Zdravstveno varstvo čebel

Zdravstveno varstvo čebel

Informacije o aktualnih izboraževanjih, zdravljenju, ter prometu s čebelami, nasveti in poročila.

Dejavnost

Našo koncesijsko operativno specialistično dejavnost na področju zdravstvenega varstva čebel opravljamo na podlagi odredbe, odločbe, poziva in monitoringa.

Spremljamo zdravstveno stanje čebel, opravljamo klinične preglede čebel in terenske preiskave na povzročitelje bolezni, jemljemo vzorce za laboratorijske preiskave, dajemo strokovna menja, zdravimo, predpisujemo in izdajamo zdravila za čebele, spremljamo in ugotavljamo učinkovitost zdravljenja,  pripravljamo strokovne članke, nudimo strokovno  podporo ministrstvu pri njihovem nadzoru in pripravi programov ter predpisov, izdajamo potrdila za promet s čebelami na območju države, sodelujemo z drugimi inštituti na VF in svetujemo s področja zdravstvenega varstva čebel čebelarjem, zunanjim inštitucijam ter rejskim organizacijam, izobražujemo čebelarje, veterinarje in širšo javnost s področja zdravstvenega varstva čebel, izvajamo študentsko prakso in sodelujemo pri razvojnih ter raziskovalnih projektih.

Spremljanje napadenosti z varojami

Veterinarska fakulteta UL, Nacionalni veterinarski inštitut v programskem letu 2020 v okviru Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020-2022, izvaja ukrep 'Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze' (pogodba MKGP št. 2330-20-000166). V okviru tega ukrepa smo vzpostavili testne čebelnjake za spremljanje napadenosti z varojami. Rezultate ugotavljanja napadenosti z varojami bomo objavili vsake 3 tedne na spletni strani VF s povezavo na spletno stran ČZS. Doseženi rezultati so nastali v okviru Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022, ki je bil financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna Evropske unije.

 

 

Rezultat spremljanja napadenosti čebeljih družin v testnih čebelnjakih VF NVI

 

 

 

 

Izobraževanja

Redna izobraževanja na področju ZV čebel

Za udeležbo je potrebna predhodna prijava.

 

Lokacija
Datum in ura
Tema
Izvajalec (kontakt)
Zoom aplikacija 4.2.2021 ob 18.00 Čebelji virusi dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med.
ČD Ljubljana Moste – Polje, g. Svete Tomaž, e-mail: tomaz.svete@gmail.com
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60, Ljubljana (pri čebelnjaku)
16.9.2020 ob 16.30 Načini zdravljenja čebeljih družin z zdravilom, ki vsebuje mravljično kislino dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med.
041 650 158 ali lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si
       
Arhiv

 

Uredba 2021

Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut bo v programskem letu 2021 na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravil izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel (Program ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020-2022, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, ukrep 'Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze', pogodba št. 2330-20-000205).

 

Tema
Termin
Izvajalec (kontakt)
Prijava
Zimsko zatiranje varoj 17.12.2020 ob 16.00 Jerica Vreček Šulgaj
030 706 449
Lucija Žvokelj
041 650 185
na naslov:
jerica.vreceksulgaj@vf.uni-lj.si
Ugotavljanje napadenosti čebelje družine z varojami 27.1.2021 od 10.00 do 11.00 Alenka Jurić, dr. vet. med.
041 900 005
na naslov:
barbara.hocevar@vf.uni-lj.si
do 26.1. 2021 do 11. ure
Akaricidi za čebele v letu 2021, program za območje NVI Celje 10.2.2021 od 10.00 do 11.00 Alenka Jurić, dr. vet. med.
041 900 005
na naslov:
barbara.hocevar@vf.uni-lj.si
do 5.2. 2021 do 11. ure
Ali je zdravljenje varoze na ekološki način možno? 11.2.2021 od 16.00 do 17.00 Mag. Ivo Planinc, dr. vet. med.
041 740 805
na naslov:
barbara.hocevar@vf.uni-lj.si
do 5.2. 2021 do 11. ure
Izobraževanje o zdravstvenem varstvu čebel za čebelarje začetnike 3.3.2021 od 10.00 do 13.15 Mag. Vida Lešnik
Alenka Jurić
na naslov:
barbara.hocevar@vf.uni-lj.si
do 26.2. 2021 do 11. ure
Izobraževanje o zdravstvenem varstvu čebel za čebelarje začetnike 24.3.2021 od 17.00 do 20.15 Mag. Ivo Planinc
Suzana Skerbiš
na naslov:
barbara.hocevar@vf.uni-lj.si
do 5.3. 2021 do 11. ure
Obvladovanje varoze v obalnokraški in notranjsko – primorski  regiji v letu 2021 17.3.2021 od 16.00 do 17.00 Suzana Skerbiš na naslov:
barbara.hocevar@vf.uni-lj.si
do 10.3. 2021 do 11. ure
       
Prijava na izobraževanje

Za udeležbo na izobraževanju je nujna prijava na elektronski naslov, ki je naveden v urniku ob posameznem predavanju. V prijavi je potrebno navesti na katero izobraževanje se prijavljate in naslednje podatke:

  • ime,
  • priimek,
  • naslov stalnega prebivališča,
  • datum rojstva.

 

Ob prijavi lahko tudi pisno izrazite zahtevo za izdajo potrdila o udeležbi na izobraževanju. Po zaključku zbiranja prijav za posamezno izobraževanje boste s povratno pošto na e-naslov prejeli povezavo in navodila za spremljanje izobraževanja preko orodja zoom. Povezavo bomo poslali samo udeležencem, ki se bodo prijavili z vsemi navedenimi podatki.
 
Vsak udeleženec bo po zaključku izobraževanja pozvan k izpolniti anketnega vprašalnika, ki je obvezen del izobraževanja. Dokazilo o udeležbi na izobraževanju v okviru tega ukrepa bo izdano le udeležencem, ki bodo podali zahtevo v pisni obliki. Potrdilo in spričevalo o izobraževanju bo poslano udeležencu po pošti na naslov njegovega stalnega prebivališča. O podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni na samem izobraževanju.    

 

 

Uredba 2020

Nacionalni veterinarski inštitut bo v programskem letu 2020 na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravil izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel (Program ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020-2022, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, ukrep 'Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze', pogodba št. 2330- 20-000166).

Izobraževanje bomo izvajali v juliju in avgustu 2020, predvsem v obliki praktičnih delavnic. Temi delavnic sta diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj.

 

Lokacija Datum in ura Tema Izvajalec (kontakt)
Goriška regija
     
OŠ Frana Erjavca,
Kidričeva 36, Nova Gorica
1.7.2020 ob 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj mag. Ivo Planinc, dr. vet. med.
041 740 805  ali ivo.planinc@vf.uni-lj.si
OŠ Alojza Gradnika,
Trg 25. maja 9, Dobrovo
6.7.2020 ob 17.00  Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj mag. Ivo Planinc, dr. vet. med.
041 740 805  ali ivo.planinc@vf.uni-lj.si
PGD Gorje-Poče-Trebenče,
Poče 1a, Cerkno
7.7.2020 ob 17.00  Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj mag. Ivo Planinc, dr. vet. med.
041 740 805  ali ivo.planinc@vf.uni-lj.si
čebelnjak g. Andreja Kavsa v Čezsoči 13.7.2020 ob 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj mag. Ivo Planinc, dr. vet. med.
041 740 805  ali ivo.planinc@vf.uni-lj.si
Obalno-kraška in primorsko-notranjska regija
     
čebelnjak Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni, Tržaška cesta 36, Postojna 14.7.2020 ob 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj mag. Ivo Planinc, dr. vet. med.
041 740 805  ali ivo.planinc@vf.uni-lj.si
Učni čebelnjak OČD Koper v Hrastovljah 16.7.2020 ob 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Suzana Skerbiš, dr. vet. med.
041 645 763  ali suzana.skerbis@vf.uni-lj.si
Čebelarstvo Petelin, Pliskovica 77b, Sežana 21.7.2020 ob 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Suzana Skerbiš, dr. vet. med.
041 645 763  ali suzana.skerbis@vf.uni-lj.si
Pri čebelnjaku  Janeza Znidaršič v Kozariščah, CNO 42, 1386 Stari trg pri Ložu 23.7.2020 ob 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Suzana Skerbiš, dr. vet. med.
041 645 763  ali suzana.skerbis@vf.uni-lj.si
Čebelarsko društvo Ilirska Bistrica, plemenilna postaja pod Brcami 30.7.2020 ob 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Suzana Skerbiš, dr. vet. med.
041 645 763  ali suzana.skerbis@vf.uni-lj.si
Čebelnjak Osnovne šole Pivka, Prečna ulica 3, Pivka 30.7.2020 ob 17.00   Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj mag. Ivo Planinc, dr. vet. med.
041 740 805  ali ivo.planinc@vf.uni-lj.si
Gorenjska regija
     
čebelnjak Antona Janše na Breznici 25.07.2020 ob 9.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Mira Jenko Rogelj, dr. vet. med.
041 645 769  ali mira.jenkorogelj@vf.uni-lj.si
čebelnjak ČD Škofja Loka, Brode 37 31.07.2020 od 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Mira Jenko Rogelj, dr. vet. med.
041 645 769  ali mira.jenkorogelj@vf.uni-lj.si
Osrednjeslovenska regija
     
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60, Ljubljana
2.7.2020 ob 16.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med.
041 650 158 ali lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60, Ljubljana
23.7.2020 ob 16.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med.
041 650 158 ali lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si
Društveni čebelnjak ČD Barje,
Ulica Dušana Kraigherja 2,
Ljubljana
29.7.2020 ob 16.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj

Alenka Jurić, dr. vet. med.
041 900 005

kontakt: ga. Vidič 070 170 444

Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60, Ljubljana
11.8.2020 ob 16.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med.
041 650 158 ali lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60, Ljubljana
12.8.2020 ob 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj

dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med.
041 650 158 ali lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si

Plemenilna postaja  Josipa Verbiča na Kopiščih,
Kamniška Bistrica
14.8.2020 ob 19.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj

dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med.


kontakt: g. Štefan Virjent(T: 031 648 767)

Zasavska in savinjska regija
     
Dvorana Konjičanka,
Stari trg 41, Slovenske Konjice
15.07.2020 od 16.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Alenka Jurić, dr. vet. med.
041 900 005
Šolski center Šentjur,
Cesta na kmetijsko šolo 9, Šentjur
20.07.2020 od 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Alenka Jurić, dr. vet. med.
041 900 005 
ČD Šmartno ob Paki, pri razvalinah starega gradu 21.07.2020 od 16:00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Alenka Jurić, dr. vet. med.
041 900 005 
ČD Zagorje,
Valvazorjeva ulica 2, Izlake 
28.07.2020 od 16:00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Alenka Jurić, dr. vet. med.
041 900 005 
Koroška in podravska regija
     
Učni čebelnjak ČD Kotlje  28.7.2020 ob 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Vida Lešnik, dr. vet. med.
041 645 792 ali vida.lesnik@vf.uni-lj.si
Pri čebelnjaku last g. Bauman in g. Lačen, Jelovice 26 b, Majšperk  30.7.2020 ob 16.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Vida Lešnik, dr. vet. med.
041 645 792 ali vida.lesnik@vf.uni-lj.si
ČD Pobrežje Duplek, Na trati 2, Maribor 4.8.2020 ob 16.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Vida Lešnik, dr. vet. med.
041 645 792 ali vida.lesnik@vf.uni-lj.si
OŠ Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, Mislinja 6.8.2020 ob 16.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Vida Lešnik, dr. vet. med.
041 645 792 ali vida.lesnik@vf.uni-lj.si
Jugovzhodna Slovenija in posavje
     
Učni čebelnjak ČD Šentjanž (nasproti OŠ), Šentjanž 30.7.2020 ob 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Anita Vraničar Novak, dr. vet. med.
041 649 495
Čebelnjak ČD Straža-Dolenjske Toplice, Podstenice 3 4.8.2020 ob 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Anita Vraničar Novak, dr. vet. med.
041 649 495
Učni čebelnjak ČD Kočevje
Rožna ulica
1330 Kočevje
4.8.2020 ob 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med.
041 650 158 ali lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si
Čebelnjak OŠ Komandanta Staneta, Dragatuš 48 6.8.2020 ob 17.00  Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Anita Vraničar Novak, dr. vet. med.
041 649 495
Učni čebelnjak ČD Kočevje
Rožna ulica
1330 Kočevje
6.8.2020 ob 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med.
041 650 158 ali lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si
Pomurska regija
     
Zavod Marianum Veržej,
Puščenjakova ul. 1, Veržej
2.7.2020 ob 16.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med.
031 622 730 ali mateja.ratiznojnik@vf.uni-lj.si
OŠ Ivan Cankar Ljutomer (ČD Ljutomer),
Cankarjeva cesta 10, Ljutomer
9.7.2020 ob 17.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med.
031 622 730 ali mateja.ratiznojnik@vf.uni-lj.si
Društvo paraplegikov prekmurja in prlekije,
Noršinska ul.14, Murska Sobota
10.7.2020 ob 10.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med.
031 622 730 ali mateja.ratiznojnik@vf.uni-lj.si
NVI Murska Sobota,
Noršinska 35, Murska Sobota
25.7.2020 ob 9.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med.
031 622 730 ali mateja.ratiznojnik@vf.uni-lj.si
OŠ Puconci,
Puconci 178, Puconci
31.7.2020 ob 14.00 Praktična delavnica: Diagnostika napadenosti čebel z varojami in uporaba zdravil za zatiranje varoj Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med.
031 622 730 ali mateja.ratiznojnik@vf.uni-lj.si

Za udeležbo je potrebna informativna prijava, ker je število udeležencev na posamezni delavnici omejeno.

 

 

 

 

 

 

 

Arhiv

 

 

Poročila, nasveti in članki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griža čebel (240,4 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2016 (176,1 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVI nasvet (201,9 KB)

 

 

 

 

 

Kontakti

NVI, Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele

Pisarna Zdravstveno varstvo čebel (zgradba A2)

Gerbičeva ulica 60
1000 Ljubljana

Uradne ure:

Od aprila do septembra:

  • Ponedeljek: 7:30 – 9:00
  • Po dogovoru

 

Od oktobra do marca:

  • Po dogovoru

 

Lucija Žvokelj, dr. vet. med.

tel.: 01/47-79-371
fax.: 01/28-32-243
GSM: 041/650-158

E-mail: lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si

Barbara Hočevar, dr. vet. med.

tel.: 01/47-79-371
fax.: 01/28-32-243
GSM: 030/706-449

E-mail: barbara.hocevar@vf.uni-lj.si

NVI Enota Kranj

mag. Mira Jenko Rogelj, dr. vet. med.

Kranjska cesta 16
4202 Naklo

tel.: 04 2770 620
fax.: 04 2770 618
GSM.: 041/645-769

E-mail: mira.jenkoRogelj@vf.uni-lj.si

NVI Enota Novo mesto

Anita Vraničar Novak, dr. vet. med.

Šmarješka cesta 2,
8000 Novo mesto

tel.: 07/33-25-117
fax.: 07/33-24-403
GSM: 041/649-495

E-mail: anita.vranicarNovak@vf.uni-lj.si

NVI Enota Murska Sobota

Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med.

Noršinska cesta 35,
9000 Murska Sobota

tel.: 02/534-8-218
fax: 02/52-41-559
gsm.: 031/622-730

E-mail: mateja.ratiznojnik@vf.uni-lj.si

Uradne ure:

Ponedeljek: 7.00 – 10.00

Petek: 7.00 – 10.00 ali po predhodnem telefonskem dogovoru.

NVI Enota Celje

Alenka Jurić, dr. vet. med.

Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

tel.: 03/42-81-635
fax.: 03/54-19-453
GSM: 041/900-005

E-mail: alenka.juric@vf.uni-lj.si

Uradne ure

Ponedeljek: 7.00 – 9.00

NVI Enota Maribor - Ptuj

mag. Vida Lešnik, dr. vet. med.

Šentiljska cesta 109,
2000 Maribor

tel.: 02/228-37-38
fax.: 02/25-24-128
GSM: 041/645-792

E-mail: vida.lesnik@vf.uni-lj.si

Uradne ure

Ponedeljek: 8.00 – 12.00

NVI Enota Nova Gorica

mag. Ivo Planinc, dr. vet. med.

Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

tel.: 05/33-83-704
fax.: 05/33-83-707
GSM: 041/740-805

E-mail: ivo.planinc@vf.uni-lj.si

Uradne ure ČD Tolmin in ČD Bovec:
vsako prvo sredo v mesecu od 8.00 – 10.00 na Čiginju (prostori ČD Tolmin).

Uradne ure ČD Idrija in ČD Cerkno:
vsako tretjo sredo v mesecu od 8.30 – 11.00 v Idriji (prostori ČD Idrija).

Uradne ure ČD Postojna in ČD Pivka:
vsako zadnjo sredo v mesecu v Postojni (prostori Veterinarske ambulante Postojna).

NVI enota Nova Gorica - Koper

Ulica 15.maja 17 (upravna zgradba Agrarie, pisarna 18),
6000 Koper

Suzana Skerbiš, dr. vet. med.

tel.: 05/93-66-770
fax: 05/93-66-771
GSM: 041/645-763

E-mail: suzana.skerbis@vf.uni-lj.si

Uradne ure: Ponedeljek, 8.00-10.00