Progranske skupine

Programske skupine

Razvojne in raziskovalne dejavnosti, ki jih izvajamo, predstavljajo pomembno in potrebno osnovo tako za strokovno kot tudi pedagoško delo.

Na tem področju delujeta dve programski skupini, ki izpolnjujeta zakonsko opredeljene kriterije in zahteve za vodenje nacionalnih in mednarodnih projektov in programov oziroma za izvajanje raziskovalne dejavnosti, kar preverja in ocenjuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

P4-0053

Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih

Šifra: P4-0053 (C)

Obdobje: 1.1.2019 – 31.12.2024

Obseg v 2014: 6,24 FTE

Vodja: Vrecl Milka
Namestnik: Robert Frangež
Namestnik: Gregor Majdič

Preberi več

P4-0092

Zdravje živali, okolje in varna hrana

Šifra: P4-0092

Obdobje: 

Obseg v 2014: 

Vodja: znan. svet. dr. Matjaž Ocepek
Namestnica: prof. dr. Olga Zorman Rojs
Namestnik: viš. znan. sod. dr. Mateja Pate

Preberi več