Prof. dr. Peter Hostnik

dr. vet. med.

Pedagoška dejavnost

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani - Dodiplomski študij Veterinarstvo

 •     Mikrobiologija z imunologijo
 •     Zoonoze (nosilec)

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani - Podiplomski študij Varstvo okolja - Veterinarska medicina

 •     Živalske kužne bolezni in okolje

 

Življenjepis

Peter Hostnik je redni profesor za mikrobiologijo na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. V šolskem letu 1978/79 se je vpisal na Biotehniško fakulteto, VTOZD za veterinarstvo, kjer je leta 1983 diplomiral, nadaljeval s podiplomskim študijem in leta 1988 tudi magistriral. Doktoriral je leta 1992. V času podiplomskega študija se je v letih 1988/89 izpopolnjeval na Nacionalnem veterinarskem inštitutu v Brnu s področja diagnostike in patogeneze respiratornega sincicialnega virusa pri govedu.

Pri svojem delu je bil že od samega začetka intenzivno vključen v operativno delo virološkega laboratorija kakor tudi najprej kot asistent, potem pa kot predavatelj v pedagoško delo Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete. Pri svojem delu se je usmeril v uvajanje in razvoj viroloških diagnostičnih metod in se v ta namen veliko izobraževal tudi v tujini. Ob izbruhu slinavke in parkljevke v Italiji leta 1993 je bil poslan na dvomesečno izobraževanje v OIE referenčni laboratorij za FMD v Pirbright, Anglija. Po osamosvojitvi Slovenije po letu 1991 je uvedel številne diagnostične metode v delo laboratorija, ki so se pred tem izvajale v Zagrebu. V ta namen se je izobraževal v referenčnih laboratorijih za virusne bolezni rib v Aarhusu na Danskem in na IZSLER v Padovi, Italija. V času postdoktorskega študija 1992–1995 se je usposabljal na področju diagnostike, spremljanja in zatiranja stekline pri domačih živalih in lisicah. V ta namen se je usposabljal v referenčnem laboratoriju za steklino v Nancyju v Franciji. Po tem obdobju se je usmeril v delo na področju nadzora in izkoreninjanja stekline v Sloveniji. V letih 2010–2012 je preko EU-IPA projekta sodeloval kot ekspert za steklino pri pridobivanju EU pomoči  za pristop in izvedbo programa peroralne vakcinacije lisic v Srbiji. V letu 1995 je prevzel vodenje enote za virologijo in to obveznost leta 2017 predal mlajšim sodelavcem. Vodi tudi nacionalni referenčni laboratorij (NRL) za steklino in NRL za slinavko in parkljevko. V letih 2005–2009 je bil predsednik Sveta za veterinarstvo pri ministrstvu za kmetijstvo. V posameznih mandatih je bil znotraj MKGP član komisije za kontrolo uspešnosti peroralne vakcinacije lisic, član komisije za reprodukcijo domačih živali, član sveta za zoonoze. Več let je bil predsednik strokovnega sveta Nacionalnega veterinarskega inštituta pri VF, v obdobju 2015–2020 pa tudi član UO in podpredsednik Veterinarske zbornice Slovenije.

Do sedaj je Peter Hostnik objavil 80 člankov v uglednih tujih in domačih revijah, uvrščenih v skupino izvirnih del. V aplikaciji COBISS ima skupno zavedenih preko 390 del. Njegova raziskovalna dejavnost obsega področje virologije, predvsem virus stekline, respiratorne viruse pri govedu in virusne bolezni rib. Trem doktorandom je bil mentor, treh pa še somentor. Vključen  je tudi v delo študentov pri izdelavi nalog za Prešernovo nagrado, bil pa je tudi mentor kolegom pri magistrskih delih v času predbolonjskega izobraževanja. 

V zasebnem življenju mu največ pomeni družina in lepi odnosi, temelječi na medčloveškem spoštovanju. V prostem času se rad zadržuje v naravi, kolesari in vrtnari. V času osamosvojitve pa vse do leta 2005 je bil tudi politično aktiven. Bil je podžupan občine Grosuplje,  predsednik domače krajevne skupnosti in član upravnih in nadzornih odborov v različnih javnih zavodih.

 

Izbrana bibliografija

 1. FISCHER, Melina, WERNIKE, Kerstin, FREULING, Conrad M., MÜLLER, Thomas, AYLAN, Orhan, BROCHIER, Bernard, CLIQUET, Florence, VÁZQUEZ-MORÓN, Sonia, HOSTNIK, Peter, HUOVILAINEN, Anita, ISAKSSON, Mats, KOOI, Engbert A., MOONEY, Jean, TURCITU, Mihai, RASMUSSEN, Thomas B., REVILLA-FERNÁNDEZ, Sandra, SMRECZAK, Marcin, FOOKS, A.R., MARSTON, Denise A., BEER, Martin, HOFFMANN, Bernd. A step forward in molecular diagnostics of Lyssaviruses - results of a ring trial among European laboratories. PloS one. March 2013, vol. 8, iss. 3, e58372, str. 1-9, ilustr. ISSN 1932-6203. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0058372, DOI: 10.1371/journal.pone.0058372. [COBISS.SI-ID 3654522], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 26. 1. 2020: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12] 
 2. RIHTARIČ, Danijela, HOSTNIK, Peter, GROM, Jože, TOPLAK, Ivan. Molecular epidemiology of rabies virus isolates in Slovenia 1994-2010. Veterinary Microbiology. [Print ed.]. 2011, no. 1/2, vol. 152, str. 181-186. ISSN 0378-1135. [COBISS.SI-ID 3383418], [JCR, SNIP, WoS do 19. 4. 2020: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 8, Scopus do 24. 4. 2020: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7] 
 3. PFAFF, Florian, MÜLLER, T., FREULING, Conrad M., FEHLNER-GARDINER, Christine, NADIN-DAVIS, Susan, ROBARDET, E., CLIQUET, Florence, VUTA, Vlad, HOSTNIK, Peter, METTENLEITER, Thomas C., BEER, Martin, HÖPER, Dirk. In-depth genome analyses of viruses from vaccine-derived rabies cases and corresponding live-attenuated oral rabies vaccines. Vaccine. [Print ed.]. 2018, str. 1-8, ilustr. ISSN 0264-410X. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0264410X18301567?token=941758517657D5EBEC91CE7EBBE6BB9B073FEB889B6F65BC4B532078930B2E965BE2F465914C75F310FBB376E279176E, DOI: 10.1016/j.vaccine.2018.01.083. [COBISS.SI-ID 4751226], [JCR, SNIP, WoS do 10. 5. 2020: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8] 
 4. ZECCHIN, Bianca, DE NARDI, Marco, NOUVELLET, Pierre, VERNESI, Cristiano, BABBUCCI, Massimiliano, CRESTANELLO, Barbara, BAGÓ, Zoltán, BEDEKOVIĆ, Tomislav, HOSTNIK, Peter, MILANI, Adelaide, et al. Genetic and spatial characterization of the red fox (Vulpes vulpes) population in the area stretching between the Eastern and Dinaric Alps and relationship with rabies and canine distemper dynamics. PloS one. 2019, vol. 14, no. 3, e213515, str. 1-21, ilustr. ISSN 1932-6203. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0213515, DOI: 10.1371/journal.pone.0213515. [COBISS.SI-ID 4862586], [JCR, SNIP, WoS do 15. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1] 
 5. RIHTARIČ, Danijela, HOSTNIK, Peter, STEYER, Andrej, GROM, Jože, TOPLAK, Ivan. Identification of SARS-like coronaviruses in horseshoe bats (Rhinolophus hipposideros) in Slovenia. Archives of virology. 2010, issue 4, vol. 155, str. 507-514. ISSN 0304-8608. DOI: 10.1007/s00705-010-0612-5. [COBISS.SI-ID 26729689], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 35, čistih citatov (CI): 33, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 39, čistih citatov (CI): 37] 
 6. MANKOČ RAMUŠ, Sara, HOSTNIK, Peter, GROM, Jože, TOPLAK, Ivan, KLOBUČAR, Igor, KOSEC, Marjan, BARLIČ-MAGANJA, Darja. Comparison of different molecular methods for assessment of equine arteritis virus (EAV) infection: A novel one-step MGB real-time RT-PCR assay, PCR-ELISA and classical RT-PCR for detection of highly diverse sequences of Slovenian EAV variants. Journal of virological methods. [Print ed.]. 2007, vol. 146, no. 1/2, str. 341-354. ISSN 0166-0934. [COBISS.SI-ID 2825338], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 11, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 10] 
 7. TOPLAK, Ivan, RIHTARIČ, Danijela, HOSTNIK, Peter, GROM, Jože, ŠTUKELJ, Marina, VALENČAK, Zdravko. Identification of a genetically diverse sequence of porcine reproductive and respiratory syndrome virus in Slovenia and the impact on the sensitivity of four molecular tests. Journal of virological methods. [Print ed.]. 2012, vol. 179, no. 1, str. 51-56. ISSN 0166-0934. [COBISS.SI-ID 3477370], [JCR, SNIP, WoS do 10. 5. 2020: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 12, Scopus do 25. 5. 2020: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 14] 
 8. BEDEKOVIĆ, Tomislav, LEMO, Nina, LOJKIĆ, Ivana, MIHALJEVIĆ, Željko, JUNGIĆ, Andreja, CVETNIĆ, Željko, ČAČ, Željko, HOSTNIK, Peter. Modification of the fluorescent antibody virus neutralisation test : elimination of the cytotoxic effect for the detection of rabies virus neutralising antibodies. Journal of virological methods. [Print ed.]. 2013, vol. 189, no. 1, str. 204-208. ISSN 0166-0934. [COBISS.SI-ID 3670906], [JCR, SNIP, WoS do 12. 1. 2020: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 9, Scopus do 26. 2. 2020: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 12] 
 9. ROBARDET, E., ANDRIEU, S., BRUUN RASMUSSEN, Thomas, DOBROSTANA, M., HORTON, D. L., HOSTNIK, Peter, JACEVICIENE, I., JUHASZ, T., MÜLLER, Thomas, MUTINELLI, F., SERVAT, A., SMRECZAK, Marcin, VANEK, E., VÁZQUEZ-MORÓN, Sonia, CLIQUET, Florence. Comparative assay of fluorescent antibody test results among twelve European National Reference Laboratories using various anti-rabies conjugates. Journal of virological methods. [Print ed.]. 2013, vol. 191, no. 1, str. 88-94. ISSN 0166-0934. [COBISS.SI-ID 3671162], [JCR, SNIP, WoS do 10. 5. 2020: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10, Scopus do 26. 5. 2020: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 14] 
 10. MIKULETIČ, Tina, RIHTARIČ, Danijela, HOSTNIK, Peter, TOPLAK, Nataša, KOREN, Simon, KUHAR, Urška, JAMNIKAR CIGLENEČKI, Urška, KUTNJAK, Denis, STEYER, Andrej. Identification of novel reassortant mammalian orthoreoviruses from bats in Slovenia. BMC veterinary research. Sep. 2018, vol. 14, str. 1-10. ISSN 1746-6148. https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-018-1585-y, DOI: 10.1186/s12917-018-1585-y. [COBISS.SI-ID 33906649], [JCR, SNIP, WoS do 10. 5. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 29. 3. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4] 
 11. BEDEKOVIĆ, Tomislav, ŠIMIĆ, Ivana, KREŠIĆ, Nina, LOJKIĆ, Ivana, MIHALJEVIĆ, Željko, SUČEC, Ivica, LOHMAN JANKOVIĆ, Ivana, HOSTNIK, Peter. Evaluation of ELISA for the detection of rabies virus antibodies from the thoracic liquid and muscle extract samples in the monitoring of fox oral vaccination campaigns. BMC veterinary research. 2016, vol. 12, art. no. 76, str. 1-7. ISSN 1746-6148. https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-016-0701-0, DOI: 10.1186/s12917-016-0701-0. [COBISS.SI-ID 4238714], [JCR, SNIP, WoS do 12. 1. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5] 
 12. WASNIEWSKI, M., ALMEIDA, I., BAUR, A., BEDEKOVIĆ, Tomislav, BONCEA, D., CHAVES, L. B., DAVID, D., DE BENEDICTIS, Pietro, DOBROSTANA, M., GIRAUD, P., HOSTNIK, Peter, JACEVICIENE, I., KENKLIES, S., KÖNIG, M., MÄHAR, K., MOJZIS, Miroslav, MOORE, S., MRENOSKI, Slavco, MÜLLER, T., NGOEPE, E., NISHIMURA, M., NOKIREKI, T., PEJOVIC, N., SMRECZAK, Marcin, STRANDBYGAARD, B., WODAK, E., CLIQUET, Florence. First international collaborative study to evaluate rabies antibody detection method for use in monitoring the effectiveness of oral vaccination programmes in fox and raccoon dog in Europe. Journal of virological methods. [Print ed.]. 2016, vol. 238, str. 77-85. ISSN 0166-0934. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166093416303408, DOI: 10.1016/j.jviromet.2016.10.006. [COBISS.SI-ID 4239226], [JCR, SNIP, WoS do 10. 5. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 29. 3. 2020: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 8] 
 13. GROM, Jože, HOSTNIK, Peter, TOPLAK, Ivan, BARLIČ-MAGANJA, Darja. Molecular detection of BHV-1 in the artificially inoculated semen and in the semen of latenyly infected bull treated with dexamethasone. The veterinary journal. 2006, vol. 171, no. 3, str. 539-544. ISSN 1090-0233. [COBISS.SI-ID 2527866], [JCR, SNIP, WoS do 26. 1. 2020: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 10, Scopus do 19. 4. 2020: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 12] 
 14. TOPLAK, Ivan, HOSTNIK, Peter, RIHTARIČ, Danijela, OLESEN, Niels Jørgen, SKALL, Helle Frank, JENČIČ, Vlasta. First isolation and genotyping of viruses from recent outbreaks of viral haemorrhagic septicaemia (VHS) in Slovenia. Diseases of aquatic organisms. 2010, vol. 92, str. 21-29. ISSN 0177-5103. DOI: 10.3354/dao02251. [COBISS.SI-ID 3277178], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5] 
 15. HOSTNIK, Peter, BARLIČ-MAGANJA, Darja, ŠTRANCAR, Marjeta, JENČIČ, Vlasta, TOPLAK, Ivan, GROM, Jože. Influence of storage temperature on infectious haematopoietic necrosis virus detection by cell culture isolation and RT-PCR methods. Diseases of aquatic organisms. 2002, vol. 52, št. 2, str. 179-184. ISSN 0177-5103. [COBISS.SI-ID 1567354], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10] 
 16. HOSTNIK, Peter, JENČIČ, Vlasta. Comparison of infectious haematopoietic necrosis virus (IHNV) isolation on monolayers and in suspended cells. Diseases of aquatic organisms. 2000, vol. 40, št. 2, str. 225-228. ISSN 0177-5103. [COBISS.SI-ID 871290], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5] 
 17. KRAPEŽ, Uroš, BARLIČ-MAGANJA, Darja, TOPLAK, Ivan, HOSTNIK, Peter, ZORMAN-ROJS, Olga. Biological and molecular characterization of chicken anemia virus isolates from Slovenia. Avian diseases. 2006, vol. 50, no. 1, str. 69-76. ISSN 0005-2086. [COBISS.SI-ID 2520186], [JCR, SNIP, WoS do 29. 12. 2019: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 19. 2. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4] 
 18. HOSTNIK, Peter, PICARD-MEYER, Evelyne, RIHTARIČ, Danijela, TOPLAK, Ivan, CLIQUET, Florence. Vaccine-induced rabies in a red fox (Vulpes vulpes): isolation of vaccine virus in brain tissue and salivary glands. Journal of wildlife diseases. 2014, no. 2, vol. 50, str. 397-401. ISSN 0090-3558. http://www.jwildlifedis.org/doi/abs/10.7589/2013-07-183, DOI: 10.7589/2013-07-183. [COBISS.SI-ID 3793018], [JCR, SNIP, WoS do 12. 4. 2020: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 19, Scopus do 27. 4. 2020: št. citatov (TC): 22, čistih citatov (CI): 22] 
 19. BARLIČ-MAGANJA, Darja, ŠTRANCAR, Marjeta, HOSTNIK, Peter, JENČIČ, Vlasta, GROM, Jože. Comparison of the efficiency and sensitivity of virus isolation and molecular methods for routine diagnosis of infectious haematopoietic necrosis virus and infectious pancreatic necrosis virus. Journal of fish diseases. 2002, vol. 25, št. 1, str. 73-80. ISSN 0140-7775. [COBISS.SI-ID 1331066], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 18, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 26, čistih citatov (CI): 23] 
 20. JEMERŠIĆ, Lorena, CVETNIĆ, Željko, TOPLAK, Ivan, ŠPIČIĆ, S., GROM, Jože, BARLIČ-MAGANJA, Darja, TERZIĆ, Sara, HOSTNIK, Peter, LOJKIĆ, M., HUMSKI, Andrea, HABRUN, Boris, KRT, Branko. Detection and genetic characterization of porcine circovirus type 2 (PCV-2) in pigs from Croatia. Research in Veterinary Science. 2004, vol. 77, no. 2, str. 171-175. ISSN 0034-5288. [COBISS.SI-ID 2019706], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 11, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 11] 
 21. TOPLAK, Ivan, GROM, Jože, HOSTNIK, Peter, BARLIČ-MAGANJA, Darja. Phylogenetic analysis of type 2 porcine circovirus identifed in wild boar in Slovenia. Veterinary record. 2004, vol. 155, no. 6, str. 178-180. ISSN 0042-4900. [COBISS.SI-ID 2099578], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 18, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 18] 
 22. HOSTNIK, Peter, TOPLAK, Ivan, BARLIČ-MAGANJA, Darja, GROM, Jože, BIDOVEC, Andrej. Control of rabies in Slovenia. Journal of wildlife diseases. 2006, vol. 42, no. 2, str. 459-465. ISSN 0090-3558. [COBISS.SI-ID 2613114], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 8, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 8] 
 23. VENGUŠT, Gorazd, HOSTNIK, Peter, CEROVŠEK, Mojca, CILENŠEK, Polona, MALOVRH, Tadej. Presence of antibodies against rabies in wild boars. Acta veterinaria Hungarica. 2011, vol. 59, no. 1, str. 149-154. ISSN 0236-6290. [COBISS.SI-ID 3310714], [JCR, SNIP, WoS do 19. 1. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 24. 1. 2020: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5] 
 24. HOSTNIK, Peter, BARLIČ-MAGANJA, Darja, TOPLAK, Ivan, GROM, Jože. The persistence of rabies virus antibodies in the sera of fox cubs. Journal of veterinary medicine. Series B. 2003, vol. 50, no. 4, str. 204-206. ISSN 0931-1793. [COBISS.SI-ID 1693306], [JCR, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2] 
 25. TOPLAK, Ivan, RIHTARIČ, Danijela, JAMNIKAR CIGLENEČKI, Urška, HOSTNIK, Peter, JENČIČ, Vlasta, BARLIČ-MAGANJA, Darja. Detection of six honeybee viruses in clinically affected colonies of Carniolan gray bee (Apis mellifera carnica). Slovenian veterinary research : the scientific journal of the Veterinary Faculty University of Ljubljana. [English print ed.]. 2012, vol. 49, no. 2, str. 89-96. ISSN 1580-4003. [COBISS.SI-ID 3570298], [JCR, SNIP, WoS do 9. 2. 2020: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 8, Scopus do 25. 2. 2020: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 7] 
 26. GREGORC, Aleš, BOWEN, Ivor D., JENČIČ, Vlasta, HOSTNIK, Peter. Infectious haematopoietic necrosis virus-induced cell death in fish cell culture = Virus infekční nekrózy hematopoetické tkáně vyvolávající buněčnou smrt v buněčné kultuře ryb. Acta veterinaria Brno. 2005, vol. 74, no. 2, str. 279-285. ISSN 0001-7213. [COBISS.SI-ID 1984360], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2] 
 27. HOSTNIK, Peter. The modification of fluorescent antibody virus neutralization (FAVN) test for the detection of the antibodies to rabies virus. Journal of veterinary medicine. Series B. 2000, vol. 47, no. 6, str. 423-427. ISSN 0931-1793. [COBISS.SI-ID 1408890], [JCR, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 11] 
 28. LIPEJ, Z., SEGALES, J., TOPLAK, Ivan, ŠOŠTARIĆ, B., ROIĆ, B., LOJKIĆ, M., HOSTNIK, Peter, GROM, Jože, BARLIČ-MAGANJA, Darja, ŽARKOVIĆ, K., ORAIĆ, D. Postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) in pigs in Croatia: detection and characterisation of porcine circovirus type 2 (PCV2). Acta veterinaria Hungarica. 2005, vol. 53, no. 3, str. 385-396. ISSN 0236-6290. [COBISS.SI-ID 2334842], [JCR, SNIP, WoS do 23. 2. 2020: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 8, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7] 
 29. HOSTNIK, Peter, MANKOČ RAMUŠ, Sara, TOPLAK, Ivan, KLOBUČAR, Igor, MALOVRH, Tadej, GROM, Jože. Control of equine arteritis virus (EAV) on stud farm. Veterinarski arhiv : časopis Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2011, vol. 81, no. 2, str. 175-186. ISSN 0372-5480. [COBISS.SI-ID 3339386], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3] 
 30. HOSTNIK, Peter, BARLIČ-MAGANJA, Darja, TOPLAK, Ivan, GROM, Jože. The persistence of rabies virus antibodies in the sera of fox cubs vaccinated with the vaccine lysvulpen. Acta veterinaria Brno. 2003, vol. 72, no. 2, str. 207-212. ISSN 0001-7213. [COBISS.SI-ID 1753466], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3] 
 31. GRILC FAJFAR, Aleksandra, JENČIČ, Vlasta, MANKOČ RAMUŠ, Sara, BARLIČ-MAGANJA, Darja, HOSTNIK, Peter. Genotyping of Slovenian infectious hematopoietic necrosis virus isolates based on the 'mid-G' region sequences of the glycoprotein gene. Bulletin of The European Association of Fish Pathologists. 2011, vol. 31, no. 2, str. 47-57. ISSN 0108-0288. [COBISS.SI-ID 3330938], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1] 
 32. TOPLAK, Ivan, GRILC FAJFAR, Aleksandra, HOSTNIK, Peter, JENČIČ, Vlasta. The detection and molecular characterization of koi herpesvirus (KHV) in Slovenia. Bulletin of The European Association of Fish Pathologists. 2011, vol. 31, no. 6, str. 219-226. ISSN 0108-0288. [COBISS.SI-ID 3442810], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1] 
 33. HAVE, Per, ALBAN, Lis, BERNDTSSON, L. T., CLIQUET, Florence, HOSTNIK, Peter, RODELA, S. C., SANAA, Moez. Risk of rabies introduction by non-commercial movement of pets. Developments in biologicals. 2008, vol. 131, str. 177-185. ISSN 1424-6074. [COBISS.SI-ID 2946426], [SNIP, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2] 
 34. JENČIČ, Vlasta, HOSTNIK, Peter, TOPLAK, Ivan, GRILC FAJFAR, Aleksandra. Utility of the viral neutralisation test for detection of antibodies to infectious haematopoietic necrosis virus in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Bulletin of The European Association of Fish Pathologists. 2014, vol. 34, no. 5, str. 175-181. ISSN 0108-0288. [COBISS.SI-ID 3946106], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1] 
 35. BARLIČ-MAGANJA, Darja, GROM, Jože, TOPLAK, Ivan, HOSTNIK, Peter. Development and optimisation of foot-and-mouth disease RT-PCR-ELISA using inactivated viral antigens. Veterinary research communications. 2004, vol. 28, no. 2, str. 149-158. ISSN 0165-7380. [COBISS.SI-ID 1888122], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4] 
 36. PETROVIĆ, Tomaš, ĐURIČIĆ, Bosiljka, TOPLAK, Ivan, LAZIĆ, Sara, BARLIČ-MAGANJA, Darja, HOSTNIK, Peter, GROM, Jože, SANDVIK, Torstein. Isolation and confirmation of bovine viral diarrhoea virus in Serbia and comparative typing with recent Slovenian isolates = Izolacija i potvrda virusa goveđe dijareje (BVD) na području Srbije i uporedna tipizacija sa skorašnjim slovenačkim izolatima. Acta veterinaria. 2004, vol. 54, no. 1, pp 33-42. ISSN 0567-8315. [COBISS.SI-ID 1935994], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5] 
 37. STARIČ, Jože, JEŽEK, Jožica, COCIANCICH, Vasilij, GOMBAČ, Mitja, HOSTNIK, Peter, TOPLAK, Ivan. Malignant catarrhal fever in American bison (Bison bison) in Slovenia. Slovenian veterinary research : the scientific journal of the Veterinary Faculty University of Ljubljana. [English print ed.]. 2015, vol. 52, no. 4, str. 201-207. ISSN 1580-4003. http://www.slovetres.si/index.php/SVR/article/view/149/29. [COBISS.SI-ID 4095098], [JCR, SNIP, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1] 
 38. TOPLAK, Ivan, RIHTARIČ, Danijela, HOSTNIK, Peter, MRKUN, Janko. The usefulness of two molecular methods for the detection of persistently infected cattle with bovine viral diarrhea virus using oral swab samples. Slovenian veterinary research : the scientific journal of the Veterinary Faculty University of Ljubljana. [English print ed.]. 2015, vol. 52, no. 1, str. 23-30. ISSN 1580-4003. [COBISS.SI-ID 3962234], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0] 
 39. HOSTNIK, Peter, RIHTARIČ, Danijela, GROM, Jože, MALOVRH, Tadej, TOPLAK, Ivan. Maintenance and control of vaccination belt along neighbouring rabies infected area. Acta veterinaria. 2011, vol. 61, no. 2/3, str. 163-174. ISSN 0567-8315. [COBISS.SI-ID 3476602], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2] 
 40. PALLER, Tomislav, HOSTNIK, Peter, POGAČNIK, Milan, TOPLAK, Ivan. The prevalence of ten pathogens detected by a real-time PCR method in nasal swab samples collected from live cattle with respiratory disease. Slovenian veterinary research : the scientific journal of the Veterinary Faculty University of Ljubljana. [English print ed.]. 2017, vol. 54, no. 3, str. 101-107, tabeli. ISSN 1580-4003. http://www.slovetres.si/index.php/SVR/article/view/202. [COBISS.SI-ID 4396666], [JCR, SNIP] 
 41. STANTIČ-PAVLINIČ, Mirjana, HOSTNIK, Peter, LEVIČNIK-STEZINAR, Snežna, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana. Vaccination against rabies and protective antibodies - comparison of ELISA and fluorescent antibody virus neutralization (FAVN) assays = Cijepljenje protiv bjesnoče i zaštitna protutijela - usporedba imunoenzimnog i fluorescentnog neutralizacijskog testa. Veterinarski arhiv : časopis Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2006, vol. 76, no. 4, str. 281-289. ISSN 0372-5480. [COBISS.SI-ID 2599546], [SNIP, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5] 
 42. HOSTNIK, Peter, ŠTRANCAR, Marjeta, BARLIČ-MAGANJA, Darja, GROM, Jože. Doubtful and discordant results in fluorescent antibody test for rabies diagnosing. Veterinarski arhiv : časopis Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2001, vol. 71, no. 2, str. 65-73. ISSN 0372-5480. [COBISS.SI-ID 1977466], [SNIP, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1] 
 43. STANTIČ-PAVLINIČ, Mirjana, HOSTNIK, Peter. Animal rabies and post-exposure rabies treatment of humans in Slovenia. Veterinarski arhiv : časopis Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2002, letn. 72, št. 3, str. 151-157. ISSN 0372-5480. [COBISS.SI-ID 15947225], [SNIP] 
 44. HOSTNIK, Peter, RIHTARIČ, Danijela, PRESETNIK, Primož, PODGORELEC, Monika, STANTIČ-PAVLINIČ, Mirjana, TOPLAK, Ivan. Ugotavljanje lisavirusov pri netopirjih v Sloveniji = Determination of bat lyssavirus in Slovenia. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 79, št. 3, str. 265-271. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 26918361], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3] 
 45. HOSTNIK, Peter, MAURER WERNIG, Jedrt, RIHTARIČ, Danijela, GROM, Jože, MALOVRH, Tadej, TOPLAK, Ivan. Maintain and control of vaccination belt along neighbouring rabies infected area = Održavanje i kontrola vakcinacionog pojasa duž susedne površine inficirane besnilom. Veterinarski glasnik : časopis Saveza veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije. 2012, vol. 66, no. 1/2, str. 59-71. ISSN 0350-2457. [COBISS.SI-ID 3565178] 
 46. ZRNČIĆ, Snježana, ORAIĆ, D., HOSTNIK, Peter, BERGMAN, Sven M. Zarazna hematopoetska nekroza pastrva na hrvatskom ribogojilištu: utvrđivanje i iskorjenjivanje. Veterinarska stanica : znanstveno-stručni veterinarski časopis. 2011, god. 42, br. 6, str. 505-510. ISSN 0350-7149. [COBISS.SI-ID 3527290] 
 47. STANTIČ-PAVLINIČ, Mirjana, LEVIČNIK-STEZINAR, Snežna, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana, HOSTNIK, Peter. Longevity of lasting specific immunity after primary vaccination against rabies - comparison of ELISA and FAVN tests = Trajanje specifične imunosti po primarnem cepljenju proti steklini - primerjava testov ELISA in FAVN. Slovenian veterinary research : the scientific journal of the Veterinary Faculty University of Ljubljana. [English print ed.]. 2006, vol. 43, no. 3, str. 119-125. ISSN 1580-4003. [COBISS.SI-ID 2668922] 
 48. JENČIČ, Vlasta, ČERNE, Manica, HOSTNIK, Peter. Koze krapov pri koi krapu (Cyprinus carpio) = Carp pox and koi carp (Cyprinus carpio). Ichthyos : glasilo Zavoda za ribištvo. 2004, leto 19, št. 1, str. 1-6. ISSN 0352-3837. [COBISS.SI-ID 2331258] 
 49. TOPLAK, Ivan, HOSTNIK, Peter, BARLIČ-MAGANJA, Darja, GROM, Jože. Bovina virusna diareja genotipa 2 (BVD-2): nova nevarnost za slovenske reje = Bovine viral diarrhoea virus genotype 2 (BVD-2): new danger for slovenian herds. Veterinarske novice. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 30, št. 1, str. 5-9. ISSN 0351-5842. [COBISS.SI-ID 1896826] 
 50. 50. HOSTNIK, Peter, TOPLAK, Ivan, BARLIČ-MAGANJA, Darja, GROM, Jože. False positive results in commercial antigen ELISA test for detection of bovine viral diarrhoea virus. Praxis veterinaria : časopis za veterinarsku medicinu i stočarsku proizvodnju. 2003, god. 51, br. 3, str. 175-180. ISSN 0350-4441. [COBISS.SI-ID 1906042] 
 51. ŠVARA, Tanja, JUNTES, Polona, POGAČNIK, Milan, GOMBAČ, Mitja, HOSTNIK, Peter. Imunohistokemično dokazovanje virusnega antigena v organih psov pri parvovirozi = Immunohistochemical demonstration of parvoviral antigen in the organs of dogs with canine parvovirs. Slovenski veterinarski zbornik. [Slovenska izd.]. 2003, letn. 40, št. 2, str. 83-92. ISSN 1581-6915. [COBISS.SI-ID 1868666] 
 52. TOPLAK, Ivan, BARLIČ-MAGANJA, Darja, HOSTNIK, Peter, GROM, Jože. Genetic heterogeneity of bovine viral diarrhoea virus (BVD) strains isolated in Slovenia = Genska heterogenost virusnih sevov bovine virusne diareje (BVD), izoliranih v Sloveniji. Slovenian veterinary research : the scientific journal of the Veterinary Faculty University of Ljubljana. [English print ed.]. 2002, letn. 39, št. 2, str. 113-123. ISSN 1580-4003. [COBISS.SI-ID 1497210] 
 53. JENČIČ, Vlasta, HOSTNIK, Peter, BARLIČ-MAGANJA, Darja, GROM, Jože. The spread of salmonid viral diseases in Slovenia = Razširjenost virusnih bolezni postrvi v Sloveniji. Slovenian veterinary research : the scientific journal of the Veterinary Faculty University of Ljubljana. [English print ed.]. 2002, vol. 39, no. 3/4, str. 197-205. ISSN 1580-4003. [COBISS.SI-ID 216090880] 
 54. JENČIČ, Vlasta, HOSTNIK, Peter, BARLIČ-MAGANJA, Darja, GROM, Jože. Razširjenost virusnih bolezni postrvi v Sloveniji = The spread of salmonid viral diseases in Slovenia. Slovenski veterinarski zbornik. [Slovenska izd.]. 2002, letn. 39, št. 3/4, str. 201-209. ISSN 1581-6915. [COBISS.SI-ID 1564026] 
 55. TOPLAK, Ivan, HOSTNIK, Peter, BARLIČ-MAGANJA, Darja, GROM, Jože. Spremljanje prevalence infekcij z virusom bovine virusne diareje (BVD) v rejah bikovskih mater v Sloveniji med leti 1997-2001 = Study on prevalence of bovine viral diarrhoea virus (BVD) infections in breeding herds in Slovenia during 1997-2001. Veterinarske novice. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 28, št. 10, str. 397-404. ISSN 0351-5842. [COBISS.SI-ID 1527674] 
 56. STANTIČ-PAVLINIČ, Mirjana, HOSTNIK, Peter. Poškodbe in cepljenja proti steklini = Bites and post-exposure rabies treatment of humans. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. oktober 2002, letn. 71, št. 10, str. 615-619. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 15491033] 
 57. HOSTNIK, Peter, BIDOVEC, Andrej, BARLIČ-MAGANJA, Darja, GROM, Jože. Rabies : doubtful and discordant results in fluorescent antibody test. Medicinski pregled : časopis Društva lekara Vojvodine. 2001, vol. 54, suppl. 1, str. 29-31. ISSN 0025-8105. [COBISS.SI-ID 1358970], [Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1] 
 58. JENČIČ, Vlasta, HOSTNIK, Peter. Izolacija virusa nalezljive nekroze trebušne slinavke pri šarenki (Oncorhynchus mykiss) = Isolation of the infectious pancreatic necrosis virus - IPNV in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Slovenian veterinary research : the scientific journal of the Veterinary Faculty University of Ljubljana. [English print ed.]. 2001, letn. 38, št. 1, str. 55-61. ISSN 1580-4003. [COBISS.SI-ID 1154938] 
 59. TOPLAK, Ivan, BARLIČ-MAGANJA, Darja, HOSTNIK, Peter, GROM, Jože. Ugotavljanje perzistentnih izločevalcev virusa bovine virusne diareje (BVD) v serološko pozitivnih rejah bikovskih mater v Sloveniji = The establishment of the persistently infected animals with bovine viral diarrhoea (BVD) virus in serologically positive breeding herds in Slovenia. Veterinarske novice. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 27, št. 3, str. 97-102. ISSN 0351-5842. [COBISS.SI-ID 1069178] 
 60. HOSTNIK, Peter, BIDOVEC, Andrej, GROM, Jože. Upadanje ugotovljenih primerov stekline v Sloveniji = The decrease of rabies cases established in Slovenia. Veterinarske novice. [Tiskana izd.]. 1999, let. 25, št. 7/8, str. 301-308. ISSN 0351-5842. [COBISS.SI-ID 641146] 
   

 

Novice

Nataša Tozon, Valentina Kubale Dvojmoč, Gregor Majdič
29. november 2023
Raziskovanje, Strokovno

Priznanje UL za najodličnejše raziskovalne dosežke tudi raziskovalcem z Veterinarske fakultete

Eno zdravje - logotip
15. november 2023
Dogodek, Strokovno

Eno zdravje 2023

24. september 2023
Strokovno

Delovni obisk predstavnikov Državnega sveta RS