Razvoj in uporaba naprednih celičnih terapij za zdravljenje demence pri psih

C3330-17-529031

ESRR

 

Splošni podatki

Članica UL: Veterinarska fakulteta 

Naziv nosilca projekta:

Status:  nosilec 

Šifra projekta/akronim projekta: C3330-17-529031

Naslov projekta: Razvoj in uporaba naprednih celičnih terapij za zdravljenje demence pri psih

Financer: Evropska unija – Evropski Sklad za Regionalni Razvoj

Obdobje financiranja: 1.6.2017 – 31.5.2020

Letni obseg FTE ali EUR:  1 FTE

Vodja (na VF): znan. sod. dr. Sonja Prpar Mihevc

Veda: Zdravje - Medicina

Sodelujoče RO: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta; Animacel d.o.o.

 

Faze projekta

Delovni sklop 1

DS1.Pridobitev pasjih pacientov z demenco. Nevrološke preiskave, biokemijske analize.        

Delovni sklop 2

DS2. Izolacija MMC iz maščobnega tkiva dementnih psov in kontrol.        

Delovni sklop 3

DS3. Odvzem vzorcev in analiza možganov in živčnih matičnih celic dementnih psov in kontrol.

Delovni sklop 4

DS4. Presaditev avtolognih MMC in/ali ŽMC v možgane dementnih psov ali terapija z zdravili.

 

Vsebinski opis projekta 

Celična zdravljenja z uporabo matičnih celic, spremenjenih sesalskih celic ali kombinacije celic z izdelki tkivnega inženirstva in naprednimi biomateriali v zadnjih 20 letih prihajajo v ospredje kot zanimiva in zelo obetavna možnost za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni. Alzheimerjeva bolezen pri ljudeh je vedno bolj pereč problem javnega zdravstva, zanjo pa zaenkrat nimamo učinkovitega zdravljenja. Pri raziskavah patogeneze in zdravljenja Alzheimerjeve bolezni je težava tudi pomanjkanje primernih živalskih modelov. V zadnjih letih se ugotavlja, da se pri psih pojavlja s starostjo povezana demenca, ki je v mnogih pogledih podobna Alzheimerjevi bolezni pri ljudeh. Ena od značilnosti obeh bolezni je nabiranje amiloidnih plakov v možganih, kar vodi v propadanje celic in slabitev možganske funkcije. V predlaganem projektu bomo proučili patogenezo kognitivne motnje (demence) pri psih z ugotavljanjem biokemičnih sprememb v možganskih celicah obolelih psov z namenom boljšega razumevanja nastanka in podobnosti demence pri ljudeh in psih. V okviru projekta bomo poleg možganskega tkiva proučili biokemijske značilnosti živčnih in mezenhimskih matičnih celic pridobljenih iz pasjih pacientov z demenco, preizkusili delovanje nekaterih zdravil proti demenci na celicah izoliranih iz možganov dementnih psov in vitro, ter v zadnji fazi projekta izvedli prva poskusna zdravljenja demence psov s presaditvijo matičnih celic. Rezultati projekta bodo pomembni za razumevanje nastanka demence pri psih, za razumevanje, ali je pes primeren modelni organizem za proučevanje patogeneze in zdravljenja te bolezni pri ljudeh, v sodelovanju s podjetjem Animacel pa bo končni cilj projekta razvoj celičnega zdravljenja demence pri psih z uporabo matičnih celic, kar predstavlja zelo velik tržni potencial za podjetje Animacel, ki je s svojo ponudbo zdravljenja z matičnimi celicami že prisotno na trgih več držav EU.

 

Objave, ki izhajajo iz tekočega projekta

Sonja Prpar Mihevc in Gregor Majdič. Pregledni članek: Canine Cognitive Dysfunction and Alzheimer’s Disease – Two Facets of the Same Disease ?. Frontiers in Neuroscience. 2019. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2019.00604/full

Sonja Prpar Mihevc. Demenca in pes. Esinapsa : spletna revija za znanstvenike, strokovnjake in nevroznanstvene navdušence. 2019. https://www.sinapsa.org/eSinapsa/stevilke/2019-16/252/demenca_in_pes.

Maja Zakošek Pipan, Sonja Prpar Mihevc, Gregor Majdič. Lahko ima vaš pes demenco? : o nevrodegenerativni spremembi. Kinolog : glasilo Kinološke zveze Slovenije. 2017.

 

Sestava projekte skupine