čebelami, nasveti in poročila.

Našo koncesijsko operativno specialistično dejavnost na področju zdravstvenega varstva čebel opravljamo na podlagi odredbe, odločbe, poziva in monitoringa.

Spremljamo zdravstveno stanje čebel, opravljamo klinične preglede čebel in terenske preiskave na povzročitelje bolezni, jemljemo vzorce za laboratorijske preiskave, dajemo strokovna menja, zdravimo, predpisujemo in izdajamo zdravila za čebele, spremljamo in ugotavljamo učinkovitost zdravljenja,  pripravljamo strokovne članke, nudimo strokovno  podporo ministrstvu pri njihovem nadzoru in pripravi programov ter predpisov, izdajamo potrdila za promet s čebelami na območju države, sodelujemo z drugimi inštituti na VF in svetujemo s področja zdravstvenega varstva čebel čebelarjem, zunanjim inštitucijam ter rejskim organizacijam, izobražujemo čebelarje, veterinarje in širšo javnost s področja zdravstvenega varstva čebel, izvajamo študentsko prakso in sodelujemo pri razvojnih ter raziskovalnih projektih.

Dejavnosti

Panji
Huda gniloba čebelje zalege

Obveščanje o primerih hude gnilobe čebelje zalege v Osrednjeslovenski regiji.

Varroa
Spremljanje napadenosti z varojami

Rezultat spremljanja napadenosti čebeljih družin v testnih čebelnjakih VF NVI.

Satje
Izobraževanja v okviru uredbe

Nacionalni veterinarski inštitut v programskem letu na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel.

Čebela na satju
Redna izobraževanja

Redna izobraževanja na področju zdravstvenega varstva čebel.

Čebele na satju
Promet s čebelami
Notranjost panja
Poročila, nasveti in članki
Satje
Zdravljenje čebel

Kontakti

Pisarna Zdravstveno varstvo čebel (zgradba A2)

Gerbičeva ulica 60
1000 Ljubljana

Uradne ure:

Od aprila do septembra:

  • Ponedeljek: 7:30 – 9:00
  • Po dogovoru

 

Od oktobra do marca:

  • Po dogovoru

 

Lucija Žvokelj, dr. vet. med.

tel.: 01/4779-371
fax.: 01/2832-243
GSM: 041/650-158

E-mail: lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si

Barbara Hočevar, dr. vet. med.

tel.: 01/4779-371
fax.: 01/2832-243
GSM: 030/706-449

E-mail: barbara.hocevar@vf.uni-lj.si

Rene Rus, dr. vet. med.

tel.: 01/4779-371
fax.: 01/2832-243
GSM: 030/466-215

E-mail: rene.rus@vf.uni-lj.si

Monika Kozar, dr. vet. med.

tel.: 01/4779-371
fax.: 01/2832-243
GSM: 040/252-781

E-mail: monika.kozar@vf.uni-lj.si

mag. Mira Jenko Rogelj, dr. vet. med.

Kranjska cesta 16
4202 Naklo

tel.: 04 2770 620
fax.: 04 2770 618
GSM.: 041/645-769

E-mail: mira.jenkoRogelj@vf.uni-lj.si

Anita Vraničar Novak, dr. vet. med.

Šmarješka cesta 2,
8000 Novo mesto

tel.: 07/33-25-117
fax.: 07/33-24-403
GSM: 041/649-495

E-mail: anita.vranicarNovak@vf.uni-lj.si

Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med.

Noršinska cesta 35,
9000 Murska Sobota

tel.: 02/534-8-218
fax: 02/52-41-559
gsm.: 031/622-730

E-mail: mateja.ratiznojnik@vf.uni-lj.si

Uradne ure:

Ponedeljek: 7.00 – 10.00

Petek: 7.00 – 10.00 ali po predhodnem telefonskem dogovoru.

Alenka Jurić, dr. vet. med.

Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

tel.: 03/42-81-635
fax.: 03/54-19-453
GSM: 041/900-005

E-mail: alenka.juric@vf.uni-lj.si

Uradne ure

Ponedeljek: 7.00 – 9.00

mag. Vida Lešnik, dr. vet. med.

Karantanska ulica 37,
2000 Maribor

tel.: 02/228-37-38
fax.: 02/25-24-128
GSM: 041/645-792

E-mail: vida.lesnik@vf.uni-lj.si

Uradne ure

Ponedeljek: 8.00 – 12.00

mag. Ivo Planinc, dr. vet. med.

Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

tel.: 05/33-83-704
fax.: 05/33-83-707
GSM: 041/740-805

E-mail: ivo.planinc@vf.uni-lj.si

Uradne ure ČD Idrija in ČD Cerkno:
vsako tretjo sredo v mesecu od 8.30 – 11.00 v Idriji (prostori ČD Idrija).

NVI enota Nova Gorica - Koper

Ulica 15.maja 17 (upravna zgradba Agrarie, pisarna 18),
6000 Koper

Suzana Skerbiš, dr. vet. med.

tel.: 05/93-66-770
fax: 05/93-66-771
GSM: 041/645-763

E-mail: suzana.skerbis@vf.uni-lj.si

Uradne ure: Ponedeljek, 8.00-10.00