Vzorčenje

Vzorčenje

Vzorčenje zajema odvzem vzorcev živil v skladu s programom, ki ga predloži naročnik. Postopek sledi mednarodnim priporočilom (ISO), pri čemer upošteva specifične zahteve in navodila naročnika. Vzorčenje vključuje odvzem in prevoz vzorcev od mesta vzorčenja do laboratorija ter pripravo dokumentacije.

Živila živalskega izvora

Izvajamo vzorčenje živil in brisov površin v skladu s programom vzorčenja, ki ga predloži naročnik.

Postopek sledi priporočilom:

  • ISO/TS 17728:2015 za živila,
  • ISO 707:2008 za mleko in mlečne izdelke,
  • ISO 18593:2018 za vzorčenje brisov površin.

Upoštevamo specifične zahteve in navodila naročnika, v skladu z zakonodajo, smernicami oz. sistemom HACCP.

Vzorčenje vključuje:

  • odvzem,
  • prevoz vzorcev pri nadzorovani temperaturi od mesta vzorčenja do laboratorija,
  • pripravo dokumentacije.

Naročniku vzorčenja zagotovimo zanesljive in realne rezultate preskušanja na vzorcih, odvzetih na način, ki zagotavlja strokovno veljavnost in reprezentativnost v okviru predloženega plana vzorčenja.

Krma

Nadzor krme je pomemben za zagotavljanje varne hrane in varovanja zdravja potrošnikov, dobrobiti ter dobrega počutja živali.

Izvajamo odvzem vzorcev krme v različnih okoljih, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 152/2009.

  • Zagotavljamo anonimnost naročnikov in sledljivost vzorcev.
  • Usposobljeni smo za odvzem uradnih vzorcev krme.
  • Našim naročnikom nudimo strokovne nasvete v primerih neskladij.

Kontakti

Živila živalskega izvora

Vodja

dr. Urška Henigman  

Naslov

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje / Enota za varno hrano
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

 

Telefon

01 4779 855  

Faks

01 4779 174  

E-mail

vzorcenje@vf.uni-lj.si  

 

Krma

Vodja

dr. Štefan Pintarič  

Naslov

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje / Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana

 

Telefon

01 4779 141  

Faks

01 4779 279  

E-mail

vzorcenje@vf.uni-lj.si