Uporaba svilnega fibroina za enkapsulacijo in diferenciacijo mezenhimskih matičnih celic kot izhodišče za razvoj novih naprednih zdravljenj hrustanca

Z4-4559

ARRS

 

 

Splošni podatki

 

Članica UL

Veterinarska fakulteta

 

Naziv nosilca projekta

   

Status

nosilec  

Šifra projekta/akronim projekta

Z4-4559  

Naslov projekta

Uporaba svilnega fibroina za enkapsulacijo in diferenciacijo mezenhimskih matičnih celic kot izhodišče za razvoj novih naprednih zdravljenj hrustanca  

Financer

ARRS  

Obdobje financiranja

1.10.2022 – 30.09.2024  

Letni obseg FTE ali EUR

1 FTE  

Vodja

Metka Voga  

Veda

Biotehnika  

Sodelujoče RO

 

 

 

 

Faze projekta

DS 1
Izdelava hidrogela iz raztopine SF  
DS 2
Enkapsulacija celic v hidrogel in vpliv hidrogela in atmosferskih pogojev na viabilnost in hondrogeno diferenciacijo msc  
DS 3
Optimizacija zamrzovanja in odmrzovanja in injektabilnost konstrukta celic in hidrogela  

 

Vsebinski opis projekta

V okviru področij regenerativne medicine in tkivnega inženirstva je predmet intenzivnega proučevanja regeneracija hrustanca, ki se ob poškodbah ni sposobno obnavljati. Razvoj zdravljenja hrustanca se usmerja v uporabo mezenhimskih matičnih celic/medicinskih signalizirajočih celic (MSC) za izboljševanje že obstoječih ali razvoj novih celičnih zdravljenj. Pomembna področja raziskav v povezavi z regeneracijo hrustanca se nanašajo na iskanje možnosti za a) izkoriščanje diferenciacijskega potenciala MSC za uporabo pri kirurških pristopih zdravljenja hrustanca,  b) razvoj sistemov, ki bi omogočali imobilizacijo celic na tarčnem mestu brez kirurškega posega, z uporabo minimalno invazivne metode injiciranja in c) razvoj vnaprej pripravljenih, hitro dostopnih (»off-the-shelf«) celičnih pripravkov za zdravljenje, saj je terapevtska uporaba MSC povezana s časovno potratnim postopkom priprave celic in kratko življenjsko dobo. Projekta naslavlja vsa tri omenjena področja raziskav za regeneracijo hrustanca. Zajema uporabo biomateriala iz svilnega fibroina kot celičnega nosilca v obliki injektabilnega hidrogela za namen enkapsulacije in hrustančne diferenciacije MSC iz maščobnega tkiva psov. Iz svilnega fibroina bomo izdelali hidrogel po inovativnem postopku, za katerega predvidevamo, da bo prispeval k hondrogeni diferenciaciji MSC. Za namen enkapsulacije celic v hidrogel bomo uporabljali MSC izoliranih iz maščobnega tkiva psov. Enkapsulirane celice bomo gojili v rastnem in diferenciacijskem gojišču ter v običajni (normoksični) in hipoksični atmosferi ter ugotavljali viabilnost in izražanje hrustančnih in hipertrofičnih genov enkapsuliranih celic. Opravili bomo tudi optimizacijo zamrzovanja in odmrzovanja konstrukta celic in hidrogela, ki še ni bila opisana in bo pomembno prispevala k pripravi vnaprej pripravljenega, hitro dostopnega, »off-the-shelf« produkta za potencialno terapevtsko rabo. Skupaj z razvijajočim se področjem uporabe donorskih MSC bi se lahko z rezultati projekta približali realizaciji rutinske uporabe MSC za zdravljenje v veterinarski medicini. Razvoj hidrogela z možnostjo enkapsulacije drugih celic ali terapevtskih substanc, kot so rastni dejavniki ali zunajcelični vezikli, pa bi omogočal uporabo tudi za potencialno zdravljenje številnih drugih bolezni. Hkrati bo imel projekt pomen tudi za humano medicino, saj raziskave novih metod zdravljenja v veterinarski medicini pa predstavljajo pomembno podlago za translacijske študije v humani medicini, ker z njimi pridobivamo pomembne podatke o učinkovitosti in varnosti uporabe celičnih proizvodov.

 

Sestava projekte skupine