Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašičereji

V4-1817

ARRS MKGP

 

Splošni podatki

Članica UL: Veterinarska fakulteta

Naziv nosilca projekta: doc. dr. Manja Zupan

Status: partner

Šifra projekta/akronim projekta: V4-1817

Naslov projekta: Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašičereji

Financer: ARRS in MKGP

Obdobje financiranja: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020

Letni obseg FTE ali EUR: 150.000 EUR

Vodja (na VF): Olga Zorman Rojs

Veda: Biotehnika

Sodelujoče RO:
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
KGZS – KGZ Murska Sobota
Perutnina Ptuj

 

Vsebinski opis projekta

SICRIS

Dobrobit rejnih živali ima v sodobni družbi čedalje pomembnejšo vlogo. S poznavanjem in pridobivanjem novih znanj s področja etologije, tehnologije reje in zdravstvenega varstva lahko dobrobit teh živali izboljšamo in nadgradimo. V projektu sodelujejo tri znanstvene organizacije z dveh univerz v Sloveniji, gospodarska družba ter javne kmetijske strokovne službe. Raziskovalci iz Veterinarske fakultete smo vključeni predvsem v dosego izboljšav  na področju perutninarstva; kokoši nesnic, pitovnih puranov in piščancev. Skupaj s kolegi bomo prvič v Sloveniji izdelali poročilo o stanju dobrobiti v slovenskih rejah puranov in razvili predlog protokola za oceno dobrega počutja pri tej vrsti perutnine. Optimizirali bomo  protokol za pitovne piščance ter z uporabo različnih diagnostičnih metod sodelovali pri omejitvah poškodb grodnice pri nesnicah.

 

Sestava projekte skupine

SICRIS