Finančna pomoč za študij v tujini

Društvo alumnov Veterinarske fakultete UL, tudi v letu 2019, na osnovi sklepa letnega zbora, razpisuje enkratno denarno pomoč za študente/-ke doktorskega študija na Veterinarski fakulteti za študij v tujini.