Asist. dr. Jana Brankovič

dr. vet. med.

Kontakt

Inštitut za predklinične vede
Enota za anatomijo, histologijo, embriologijo in citologijo

Govorilne ure

Po dogovoru

Pedagoška dejavnost

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani - Dodiplomski študij Veterinarstvo

  • Anatomija domačih živali
  • Biologija celice
     

Življenjepis

Jana Brankovič se je po končani Gimnaziji Poljane v Ljubljani vpisala na Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani (1996), kjer je diplomirala leta 2003. Mesec kasneje se je zaposlila v farmacevtski firmi Boehringer Ingelheim in leto kasneje na Veterinarski upravi RS. Leta 2009 se je kot asistentka zaposlila na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani na Inštitutu za anatomijo, histologijo in embriologijo, kjer je leta 2017 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina z naslovom »Vplivi planarnega in neplanarnega heksaklorobifenila na razvoj stegnenice pri podganah«. Sedaj na Inštitutu za predklinične vede poučuje študente 1. letnika predvsem predmet Anatomija domačih živali.

 

Izbrana bibliografija

  1. GROŠELJ, Maja, BRANKOVIČ, Jana, ZUPANČIČ-KRALJ, Lucija, FAZARINC, Gregor, VRECL, Milka, JAN, Janja. Effects of lactational exposure to non-planar PCB-155 and planar PCB-169 on body weight gain and craniofacial growth in rat offspring. Slovenian veterinary research 2014, vol. 51, no. 4, str. 179-188, [COBISS.SI-ID 3940218
  2. BRANKOVIČ, Jana, JOVANOVSKI, Sašo, JEVNIKAR, Peter, HOFMEISTER, Alexander, REININGER-GUTMANN, Birgit, JAN, Janja, GROŠELJ, Maja, OSREDKAR, Joško, URŠIČ, Matjaž, FAZARINC, Gregor, POGAČNIK, Azra, VRECL, Milka. Alterations in geometry, biomechanics, and mineral composition of juvenile rat femur induced by nonplanar PCB-155 and/or planar PCB-169. Environmental toxicology. 2017, vol. 32, no. 4, str. 1135-1146. ISSN 1522-7278. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tox.22309/abstract, DOI: 10.1002/tox.22309. [COBISS.SI-ID 4170618
  3. BRANKOVIČ, Jana, FAZARINC, Gregor, ANTANASOVA, Maja, JEVNIKAR, Peter, JAN, Janja, ANDERS, Ines, PAVŠIČ VRTAČ, Katarina, JAKOVAC-STRAJN, Breda, ANTOLINC, David, VRECL, Milka. Lactational exposure to dioxin-like polychlorinated biphenyl 169 and nondioxin-like polychlorinated biphenyl 155: Effects on rat femur growth, biomechanics and mineral composition. Ecotoxicology and environmental safety. 25 Apr. 2019, vol. 180, str. 106-113, ilustr. ISSN 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651319305159?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.ecoenv.2019.04.076. [COBISS.SI-ID 4812666