Park prostoživečih živali 3

PARK-3

ESRR

 

Splošni podatki

Članica UL: Veterinarska fakulteta

Naziv nosilca projekta: podjetje Siesa, Aleksander Horvat s.p., vodja projekta Aleksander Horvat

Status (VF): partner

Šifra projekta/akronim projekta: PARK-3

Naslov projekta: Park prostoživečih živali 3

Financer: LAS – Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah(Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR)

Obdobje financiranja: 1. 1. 2020 – 28. 2. 2022

Letni obseg FTE ali EUR: 5.000,00 €

Vodja (na VF):
prof. dr. Alenka Dovč, dr. vet. med., spec. med. ptic, malih sesalcev in plazilcev, 
Dipl ECAWBM (AWSEL)
(European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine)

Veda: biotehnologija

Sodelujoče RO: podjetje SIESA inženiring d.o.o., Vintarovci 85, 2253 Destrnik in UL, Veterinarska fakulteta

Faze projekta: 1. faza: do 28.2.2021 in 2. faza do: 28.2.2022

Bibliografija: Park prosto živečih živali v sliki

 

Vsebinski opis projekta

Naj na tem mestu izpostavimo nekaj najpomembnejših dejavnosti. Postavitev interaktivnega inkubatorja, kjer bo obiskovalec dobil vpogled v dogajanje v času valjenja, izvedba delavnic. Postavitev kmečke lope, ki bo omogočala izvedbo delavnic in predavanj na temo ogroženih vrst živali. Izvedba delavnic na sami lokaciji parka in v osnovnih šolah na tem področju.

Prof. dr. Alenka Dovč, UL, Veterinarska fakulteta je prevzela organizacijsko in vsebinsko izvedbo različnih delavnic na najrazličnejše teme v katerih se udeležence seznani s posameznimi živalskimi vrstami, njihovo biologijo, ogroženostjo. Poudarek je vseskozi na dobrobiti živali. Delavnice so interaktivne, na njih je poudarek na pogovoru, izkustvenem doživetju. Pri izvedbi delavnic aktivno pomagajo tudi študentje veterine, ki samostojno vodijo delavnice. Poleg njih so aktivno vključeni še študente zootehnike in arheologije. Njihov moto je: »Skupaj smo lahko še boljši«.

 

Sestava projekte skupine

Glej sodelujoče RO.

 

Park 3

Dodaten slikovni material