Kuščar

Bolezni in zdravstveno varstvo ptic, malih sesalcev in plazilcev

Izpopolnjevanje s področja bolezni in zdravstvenega varstva ptic, malih sesalcev in plazilcev je učni in vzgojni proces, v katerem pridobi slušatelj poglobljena teoretična in praktična znanja s področja zdravstvenega varstva ptic, malih sesalcev in plazilcev.