Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce

Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce

Na inštitutu v sklopu različnih podenot izvajamo diagnostiko bolezni in rešujemo zdravstveno problematiko v intenzivnih rejah perutnine in pri pticah.

Dejavnost

V Sloveniji je reja perutnine ena izmed pomembnejših živinorejskih panog. Na Inštitutu za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce v sklopu različnih podenot izvajamo diagnostiko bolezni in rešujemo zdravstveno problematiko v intenzivnih rejah perutnine in pri pticah, kot možnih prenašalcih zelo kužnih bolezni in zoonoz, je rdeča nit našega pedagoškega, znanstvenega in strokovnega dela.

Bolezni ptic, malih sesalcev in plazilcev diagnosticiramo in zdravimo na Kliniki za ptice, male sesalce in plazilce, ki prav tako deluje v okviru inštituta. Poleg ljubiteljskih vrst živali pregledujemo, oskrbimo, zdravimo tudi prostoživeče živali, najpogosteje ptice, pa tudi nekatere vrste plazilcev in sesalcev - tedenska poročila so dosegljiva na tej povezavi. Omenjenim živalim nudimo raznoliko zdravljenje z oskrbo in napredno diagnostiko. Naše znanje poglabljamo in prenašamo na študente veterinarske medicine in veterinarje ter širšo javnost s prispevki na različnih domačih in tujih kongresih ter objavami v revijah. Sodelujemo tudi s priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki  iz različnih področij (veterina, biologija, medicina), s katerimi znanje poglabljamo, izboljšujemo in širimo.

Raziskovanje

Vodilo naših raziskav je skrb za ohranjanje zdravja živali in ljudi. Osredotočeni smo na proučevanje bolezni, ki se prenašajo iz živali na ljudi, in bolezni, ki jih v preteklosti pri nas nismo poznali ali pa je bil njihov pomen zanemarljiv. Pomemben del je usmerjen v raziskave gospodarsko pomembnih bolezni perutnine, njihovo epidemiologijo in možnosti preventive. Program našega raziskovalnega dela je izredno interdisciplinaren, zato se povezujemo tudi s sodelavci iz drugih raziskovalnih ustanov v Sloveniji in tujini.

Storitve

Klinična dejavnost

Strokovno svetovanje

Na osnovi znanja in širokega spektra diagnostičnih preiskav nudimo strokovno svetovanje in reševanje zdravstvenih ter tehnoloških problemov v rejah perutnine.

Priprava programov preventivnih cepljenj

Preprečevanje bolezni pri perutnini v veliki meri temelji na preventivnih cepljenjih; na voljo so različna cepiva proti virusnim, bakterijskim in nekaterim parazitarnim boleznim. Zaščitna cepljenja morajo temeljiti predvsem na poznavanju epizootiološke situacije, izbiri ustreznih cepiv in pravilnih načinih njihove aplikacije.  

Terenska preizkušanja zdravil

Za potrebe registracije zdravil organiziramo in izvajamo terenska klinična preizkušanja zdravil za  perutnino.

Laboratorijska dejavnost

Molekularne metode

Uporabljamo širok nabor molekularnih metod za določanje virusnih in nekaterih bakterijskih povzročiteljev bolezni pri perutnini, pticah, malih sesalcih in plazilcih.

Serološke preiskave

Z različnimi serološkimi metodami določamo protitelesa proti virusom in bakterijam. Protitelesa določamo predvsem v serumih perutnine in ptic z namenom določanja povzročiteljev bolezni kot tudi zaradi preverjanja uspešnosti zaščitnega cepljenja. Pri vseh vrstah živali opravljamo serološko diagnostiko leptospiroznih okužb.

Virološke preiskave

Izolacije, določanje titra ter tipizacija virusov in izolacija na kokošjih embriih. 

Bakteriološke preiskave

Izolacija in določanje leptospir pri vseh vrstah živali ter klamidij pri perutnini in pticah. 

Epidemiološki monitoring

Izvajanje nadzora nad povzročitelji kužnih bolezni pri perutnini in pticah. 

Patomorfološke preiskave

Izvajanje patomorfološke diagnostike perutnine, ptic, malih sesalcev in plazilcev. 

Kontakti

Predstojnica

prof. dr. Olga Zorman Rojs

Tel.: 01 4779 242
Email: olga.zorman-rojs@vf.uni-lj.si

Cesta v Mestni log 47
1000 Ljubljana

Tel.: 01 4779 245
Faks: 01 4779 339