Projekt nove stavbe veterinarske fakultete

O nas

Zagotoviti želimo tako izobraževanje doktorjev veterinarske medicine, ki bo dosegalo pričakovanja veterinarske stroke v Evropi, na področju zdravstvenega varstva živali, dobrobiti živali, kakor tudi javnega zdravstva, vključno s skrbjo za varno hrano in preprečevanjem širjenja kužnih bolezni.