Obštudijske dejavnosti

Obštudijske dejavnosti

Namen obštudijske dejavnosti je spodbujanje razvoja kompetenc, veščin in predanosti s področij, ki niso neposredno del študijskega programa, krepitev možnosti kariernega razvoja in lažjega umeščanja na trg dela.