Zdravstveno varstvo čebel

Zdravstveno varstvo čebel

Informacije o aktualnih izboraževanjih, zdravljenju, ter prometu s čebelami, nasveti in poročila.

Dejavnost

Našo koncesijsko operativno specialistično dejavnost na področju zdravstvenega varstva čebel opravljamo na podlagi odredbe, odločbe, poziva in monitoringa.

Spremljamo zdravstveno stanje čebel, opravljamo klinične preglede čebel in terenske preiskave na povzročitelje bolezni, jemljemo vzorce za laboratorijske preiskave, dajemo strokovna menja, zdravimo, predpisujemo in izdajamo zdravila za čebele, spremljamo in ugotavljamo učinkovitost zdravljenja,  pripravljamo strokovne članke, nudimo strokovno  podporo ministrstvu pri njihovem nadzoru in pripravi programov ter predpisov, izdajamo potrdila za promet s čebelami na območju države, sodelujemo z drugimi inštituti na VF in svetujemo s področja zdravstvenega varstva čebel čebelarjem, zunanjim inštitucijam ter rejskim organizacijam, izobražujemo čebelarje, veterinarje in širšo javnost s področja zdravstvenega varstva čebel, izvajamo študentsko prakso in sodelujemo pri razvojnih ter raziskovalnih projektih.

Zdravljenje čebel

Glede zdravljenja čebel se naj čebelarji osebno posvetujejo z območnim veterinarjem VF NVI.

 

 

 

 

 

 

 

Arhiv

Izobraževanja

Uredba 2019

 

Arhiv

 

Redna izobraževanja na področju ZV čebel

Obveščamo vas, da predavanji 17. 3. v Slovenskih Konjicah  in 20. 3. v Podčetrtku odpadeta.

 

 

 

 

 

Arhiv

 

Poročila, nasveti in članki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griža čebel (240,4 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2016 (176,1 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVI nasvet (201,9 KB)

 

 

 

 

 

Kontakti

NVI, Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele

Pisarna Zdravstveno varstvo čebel (zgradba A2)

Gerbičeva ulica 60
1000 Ljubljana

Uradne ure:

Od aprila do septembra:

  • Ponedeljek: 7:30 – 9:00
  • Po dogovoru

 

Od oktobra do marca:

  • Po dogovoru

 

Lucija Žvokelj, dr. vet. med.

tel.: 01/47-79-371
fax.: 01/28-32-243
GSM: 041/650-158

E-mail: lucija.zvokelj@vf.uni-lj.si

Jerica Vreček Šulgaj, dr. vet. med.

tel.: 01/47-79-371
fax.: 01/28-32-243
GSM: 030/706-449

E-mail: jerica.vreceksulgaj@vf.uni-lj.si

NVI Enota Kranj

mag. Mira Jenko Rogelj, dr. vet. med.

Kranjska cesta 16
4202 Naklo

tel.: 04 2770 620
fax.: 04 2770 618
GSM.: 041/645-769

E-mail: mira.jenkoRogelj@vf.uni-lj.si

NVI Enota Novo mesto

Anita Vraničar Novak, dr. vet. med.

Šmarješka cesta 2,
8000 Novo mesto

tel.: 07/33-25-117
fax.: 07/33-24-403
GSM: 041/649-495

E-mail: anita.vranicarNovak@vf.uni-lj.si

NVI Enota Murska Sobota

Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med.

Noršinska cesta 35,
9000 Murska Sobota

tel.: 02/534-8-218
fax: 02/52-41-559
gsm.: 031/622-730

E-mail: mateja.ratiznojnik@vf.uni-lj.si

Uradne ure:

Ponedeljek: 7.00 – 10.00

Petek: 7.00 – 10.00 ali po predhodnem telefonskem dogovoru.

NVI Enota Celje

Alenka Jurić, dr. vet. med.

Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

tel.: 03/42-81-635
fax.: 03/54-19-453
GSM: 041/900-005

E-mail: alenka.juric@vf.uni-lj.si

Uradne ure

Ponedeljek: 7.00 – 9.00

NVI Enota Maribor - Ptuj

mag. Vida Lešnik, dr. vet. med.

Šentiljska cesta 109,
2000 Maribor

tel.: 02/228-37-38
fax.: 02/25-24-128
GSM: 041/645-792

E-mail: vida.lesnik@vf.uni-lj.si

Uradne ure

Ponedeljek: 8.00 – 12.00

NVI Enota Nova Gorica

mag. Ivo Planinc, dr. vet. med.

Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

tel.: 05/33-83-704
fax.: 05/33-83-707
GSM: 041/740-805

E-mail: ivo.planinc@vf.uni-lj.si

Uradne ure ČD Tolmin in ČD Bovec:
vsako prvo sredo v mesecu od 8.00 – 10.00 na Čiginju (prostori ČD Tolmin).

Uradne ure ČD Idrija in ČD Cerkno:
vsako tretjo sredo v mesecu od 8.30 – 11.00 v Idriji (prostori ČD Idrija).

Uradne ure ČD Postojna in ČD Pivka:
vsako zadnjo sredo v mesecu v Postojni (prostori Veterinarske ambulante Postojna).

NVI enota Nova Gorica - Sežana

Trg 28. Avgusta 3,
6210 Sežana

Suzana Skerbiš, dr. vet. med.

tel.: 05/93-66-770
fax: 05/93-66-771
GSM: 041/645-763

E-mail: suzana.skerbis@vf.uni-lj.si

Uradne ure

Koper, Upravna zgradba Agrarie (1.nadstropje soba 12) Ul. 15 maja 17, Koper
vsak prvi četrtek v mesecu od 8.00 -12.00

Ilirska Bistrica Čebelarski dom Antona Žnideršiča:
zadnja sreda v mesecu od 12.00 - 14.00