Razvoj multimetode za ugotavljanje ostankov prepovedanih zdravil v živilih

V4-2227

ARRS MKGP

 

 

Splošni podatki

 

Članica UL

Veterinarska fakulteta

 

Naziv nosilca projekta

   

Status

nosilec  

Šifra projekta/akronim projekta

V4-2227  

Naslov projekta

Razvoj multimetode za ugotavljanje ostankov prepovedanih zdravil v živilih  

Financer

ARRS, MKGP  

Obdobje financiranja

1.10.2022 - 30.9.2024  

Letni obseg FTE ali EUR

40.000 EUR  

Vodja

prof. dr. Andrej Kirbiš  

Veda

Veterina  

Sodelujoče RO

 

 

 

 

Faze projekta

  1. Pregled literature, nakup standardnih materialov in iskanje optimalnih pogojev masne detekcije in tekočinske kromatografije.
  2. Razvoj postopka čiščenja vzorcev – ekstrakcija prepovedanih zdravil z vzorcev živil  in čiščenje ekstrakta. 
  3. Priprava validacijskega načrta in validacija postopka.

 

Vsebinski opis projekta

Ugotavljanje škodljivih ostankov prepovedanih veterinarskih zdravil v živilih živalskega izvora in s tem ohranjanje zdravja potrošnikov je eno od najpomembnejših področji v okviru vsakoletnega sistematičnega nadzora nad rezidua (MORES, UVHVR RS). Večina evropskih laboratorijev ima trenutno akreditirane metode za ugotavljanje posameznih skupin kemijsko sorodnih učinkovin. Za potrditev, da vzorec ne vsebuje nobene prepovedane snovi, ga je potrebno analizirati z različnimi metodami. 

V okviru projekta bomo razvili potrditveno multimetodo, ki bo omogočala hkraten nadzor nad prepovedanimi snovmi iz skupine A6. Ta vključuje kloramfenikol, metabolite nitrofuranov, tri nitroimidazole in njihove metabolite, dapson in klorpromazin. Za potrjevanje omenjenih snovi se, skladno z zahtevami zakonodaje, lahko uporablja tekočinska kromatografija s kvadrupolnim masnim detektorjem, ki omogoča sorazmerno zanesljivo idnetifikacijo in dovolj pravilno in natačno določitev koncentracije. 

Cilj raziskovalnega projekta je pripraviti metodo do stopnje, ko jo lahko prijavimo v razširitev trenutnega akreditiranega obsega in ponudimo kot učinkovito in cenovno ugodno orodje nadzora ustreznim državnim organom.

 

Sestava projekte skupine

  • Prof. dr. Andrej Kirbiš
  • Dr. Jožica Dolec
  • Doc. dr. Zlatka Bajc
  • Zala Gombač
  • Renata Ciglarič
  • Andrejka Močnik