Progranske skupine

Programske skupine

Razvojne in raziskovalne dejavnosti, ki jih izvajamo, predstavljajo pomembno in potrebno osnovo tako za strokovno kot tudi pedagoško delo.

Na tem področju delujeta dve programski skupini, ki izpolnjujeta zakonsko opredeljene kriterije in zahteve za vodenje nacionalnih in mednarodnih projektov in programov oziroma za izvajanje raziskovalne dejavnosti, kar preverja in ocenjuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), pri eni pa sodelujemo kot partner.

P4-0053

Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih

Šifra

P4-0053 (C)  

Obdobje

1.1.2019 – 31.12.2024  

Obseg v 2014

6,24 FTE  

Vodja

prof. dr. Milka Vrecl Fazarinc  

Namestnik

prof. dr. Robert Frangež  

Namestnik

prof. dr. Gregor Majdič  

P4-0092

Zdravje živali, okolje in varna hrana

Šifra

P4-0092  

Obdobje

1.1.2020 - 31.12.2025  

Obseg v 2014

   

Vodja

znan. svet. dr. Matjaž Ocepek  

Namestnik

prof. dr. Olga Zorman Rojs  

Namestnik

viš. znan. sod. dr. Mateja Pate  

P3-0428

Primerjalna onkologija za obravnavo redkih vrst raka

Šifra

P3-0428  

Obdobje

1.1.2022 – 31.12.2027  

Letni obseg

2,5 FTE  

Vodja

prof. dr. Nataša Tozon