Pogled na Ljubljanico

Poletne šole

Mednarodne poletne šole za dodiplomske in podiplomske študente veterinarske medicine.

Od spermijev in oocitov do potomcev: na poti pasje in mačje reprodukcije

Mednarodna poletna šola je namenjena domačim in tujim dodiplomskim in podiplomskim študentom veterine, ki želijo poglobiti znanje o reprodukciji psov in mačk.
Kdo?

20 - 25 tujih dodiplomskih študentov z opravljenim izpitom iz reprodukcije in porodništva ter študentov celostnega magistrskega študijskega programa in 10 slovenskih dodiplomskih študentov z opravljenim izpitom iz reprodukcije in porodništva ter študentov celostnega magistrskega študijskega programa UL VF.

 
Kdaj?

od 7. do 13. julija 2024

 

 
Kje?
Ljubljana z izletoma v Lipico in Piran.  
ECTS
Udeleženci po končani poletni šoli prejmejo 3 ECTS.  
Pridobljene kompetence 
Kot interdisciplinarni program si poletna šola prizadeva prispevati k učnim načrtom članov VetNEST kot izbirni predmet in omogočiti študentom veterine pridobiti znanje o temi s skupno 3 ECTS. Študentje bodo po opravljeni šoli pridobili certifikat o aktivni udeležbi na intenzivnem izobraževanju o reprodukciji malih živali.   

 

Biovarnost

Mednarodna poletna šola je namenjena domačim in tujim dodiplomskim in podiplomskim študentom veterine, ki želijo izboljšati svoje uporabno znanje iz področja biovarnosti.
Kdo?

20 - 25 tujih dodiplomskih študentov, ki so končali 2. letnik Veterinarstva

 
Kdaj?

od 15. do 21. septembra 2024

 
Kje?
Ljubljana z ekskurzijo na Ig (CZ), Kočevje (MORS) in na CSR Vremščica.  
ECTS
Udeleženci po končani poletni šoli prejmejo 3 ECTS.  
Pridobljene kompetence 

Znanje o biovarnosti potrebujemo prav vsi, ki smo vključeni v delo z različnimi škodljivimi agensi ter z obravnavo bolezni, ki jih povzročajo. Poletna šola o biovarnosti je namenjena študentom veterine, ki želijo izboljšati svoje uporabno znanje iz področja biovarnosti.

Kot interdisciplinarna shema želi poletna šola prispevati k učnemu načrtu članov VetNEST-a kot izbirni predmet in študentom veterine omogočiti pridobivanje znanja o tej temi (3 ECTS). Po uspešno opravljeni poletni šoli dobijo vsi udeleženci potrdilo o udeležbi.